Доступність посилання

ТОП новини

В Сербiї вiд 17 березня страйкують авiамеханiки державної компанiї “Ят ервейз”. Керiвництво замiсть страйкарiв найняло iноземних майстрiв. Деякi оглядачi пропонують застосувати такий рецепт i в iнших ланках, наприклад у політиці.


Михайло Рамач

Белград, 1 квiтня 2005 – Керiвництво авiакомпанiї, на вимогу уряду, запросило сiмох механiкiв з Тунiсу. Їм платять 35 доларiв на годину – в двадцять рази більше, анiж заробляють працiвники “Ят ервейзу”. Сербських механiкiв не так обурило попередження, що їх звiльнять з роботи, як твердження керiвникiв компанiї, що 7 тунiсцiв спроможнi виконати усi роботи, якi досi виконувало 600 сербiв. Через це авiамеханiки, якi щодня пiкетують будинок Кабiнету мiнiстрiв, носять і транспарант, на якому написано: “Хочемо мiнiстрiв з Тунiсу”.

Деякi оглядачi кажуть, що ефективнiсть полiтичних дiячiв така сама, як i ефективнiсть механiкiв. На їхню думку, країною краще б керувала мала команда досвiдчених та совiсних закордонних бюрократiв. В такому разi не було б корупцiї й кумiвства, в державному апаратi влаштували б не заслужених партiйних активiстiв, а лише працьовитих фахiвцiв.

Такого не було й не буде, кажуть полiтичнi дiячi. Та воно не зовсiм так. Адже в регiонi уже є два протекторати: Боснiя i Герцеговина та Косово. Спецiальний представник мiжнародного спiвтовариства в Сараєвi Педдi Ешдаун має ширшi повноваження вiд державних органiв. Кiлька днiв тому вiн звiльнив з посади члена державної Президiї Драґана Човича, котрий вiдмовлявся подати у вiдставку. Голова Мiжнародної адмiнiстрацiї в Косовi Сорен Йєссен-Петерсен також має практично необмеженi права. Протекторати запровадили тому, що мiсцевi полiтичнi сили не були спроможнi вiдбудувати державнi iнституцiї, якi пiд час воєнних дiй перестали iснувати.

Пiд свого роду мiжнародним наглядом перебувають й iншi країни колишньої Югославiї. Європейський союз став, так би мовити, опiкуном державного об’єднання Сербiя i Чорногорiя. В подоланнi мiжетнiчних конфлiктiв у Македонiї вирiшальну роль вiдiграли представники ОБСЄ.

Через це в полiтичних дебатах часто можна почути твердження, що без участi iноземних губернаторiв, як би їх не називали, неможливо стабiлiзувати вбогi й вiдсталi країни колишньої Югославiї.
XS
SM
MD
LG