Доступність посилання

ТОП новини

Cербська преса про найголовніші події 2006 року.


Михайло Рамач Белград, 29 грудня 2006 р. (RadioSvoboda.ua) – Смерть колишнього президента Слободана Мiлошевича, розвал державного об’єднання Сербiя i Чорногорiя, ухвалення нової конституцiї Сербiї та вступ держави до програми НАТО "Партнерство заради миру" – це були, на думку сербських журналiстiв, найзначнiшi подiї в 2006 роцi.


Пiдбиваючи пiдсумки, незалежна щотижнева газета «Време» зазначає, що йшлося про «мирний рiк, сповнений iсторичними подiями». А її головний конкурент, консервативний НІН, рiк, який закiнчується, називає «роком тривоги», оскiльки залишився неврегульованим статус провiнцiї Косово.

Найвпливовіші політики

Згiдно з опитуваннями, якi провели майже всi з-помiж одинадцяти щоденних газет, найвпливовiшими дiячами на полiтичнiй аренi були президент Борис Тадич, прем’єр-мiнiстр Воїслав Коштуниця та начальник Генштабу Здравко Понош, наймолодший сербський генерал, котрий, до того, вчився в захiдних вiйськових училищах.

Спортсмени і преса

Щодо спортсменiв, найуспiшнiшою була жiноча збiрна з волейболу, котра здобула третє мiсце на чемпiонатi свiту в Японiї.

А коли йдеться про пресу, то в традицiйному опитуваннi часопису «Статус» найбiльше журналiстiв проголосували за незалежну газету «Блiц». На другому мiсцi – консервативна проурядова «Полiтика», на третьому – лiберальний «Данас». Найгiршою газетою журналiсти вважають бульварний «Курiр».

У царинi iнформацiї найзначнiшою подiєю став перерозподiл радiо та телевiзiйних частот. На пiдставi закону, ухваленого три роки тому, котрий став чинним у квiтнi, закрили кiлька десяткiв центральних та регiональних станцiй. Нацiональнi частоти наразi мають лише п’ять ТВ каналiв.

Організована злочинність, валюта і опитування

Основним досягненням правоохоронних органiв преса називає ув’язнення понад двохсот осiб, пiдозрюваних у причетностi до органiзованої злочинностi. Мiж ними є кiлька десяткiв митникiв, бiзнесмени, котрi за малi грошi купували збанкрутованi державнi компанiї, група адвокатiв тощо.

На початку 2006 року євро коштував 89 динарiв. Наприкiнцi – 79 динарiв. Деякi експерти це називають економiчним чудом. Іншi – передвиборною манiпуляцiєю уряду.

Парламентськi вибори призначенi на 21 сiчня. У газетах оприлюдненi результати двох опитувань. Згiдно з першим, за ультранацiоналiстичну Радикальну партiю проголосують 38% виборцiв. Згiдно з iншим — лише 17%. Зваженi оглядачi роблять висновок, що до опитувань треба ставитися дуже обережно.
XS
SM
MD
LG