Доступність посилання

ТОП новини

Конкурси до Різдвяно-новорічних свят


Положення про Конкурс

Організатор і виконавець Конкурсу

Організатором конкурсу є Українська редакція Радіо Свобода в особі Представництва «РФІ/РЛ.Інк» в Україні (надалі – «Організатор»).

Виконавцем конкурсу є Київське бюро Радіо Свобода в особі Представництва «РФІ/РЛ.Інк» в Україні (надалі – «Виконавець»).

Разом Організатор і Виконавець конкурсу в цих правилах іменуються Радіо Свобода.

Як взяти участь у конкурсі

До участі в конкурсі не приймаються роботи, що містять елементи нецензурної лексики або інші елементи, що порушують дисциплінарні, морально-етичні та інші правила поведінки у суспільстві.

Крім того, до участі в конкурсі не допускаються повтори та матеріали, які пропагують насильство, расову, статеву чи будь-яку іншу нерівність або суперечать законодавству України.

Учасник Конкурсу надсиланням твору гарантує, що має необхідні авторські права на твір (текст, фото, відео та звуковий ряд). Учасник, беручи участь у Конкурсі, підтверджує своє повне розуміння його умов та повне розуміння юридичних наслідків порушення авторських прав третіх осіб.

Радіо Свобода не несе відповідальності за порушення учасником конкурсу авторських прав третіх осіб.

Вимоги до Учасників

До участі в Конкурсі допускаються повнолітні дієздатні особи, які є громадянами України, і проживають на території України. (надалі «Учасники Конкурсу» або «Учасники»).

Учасниками Конкурсу не можуть бути:

Фізичні особи, які не є громадянами України.

Особи, які не виконали умови конкурсу.

Співробітники Радіо Свобода та члени їхніх родин можуть взяти участь у конкурсі, але не можуть отримати подарунків.

Тривалість Конкурсу

Від 26.12.2015 року до щонайпізніше 17.01.2016 року

Усі Учасники повинні дотримуватись Офіційних правил Конкурсу (надалі – «Правила»), а також дізнатись за телефоном у Києві 044-490-29-00 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у Києві безкоштовні).

Подарунки

Один учасник не може отримати усі подарунки в усіх категоріях.

Переможці

Кандидатів на отримання подарунків за результатами Конкурсу визначає спеціальна редакційна комісія. Рішення Комісії, оприлюднене в соцмережах на сторінках Радіо Свобода, остаточне і не може бути переглянуте та оскаржене.

Переможцями Конкурсу (надалі – «Переможці») визначаються ті Учасники, фото і відео, твори яких, на думку Комісії, будуть найцікавішими, оригінальними і такими, що відповідають темі Конкурсу.

Порядок отримання подарунків

Про отримання подарунків Переможців повідомлять через сторінки в соцмережах.

Радіо Свобода не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів із ними.

У разі надання недостовірної/неповної інформації, відмови Переможця від отримання подарунку Виконавець має право на свій розсуд або не вручати відповідний подарунок нікому, або визначити додатково особу, що набуде право на отримання подарунку зі списку Учасників.

Час та місце отримання подарунків з переможцями буде узгоджено додатково.

Радіо Свобода не несе відповідальності за неспроможність Переможця отримати й скористатися подарунком у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів.

Інші умови

Учасник Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Конкурсу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з участю в Конкурсі та отриманням подарунку.

Учасники самостійно надають свої особисті дані, а саме: ім’я і прізвище, населений пункт, адресу електронної пошти (e-mail), IP-адресу, контакти для зворотного зв’язку, а також інші дані, що надаються учасником для участі в Конкурсі (далі – «Персональні дані»). Інформація, що надається, належить до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації та Персональних даних (у тому числі інформації щодо контактів із ними).

Беручи участь у Конкурсі, учасник Конкурсу надає тим самим свою беззастережну згоду на публічне розкриття Радіо Свобода особистої інформації про нього у будь-якій формі і будь-яким способом на розсуд Радіо Свобода.

Участь у Конкурсі означає, що учасник Конкурсу погоджується, що всі надіслані ним упродовж Конкурсу інформація і твори можуть бути використані Радіо Свобода на свій власний розсуд у своїй діяльності. Під використанням слід розуміти оприлюднення, сповіщення, перетворення, перероблення, передання третім особам, використання в рекламних компаніях, акціях, конкурсах, анонсах та інших заходах Радіо Свобода та інші права – без виплати будь-якої винагороди Учаснику на весь час використання без будь-яких часових обмежень. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники погоджуються на проведення фото- та кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні імена та фотографії можуть бути оприлюднені або використані Радіо Свобода без будь-якої компенсації. Надання такої згоди Учасником розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Беручи участь у Конкурсі, кожен його учасник підтверджує, що від моменту початку його участі в Конкурсі він/вона належним чином повідомлений/повідомлена про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Власником персональних даних Учасників є Радіо Свобода.

Обробка персональних даних може здійснюватися Радіо Свобода самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

Персональні дані учасника Конкурсу зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням учасника Конкурсу. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних під час Конкурсу Учасник не допускається до подальшої участі у Конкурсі.

Радіо Свобода не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Радіо Свобода не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій учасника Конкурсу з розміщення таких персональних даних.

Радіо Свобода гарантує, що Персональні дані учасника Конкурсу, одержані ним, будуть використані у порядку та з метою, що визначена цими Правилами, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам учасника Конкурсу.

Усі Учасники самостійно оплачують усі витрати, пов'язані з участю в Конкурсі.

Участь у Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду Учасника Конкурсу з цими Правилами.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Радіо Свобода – це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Якщо Ви бажаєте уточнити будь-яке з положень цих Правил, будь ласка, телефонуйте за номером Київського бюро Радіо Свобода: (044) 490 29 00 (із 9:00 до 18:00 у робочі дні). Дзвінки зі стаціонарних телефонів у Києві безкоштовні. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні – згідно з тарифами міжміського зв’язку. Дзвінки з мобільних телефонів згідно з тарифами мобільного оператора).

XS
SM
MD
LG