Доступність посилання

ТОП новини

Конкурс у рамках туру «роздІловІ»: листівки


Положення про Конкурс

Організатор і виконавець Конкурсу

Організатором конкурсу є Українська редакція Радіо Свобода в особі Представництва «РФІ/РЛ.Інк» в Україні (надалі – «Організатор»).

Виконавцем конкурсу є Київське бюро Радіо Свобода в особі Представництва «РФІ/РЛ.Інк» в Україні (надалі – «Виконавець»).

Разом Організатор і Виконавець конкурсу в цих правилах іменуються Радіо Свобода.

Як взяти участь у конкурсі

Для участі у конкурсі необхідно підписатися на сторінку «Донбасс. Реалии» у соцмережі Facebook та розповсюдити (розшерити) на власній сторінці відповідний пост зі сторінки «Донбасс. Реалии» у соцмережі Facebook.

Офіційні сторінки «Донбасс. Реалии» у соцмережах:

https://www.facebook.com/donbassrealii

До участі у конкурсі будуть братися лише репости відповідного посту на сторінці «Донбасс. Реалии», що зроблені підписниками сторінки «Донбасс. Реалии» у відповідній соціальній мережі.

Радіо Свобода не несе відповідальності за порушення учасником конкурсу авторських прав третіх осіб.

Вимоги до Учасників

Особа має бути підписниками сторінки «Донбасс. Реалии» у відповідній соціальній мережі.

Учасниками Конкурсу не можуть бути:

Співробітники Радіо Свобода та члени їхніх родин можуть взяти участь у конкурсі, але не можуть отримати подарунків.

Тривалість Конкурсу

Від 26.02.2015 року до щонайпізніше 10.03.2016 року.

Усі Учасники повинні дотримуватись Офіційних правил Конкурсу (надалі – «Правила»).

Переможці

Кандидатів на отримання подарунків за результатами Конкурсу виконавець визначає шляхом випадкового відбору за допомогою системи random.org. Рішення виконавця, оприлюднене в соцмережі Facebook на сторінці «Донбасс. Реалии», остаточне і не може бути переглянуте та оскаржене.

Порядок отримання подарунків

Про отримання подарунків Переможців повідомлять через сторінки в соцмережах.

Радіо Свобода не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів із ними.

У разі надання недостовірної/неповної інформації, відмови Переможця від отримання подарунку Виконавець має право на свій розсуд або не вручати відповідний подарунок нікому, або визначити додатково особу, що набуде право на отримання подарунку зі списку Учасників.

Час та місце отримання подарунків з переможцями буде узгоджено додатково.

Радіо Свобода не несе відповідальності за неспроможність Переможця отримати й скористатися подарунком у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів.

Інші умови

Учасник Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Конкурсу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з участю в Конкурсі та отриманням подарунку.

Інформація, що надається учасником, належить до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації та Персональних даних (у тому числі інформації щодо контактів із ними).

Беручи участь у Конкурсі, учасник Конкурсу надає тим самим свою беззастережну згоду на публічне розкриття Радіо Свобода особистої інформації про нього у будь-якій формі і будь-яким способом на розсуд Радіо Свобода.

Своєю участю в Конкурсі всі Учасники погоджуються на проведення фото- та кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні імена та фотографії можуть бути оприлюднені або використані Радіо Свобода без будь-якої компенсації. Надання такої згоди Учасником розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Беручи участь у Конкурсі, кожен його учасник підтверджує, що від моменту початку його участі в Конкурсі він/вона належним чином повідомлений/повідомлена про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Власником персональних даних Учасників є Радіо Свобода.

Радіо Свобода гарантує, що Персональні дані учасника Конкурсу, одержані ним, будуть використані у порядку та з метою, що визначена цими Правилами, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам учасника Конкурсу.

Усі Учасники самостійно оплачують усі витрати, пов'язані з участю в Конкурсі.

Участь у Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду Учасника Конкурсу з цими Правилами.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Радіо Свобода – це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Уточнити будь-яке питання ви можете на сторінках програми «Донбасс. Реалии» у соцмережах.

XS
SM
MD
LG