Доступність посилання

ТОП новини
15 травня 2021, Київ 12:01

Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 20


Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 20

Епізод 20

Леонід Кучма спілкується з тодішнім Головою Служби безпеки України Леонідом Деркачем і вони разом переглядають документи, підготовлені СБУ. Йдеться, серед іншого, про «справу» Юлії Тимошенко, про деякі матеріали, що були оприлюднені у засобах масової інформації, а також про «стеження» за журналістом Олегом Єльцовим.

(Запис зроблено нібито 11 вересня 2000 року, розмова триває 47 хвилин)

(Увага: увесь текст діалогу подаємо українськими літерами майже так, як він сприймається на слух. Під позначкою (…), тобто три крапки в дужках - треба розуміти, що нерозбірливо звучить, скоріш за все, лише одне слово, а під позначкою … (три крапки без дужок) – звучить більше слів. Ненормативна лексика - мова оригіналу!)

Деркач: Добрий день!

Кучма: Здравствуйтє! (пауза 6 сек.) У мене очкі даже (…). (пауза 17 сек.) (ПРИМІТКА: схоже на те, що Деркач приніс і передав президентові документи)

Деркач: Лєонід Даніловіч! (пауза)

Хтось із них: (…). (пауза)

Кучма: (Сємчук ?) Тімошенко (… …). (пауза 1 хв. 5 сек.)

Деркач: (Там ?).

Кучма: Сотруднічаєт с Юлєй?

Деркач: Да! Общаются! …

Кучма: Аа!

Деркач: І всє ето видумкі, (блядь ?). (пауза 20 сек.) То ж нє то, шо кто-то, говоріт, а оні …

Кучма: Там ми … (пауза 17 сек.) Він (звичайно ?), (блядь ?).

Обидва: (один з них сміється, далі нерозбірливо по кілька слів) (пауза 30 сек.)

Кучма: На мільярд меньше (за …), меньше (…).

Обидва: (нерозбірливо по кілька слів, пауза 55 сек., шарудіння паперами)

? Кучма: В Австралію всє єдут.

Деркач: … (пауза 27 сек.)

Кучма: Уже нєльзя (…) радіостанції. (пауза 10 сек.) Ето …

Деркач: Вот етот (Шилін ?). Ето (комік ?), я ім пріносіл.

Кучма: Вот тут мнє говорят, што тут одна структура.

Деркач: Ето, вот тот банк, которий чєрєз (пєтнаха ?) (усєл ?) восємсот мільйонов на Прібалтіку.

Хтось із них: І Ющєнко (вєдьот ?) вніматєльно, да?

Кучма: (…).

Деркач: Вот поетому, от оні, у цих, (блядь ?). Я нічєво нє могу. Тут (говоріт ?) про тє структури. Только я нічєво нє могу, я там. (пауза) Всьо работаєт. То, то єсть - нє работаєт!

Кучма: Ну ето ж, (ето оні ?). (пауза)

Деркач: А (Шиліну ?) (…) (Мєдвєдчук ?), оні с одной партії, поетому (…) єво надо как-то защітіть. (пауза 40 сек.)

Кучма: Тут какой-то (…), банда.

Хтось із них: Да єсть.

Кучма: (Суддя которий ?).

Деркач: Угу! (пауза 6 сек.)

Кучма: (Пріценко ?) добрий (день ?).

Деркач: (засміявся, пауза 10 сек.)

Кучма: Єслі надо будєт … там же Закарпатьє, снімать, нє снімать (етот ?) … снімать. (пауза 20 сек.)

Кучма: А Мєдвєдчук командуєт 7 мєсяцев.

Деркач: Да. (пауза) І самоє главноє, шо чоловік прогібаєтся.

Кучма: (Що хочєш ?) сказать!

Деркач: (Да просто ?). (пауза)

Кучма: (Мойо дєло ?).

Деркач: Угу! (пауза) Надо (…). (пауза 40 сек.) Ето інтєрєсний момєнт, шо он за рубєж прячєт еті коє-какіє докумєнти, коториє (люміног ?) подпісивал. Всєво лішь!

Кучма: А там, так сказать. (пауза 1 хв. 7 сек.)

Кучма: У (Чєрванєнка ?) (вообщє то я ?) (відєл ?) харашо, (шо надо ?) (набив ?).

Хтось із них: Да. Так сказать.

Хтось із них: (Посмотрі ?) вот ету (…)!

Деркач: (…).

Кучма: Ну понятно. (пауза 7 сек.)

Деркач: То (оні ?) … (оні же самі ?) с адміністраціі. Нічьо, нічьо нє говоріл …

Кучма: (Ха ?). (пауза)

Деркач: (Вот ?) мєня настораживаєт, што он, своєво, шо он спрятал докумєнти.

Кучма: …

Деркач: Ні …

Хтось із них: Ну, тобто, по второй.

Деркач: Він точно говорив, шо там процес, шо … (Прішейка ?) отдал і вот, вот нєт, і тово нєт.

Хтось із них: Поетому. (пауза 11 сек.)

Кучма: Юля ж должна етому самому, (пауза) Єдіниє Енєргетічєскіє сістєми должни для (жерадьорьова ?) огромную суму дєнєг. Он же вєсь (…).

Деркач: Н-да! (пауза) Зато оні работают по-мєньше. Ето (Пакушев ?) (вже ?) работаєт і на етой нєдєлі, (он ?) продайот своіх, і туда к Макарову, к Єльцову і розщеплєніє етіх вєніков ізнутрі, там … із сорока п’яті доларов п’ятнадцать …

Кучма: (Юс ?) (еті сам ?) оддал, вмєстє с (Патрушем ?) разобралі.

Деркач: Так вот, я … (паспорти ?) туда (замам ?) ні хрєна, тобто нє нам какой-то (тєлєвізор паралєльно ?). Серед банковскіх структур … У мєня єсть заготовка под Юлю, єслі б вдруг завтра надо, она будєт прокручєна. У мєня ж дєло по контрабандє, бандіт. (…) оно нє закончєно і нє закрито, оно пріостановлєно. То єсть, тє двадцать шесть тисяч, коториє.

Кучма: А говорят (свєдєнья ?) за тєх … (..хову ?) в московском аеропорту тоже.

Деркач: В московском нє знаю, інформаціі такой (нєт ?).

Кучма: Во (Лвовковє ?) задєржалі тоже с дєньгамі.

Деркач: Но еті двадцать шесть, Лєонід Даніловіч! Дєло лєжіт, так. То єсть, єво завтра можно откривать і єйо прівлєкать в (копєйку ? ). І двадцать шесть тисяч єсть уголовно наказуємая (дія ?). Поетому … данниє. (пауза) Поетому до прінятія бюджета нічєво таково нє надо, што б … там нє виброшена єщьо. (пауза 12 сек.) Ну вот.

Кучма: Еті, (Чорновіл ?) (…).

Хтось із них: (Так ?).

Кучма: Ну, (на к ліцом то ?), договорімся, що робити.

Деркач: (Так ?).

Кучма: Што, но отдаст тє докумєнти …

Деркач: Хто (Чорновіл ?)?

Кучма: Да.

Деркач: (Так ?). Да ну!

Кучма: Ми с (Костюжельніковим ?), значіт, шоб ми занімалісь полностю етім самім, блядь …

Деркач: І штоб … (другіх ?).

Кучма: … (другіх ?) … (мнєніє ?) оказалось … (о це ще там ?). (пауза 6 сек.) Слушай, можно сказать, що ті, всє (правдічєхі ?) сам знаєш, прокурор (етіх ?) … докумєнти на (нєво ?). (пауза 20 сек., гортання паперів)

Хтось із них: (Вот імєнно ?). (пауза 22 сек.)

Кучма: Це треба, так і пише! Він же (думав ?) про …

Деркач: Так це … (просто ?) … я ж нє знаю, может он с вамі согласовивал.

Кучма: Ні. (пауза)

Деркач: Їх там блядство хєрове! Очєнь хєровоє! (Про.. ?) факти, возмущєнія. Он же в опозіціі … Оні прямо там аж крічат (на тебе ?). (пауза 5 сек.) Можно здать факт чєрєз («День» ?), (блядь ?). Нє факт, (а ето ?), в інтернет чєрєз Бєльгію, вот тут, от імєні, значіт, там каково-то партії, етово (товаріщі партіі лінди ?). І в інтернет, і запустіть сразу … (пауза 10 сек.)

Кучма: Я …

Деркач: Вони ж лащатся, шоб вєздє бить хорошимі. Ну (гад ?), я б вам іще (…) вмєстє ходілі послє (Польши). (пауза 7 сек.)

Кучма: Треба ж (це ?) терміново здати.

Деркач: Та ви шо? Я просто, шоб там (Єльцову ?) сказал. Я счас пріду – оні всьо організуют.

Кучма: Ну нема ж справи такої. Він же офіційна особа (перетикати ?) …

Деркач: Ну це … всьо равно, как мальчікі. Ви понімаєтє, ето ж ви так рассуждаєтє, а он … захотєл іх і (повєсіл ?). (пауза 21 сек.)

Кучма: Ну він не їде вже в Австралію.

Деркач: Бо там … ви знаєте, які (дивіденди ?), да?

Кучма: Ні.

Деркач: Там же, (…) повар є, функціональні, там хто-то єщьо і єщьо, і, (хам ?). Оні как там началі возмущаться в фракції, шо, так то так, (отчьотно ?). Чьо ето. Дєнєг нєту на спортсмєнов, а он десять тисяч (шльот ?) (…). Нє красіво ето всьо!

Кучма: … Да ти (сам ?) он, сьогодні какой-то, какой-то …

Деркач: (Справа в тому ?), дєло в том, што … какіх-то у мєня … прієзжают чєрєз трі часа. Я говорю, што такоє, ну на два часа …

Кучма: Щоб тєбя варту попросить.

Деркач: (…). (пауза 5 сек.) Ето ж, єслі в Австралію (гєрманскій) … (пауза 20 сек)

Кучма: (Счукаду ?) ти не дивишся?

Деркач: Да про нєво Рибачук, которий, Рибачук єво главний помощнік ілі (брат ?) єво (старший ?).

Кучма: У нєво ?

Деркач: Да. Та тут (сучара ?) почітайтє дальше! Я просто хочу с вамі согласовать, я на два роки (хотєл ?).

Кучма: … (промєнятся прішлось ?) (…).

Деркач: Ага! Так, я ж думав там, почітайтє там (со льдом ?) машини грузят. Всьо ето, направду етіх, коррєспондєнтов етіх. Тут всє (лєзут ?) к нєму в дом, а просят прідті, а потом розпішітєсь (спрашивают ?) (суркіс ?). Ющєнко вєдучий. Откуда гроші на такоє, ну й всьо. (пауза) А на такоє протівно … такоє бєзтолковоє.

Кучма: Ну … де брати (десять ?) тисяч.

Деркач: Ну да.

Кучма: За (рахунку ?) (раньче ?) забрати сюди …

Деркач: Да ну. У мєня ж єйо муж работал, помощнік. Потом я єй, к тому же отправлял вмєстє с нєй (зарубєж ?) в Вашингтон … (пауза 19 сек.)

Кучма: … (пауза 38 сек., переглядають папери)

Хтось із них: …

Деркач: Ну ше ж мнє надо.

Кучма: Да. (пауза 19 сек.)

Деркач: Ну, Радіо «Свобода», (господі ?). (пауза 40 сек.) Ну ж … (пауза 30 сек.)

Деркач: Ну ета. (зітхнув)

Кучма: Радіо «Свобода» …

Деркач: (…).

Кучма: Радіо «Свобода», єго ж етот самий, Купчінскій, який в Чехії сидить і отримуєт, налаштована крічать (ахінею ?). (пауза 15 сек.)

Кучма: А шо то, комусь роблять.

Деркач: Га?

Кучма: Шо (такоє ?) … чи це, це українська?

Деркач: Спілка, ну.

Кучма: Радянських офіцерів.

Деркач: …

Кучма: І озброєна (в повстанній ?) армії.

Деркач: Угу. (пауза 9 сек.) Ну ето, оціх.

Кучма: Треба заарештовувати, блядь, всіх.

Деркач: Ну ето, от, 21 чісла, оні … всіх …

Кучма: Всіх забрати!

Деркач: Забрати всіх, а оставіть, а потом часть (от родствєннікі ?) іх випустіть.

Кучма: Іскусствєнно!

Деркач: А основних етіх всєх.

Кучма: Шо за …

Деркач: (Ілі вивєсті дєло ?). Тут, всьо можно тут (комітєт етот). Всьо протівозаконно, то єсть, ето, к насільствєнному свєрженію сущєствующєво строя.

Обидва: (нерозбірливо по кілька слів) (пауза 48 сек.)

Кучма: Ну вот надо брать і работать.

Деркач: (…).

Кучма: … (Кіровограда ?), ілі што …

Деркач: Да. Ето ж (…). Он же ж там. У нас же ж.

Кучма: Мнє, цей самий сказал, што кто-то сільно спрацював … етот начальнік (служби ?) (…).

Деркач: Угу. (пауза) Ну ж там готовят.

Кучма: (Самотній ?).

Деркач: Да. Готов (Єльцову ?). (Как он ?) мєропріятіє. Ми ж єво … нє только здєсь. А в Харькові і (ета ?) в Кієвє. (пауза 22 сек.) Там єщьо (вьол ?) (…) випливаєт трі мільйона, коториє Півоваров на виборах отдав … Сєйчас (с етім ?) задокумєнтіруют … (пауза 1 хв. 35 сек., гортання паперів)

Кучма: А що … працюють?

Деркач: (Нє ?) (пауза)

Хтось із них: … шо тєбє розповсюджоватся …

Кучма: … скажу, що це таке …

Деркач: Дєло в том, што.

Кучма: (Оборона ?), ілі как іх там ще …

Деркач: Волков.

Кучма: Волков!

Деркач: Но Волков, он же ж і сотруднічаєт с етімі всємі помощнікамі (…).

Кучма: (Харашо ?).

Деркач: Вот. І шо інтєрєсно, шо Ющєнко (сам ?), вєрнєє етот - Марчук сам просіл (у ?) (…).

Кучма: … єто самоє, Віктор дрочіт (пауза) Тімошенко за (єво ?) здоровьє.

Деркач: Хто?

Кучма: Марчук!

Деркач: Нє знаю.

Кучма: … що ж ето, тоді які відносини між Ющенко.

Деркач: А шо йому Тімошенко. (…) он хочєт участвовать в етом ринкє.

Кучма: Да, ето понімаю.

Деркач: Єму надо дєньгі.

Кучма: (Да ?).

Деркач: (Ну і всьо ?). А там оні договарівалісь.

Кучма: Пожівітся што-лі на (етот ? самом ?), (да ?).

Деркач: Ну єздіт он вмєстє отдихать.

Кучма: Но еті факти (…).

Деркач: Ага … шо оні гражданскій брак заключілі, оні заключілі.

Хтось із них: Повєзьот же.

Деркач: Я нє слишал, штоб оні расходілісь с етой женой, (так сказать ?).

Кучма: Но она … такая стала худая.

Деркач: Жена єво?

Кучма: Да. Вона ж такая була …

Деркач: Вот ето, вот етот Єльцов, от ето, то шо, кто ето пішет. А вот для начала ж к нєму установіл контакт Бакай.

Кучма: Тот (сам ?) … (пауза 25 сек.) І він як (…) Радіо «Свобода»? (пауза 8 сек.)

Деркач: Ну он знаєт, в каво іскать, гдє он, оні там (…) с Плужніковим, с етім московскім он общаєтся. Ето, от, відітє, вот он, по етому, елєктронной почтє общаєтся вот с етім вот Плужніковим. Там нєсколько єсть момєнтов, значіт, в Росіі.

Кучма: Плужніковим, ілі (Портніков ?)?

Деркач: (Портніков, Портніков, Портніков ?)!

Кучма: Ето здєсь, пісал Сєргєй Плутін.

Деркач: І Сєргєй Плутін, там єсть в Москвє.

Кучма: Да? Єто шо родич його там?

Деркач: Нєт, нєт, ето московскій корєспондєнт. (пауза 7 сек.) (Там ?). (можливо показує щось у паперах, далі пауза 10 сек.)

? Кучма: Ну шо ж (таке ?). (пауза 6 сек.)

Деркач: Значіт, ми єщьо счас связі єво понаходім. Ну, кромє там Бакая. Хто, чєво? Потому што йому кто-то і сбрасиваєт інформацію. Он же сам єйо нє бєрьот, вот, і потом.

Кучма: «Украінская правда» продалась Мєдвєдчуку! Відіш (стоіт ?). Деркач: А от етот Горшков, ето єво псєвдонім, от етово Єльцова, ето єво псевдонім.

Кучма: (Да ?).

Деркач: Да!

Кучма: … (пауза) Ну ладно, допустім …

Деркач: Постоянно.

Кучма: Ето на тєбя там, (блядь ?).

Деркач: На мєня, на всєх он там. От ето єво (цитата ?)… вот ето єсть.

Кучма: (Очєнь мало ?) (…).

Деркач: Угу. Он на всєх там (пашет ?).

Кучма: Все це треба (деньгамі ?) у нєво взять, да?

Невідомий: Так ми ж це, с ето, викінулі с інтернета.

Кучма: С інтернета, (ілі оні ?).

Деркач: В інтернет … (пауза)

Кучма: Оні нє єво, да?

Деркач: Вот ето, ето ім пісано!

Кучма: (ніби відповів на якийсь дзвінок чи через переговорний пристрій) … харашо!

Деркач: Ето ім пісано. (пауза) (Так мнє єво ?) … єво. (пауза 19 сек.)

Кучма: (Відіш ?). Он там на (дєлє ?) (наворочєн ?).

Деркач: У нєво много, єслі всьо брать з інтернета, там очєнь много …

Кучма: Гм?

Деркач: У нєво очєнь много … такіх (…). То што он там (мотори ?) іщєт, (і кто там развозіл ?).

Кучма: Ну, так слушай. (пауза) Навіть (симпатяк ?)

Деркач: (Угу ?).

Кучма: Аа!

Деркач: На нєдєльку.

Кучма: Ти тут нє затягівай.

Деркач: Нєт, я с судом, пару нєдєлєк, ето закончім.

Хтось із них: Він же знал.

Деркач: (Імєнная ?) связь.

Кучма: Гм.

Деркач: Ну ето ж связі тут, тут всєво, всєво ето інструкції (друковані ?). (пауза 2 хв. 10 сек.)

Кучма: Ну дєйствітєльно, (блядь ?). (пауза)

Деркач: Нєт, так ідті надо!

Кучма: …

Деркач: Нєт, так гдє вам нє нужно, почєму? (І вовсє п’ять ?) пріходітє самі … сітуацію, штоб он.

Кучма: …

Деркач: А ідті надо.

Кучма: (Чєво ето ?). (пауза 44 сек.)

Деркач: Ну ето только одін епізод, а (… ) ето сістєма. (пауза) (Чєм он кушаєт ?).

Кучма: Він давно вже лєзєт на рог!

Деркач: От там, он с, Віктор с нім дружит.

Кучма: …

Деркач: … (тімченко ?).

Кучма: Ну (…) хуй с нім. Я просто шоб. (пауза) Возьмьом.

Хтось із них: Ну пацани, от.

Деркач: (Сємьі у ніх і тут ?) об’ясняєт етім всєм. Он лєзєт.

Кучма: …

Деркач: Посмотрітє етот …

Кучма: Обдумаєм.

Деркач: Рєдактор єво ґазєти. (пауза 55 сек.) Харашо (..стян) умеєт всьо (…).

Кучма: По етому, што, што ти давал, еті докумєнти, там, (Кучмара ?) шо ж то це таке. (пауза)

Деркач: Значіт. (… ) от, от бач, (чітай ?) … вот с етім. У мєня тут … (женє ?) …

Обидва: (нерозбірливо кілька реплік)

Кучма: Ето к … (Парєнь ?).

Деркач: Взять … Єльцов. Так вот ето.

Кучма: (…).

Деркач: Там і с нім …

Хтось із них: (Вот ?). (пауза)

Кучма: Мнє нє нужен (показивать єво). (пауза) Пока!

Деркач: А от тут … он пішет. (сміється) Пока нє надо і запустіть.

Хтось із них: (Нє ?).

Кучма: Ето … нє надо, всєво лішь.

Деркач: Ну да.

Кучма: А там (до прєзідєнта ?). (пауза 8 сек.)

Деркач: Так шо то (мєра сіяєт ?), самі всьо (скушают ?).

Хтось із них: (На двух квартірах трьох ?) … (пауза 30 сек.)

Кучма: Ну да, пока ж, а ето п’ятоє чісло …

Деркач: Угу.

Кучма: (Чуркін ?).

Деркач: Нєт … (пауза)

Кучма: Га.

Деркач: Нєт, ну про (…) оні нічьо нє пісалі.

Кучма: Гу.

Деркач: В інтернетє оно вишло. По Волкову с.

Кучма: Нєт, ето по Волкову, а … с Єхануровим.

Деркач: Тут, одно только (…). (пауза 2 хв. 20 сек.)

Хтось із них: А от! (пауза 40 сек.)

Деркач: … ета! Тут по (Суркісу ?).

Кучма: Тут по Морозу, так нє хєра (…), блядь, … (пауза) Я маю на увазі (його вмєняємості) … Камінском.

Деркач: По Камінском, сєйчас работаєм, по всєм (претензіям ?) … (пауза 1 хв. 10 сек.)

Кучма: Треба підсказати (семорянка ?) і (Юрковичу ?) (слову ?), шо Мороз веде … (пауза 15 сек.)

Деркач: … там от ето, шо по (Пєтровскому ?). Так (..тровскій ?) хочєт своіх св’язать с Сімонєнко. Ну а (дмітровічєм ?) (било ?) хорошо.

Кучма: (Кто ето пісал ?)?

Деркач: Ну от тут … в Харковє, от етот (запорожец ?).

Кучма: Аа! Конєшно!

Деркач: Потом етот (бучій.. сінга.. ?).

Кучма: Ну (ім ?), як ше (надрочить ?) (от ?), допросити, я, я допрошу Сімонєнко, це ж проголосуют.

Кучма: Та ні, … (пауза)

Хтось із них: (Убійством ?). (пауза 36 сек., гортання паперів)

Кучма: Ну он … це ж реклама … (Бупєнко ?), (Бупєнко ?) (це ж взагалі ?) …

Деркач: Єсть в … прівєзлі мнє (це ж за мной ?).

Кучма: (…). (пауза)

Деркач: Дєпутат … об’єдіняют Рух .

Хтось із них: (Он шо ?) (…). (далі нерозбірливо 20 сек.)

Обидва: (нерозбірливо кілька реплік)

Кучма: Аа?

Деркач: Ну … отстраніть от етой (…) (балашумін на воробйову ?).

Кучма: Как, как …

Деркач: … (пауза) Лєонід Даніловіч. Вот почітайтє вот ето, вот. Я вам вручав, от, ето вот.

Кучма: А хто ж це …

Деркач: Такіє прєдложенія. Вєдь ето, понімаєтє.

Кучма: Ето било давно. (пауза 37 сек.)

Хтось із них: (Ну ж ?). (пауза)

Кучма: … (отлічно ?).

Деркач: Нєт, так вот я (чьотко ?). Ну вот такоє прєдложеніє. Пєрєд тєм, (как ви будєтє снімать ?), взять єво … да.

Кучма: Угу.

Деркач: (Траковченко ?) (бюджетнік ?) І што б, ваше било прєдложеніє, шоб ви (єму далі ?) нєштатний совєтнік. (…). Політічєскі ето очєнь вигодно. В отношеніі фінансово … дєньгі … І какіє-то, потом договорьонностью, за еті консультації. (Дєньгу ?) найдут.

Кучма: Я просто смотрю, што, может бить тєх взять два ілі трі такіх, штоб (по содєржанію ?).

Деркач: (Кумінов ?) вже, (в міжнародному ?) … фондє (там ?) своі люді. То (…) какіє люді, так тогда оно ясно будєт … єслі дальше пойдут по (…) какому-то. Што-то … што-то нє, нє … там, гдє … Да.

Кучма: Да! (шарудіння паперами). (Ще ?) (…) прєдупрєдіть, пускай он бєз своєй вєрсії (…). Шо там, блядь, н.. н.. хуйня, блядь занімаєтся там …

Деркач: …

Кучма: … сталківаєт, блядь, мнє ето. Ну по Літвіну там і по другіх (прєзідєнта ?). Та шо, знаєш.

Деркач: По Літвіну.

Кучма: Ну знаєш, лучше двух … значіт, значіт так!

Деркач: Нє должно бить.

Кучма: Нє должно бить!

Деркач: Лєонід Даніловіч! Я могу с вамі завтра єхать?

Кучма: Да! В восєм трідцать … нє дев’ять, а …

Деркач: Ви (на трінадцатоє ?) надолго остайотєсь.

Кучма: Ну, до обєда!

Деркач: До обєда, да?

Кучма: Ну я побуду только на (воз ?) заєду і в сінагогу, і всьо. Сразу, в сінагогє (навєрно ?) нікакіх оркєстров там нє будєт.

Деркач: Харашо! (схоже на те, що Деркач виходить з кабінету)

ІНШЕ З МЕРЕЖІЗагрузка...
XS
SM
MD
LG