Доступність посилання

ТОП новини

Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 20


Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 20

Епізод 20

Леонід Кучма спілкується з тодішнім Головою Служби безпеки України Леонідом Деркачем і вони разом переглядають документи, підготовлені СБУ. Йдеться, серед іншого, про «справу» Юлії Тимошенко, про деякі матеріали, що були оприлюднені у засобах масової інформації, а також про «стеження» за журналістом Олегом Єльцовим.

(Запис зроблено нібито 11 вересня 2000 року, розмова триває 47 хвилин)

(Увага: увесь текст діалогу подаємо українськими літерами майже так, як він сприймається на слух. Під позначкою (…), тобто три крапки в дужках - треба розуміти, що нерозбірливо звучить, скоріш за все, лише одне слово, а під позначкою … (три крапки без дужок) – звучить більше слів. Ненормативна лексика - мова оригіналу!)

Деркач: Добрий день!

Кучма: Здравствуйтє! (пауза 6 сек.) У мене очкі даже (…). (пауза 17 сек.) (ПРИМІТКА: схоже на те, що Деркач приніс і передав президентові документи)

Деркач: Лєонід Даніловіч! (пауза)

Хтось із них: (…). (пауза)

Кучма: (Сємчук ?) Тімошенко (… …). (пауза 1 хв. 5 сек.)

Деркач: (Там ?).

Кучма: Сотруднічаєт с Юлєй?

Деркач: Да! Общаются! …

Кучма: Аа!

Деркач: І всє ето видумкі, (блядь ?). (пауза 20 сек.) То ж нє то, шо кто-то, говоріт, а оні …

Кучма: Там ми … (пауза 17 сек.) Він (звичайно ?), (блядь ?).

Обидва: (один з них сміється, далі нерозбірливо по кілька слів) (пауза 30 сек.)

Кучма: На мільярд меньше (за …), меньше (…).

Обидва: (нерозбірливо по кілька слів, пауза 55 сек., шарудіння паперами)

? Кучма: В Австралію всє єдут.

Деркач: … (пауза 27 сек.)

Кучма: Уже нєльзя (…) радіостанції. (пауза 10 сек.) Ето …

Деркач: Вот етот (Шилін ?). Ето (комік ?), я ім пріносіл.

Кучма: Вот тут мнє говорят, што тут одна структура.

Деркач: Ето, вот тот банк, которий чєрєз (пєтнаха ?) (усєл ?) восємсот мільйонов на Прібалтіку.

Хтось із них: І Ющєнко (вєдьот ?) вніматєльно, да?

Кучма: (…).

Деркач: Вот поетому, от оні, у цих, (блядь ?). Я нічєво нє могу. Тут (говоріт ?) про тє структури. Только я нічєво нє могу, я там. (пауза) Всьо работаєт. То, то єсть - нє работаєт!

Кучма: Ну ето ж, (ето оні ?). (пауза)

Деркач: А (Шиліну ?) (…) (Мєдвєдчук ?), оні с одной партії, поетому (…) єво надо как-то защітіть. (пауза 40 сек.)

Кучма: Тут какой-то (…), банда.

Хтось із них: Да єсть.

Кучма: (Суддя которий ?).

Деркач: Угу! (пауза 6 сек.)

Кучма: (Пріценко ?) добрий (день ?).

Деркач: (засміявся, пауза 10 сек.)

Кучма: Єслі надо будєт … там же Закарпатьє, снімать, нє снімать (етот ?) … снімать. (пауза 20 сек.)

Кучма: А Мєдвєдчук командуєт 7 мєсяцев.

Деркач: Да. (пауза) І самоє главноє, шо чоловік прогібаєтся.

Кучма: (Що хочєш ?) сказать!

Деркач: (Да просто ?). (пауза)

Кучма: (Мойо дєло ?).

Деркач: Угу! (пауза) Надо (…). (пауза 40 сек.) Ето інтєрєсний момєнт, шо он за рубєж прячєт еті коє-какіє докумєнти, коториє (люміног ?) подпісивал. Всєво лішь!

Кучма: А там, так сказать. (пауза 1 хв. 7 сек.)

Кучма: У (Чєрванєнка ?) (вообщє то я ?) (відєл ?) харашо, (шо надо ?) (набив ?).

Хтось із них: Да. Так сказать.

Хтось із них: (Посмотрі ?) вот ету (…)!

Деркач: (…).

Кучма: Ну понятно. (пауза 7 сек.)

Деркач: То (оні ?) … (оні же самі ?) с адміністраціі. Нічьо, нічьо нє говоріл …

Кучма: (Ха ?). (пауза)

Деркач: (Вот ?) мєня настораживаєт, што он, своєво, шо он спрятал докумєнти.

Кучма: …

Деркач: Ні …

Хтось із них: Ну, тобто, по второй.

Деркач: Він точно говорив, шо там процес, шо … (Прішейка ?) отдал і вот, вот нєт, і тово нєт.

Хтось із них: Поетому. (пауза 11 сек.)

Кучма: Юля ж должна етому самому, (пауза) Єдіниє Енєргетічєскіє сістєми должни для (жерадьорьова ?) огромную суму дєнєг. Он же вєсь (…).

Деркач: Н-да! (пауза) Зато оні работают по-мєньше. Ето (Пакушев ?) (вже ?) работаєт і на етой нєдєлі, (он ?) продайот своіх, і туда к Макарову, к Єльцову і розщеплєніє етіх вєніков ізнутрі, там … із сорока п’яті доларов п’ятнадцать …

Кучма: (Юс ?) (еті сам ?) оддал, вмєстє с (Патрушем ?) разобралі.

Деркач: Так вот, я … (паспорти ?) туда (замам ?) ні хрєна, тобто нє нам какой-то (тєлєвізор паралєльно ?). Серед банковскіх структур … У мєня єсть заготовка под Юлю, єслі б вдруг завтра надо, она будєт прокручєна. У мєня ж дєло по контрабандє, бандіт. (…) оно нє закончєно і нє закрито, оно пріостановлєно. То єсть, тє двадцать шесть тисяч, коториє.

Кучма: А говорят (свєдєнья ?) за тєх … (..хову ?) в московском аеропорту тоже.

Деркач: В московском нє знаю, інформаціі такой (нєт ?).

Кучма: Во (Лвовковє ?) задєржалі тоже с дєньгамі.

Деркач: Но еті двадцать шесть, Лєонід Даніловіч! Дєло лєжіт, так. То єсть, єво завтра можно откривать і єйо прівлєкать в (копєйку ? ). І двадцать шесть тисяч єсть уголовно наказуємая (дія ?). Поетому … данниє. (пауза) Поетому до прінятія бюджета нічєво таково нє надо, што б … там нє виброшена єщьо. (пауза 12 сек.) Ну вот.

Кучма: Еті, (Чорновіл ?) (…).

Хтось із них: (Так ?).

Кучма: Ну, (на к ліцом то ?), договорімся, що робити.

Деркач: (Так ?).

Кучма: Што, но отдаст тє докумєнти …

Деркач: Хто (Чорновіл ?)?

Кучма: Да.

Деркач: (Так ?). Да ну!

Кучма: Ми с (Костюжельніковим ?), значіт, шоб ми занімалісь полностю етім самім, блядь …

Деркач: І штоб … (другіх ?).

Кучма: … (другіх ?) … (мнєніє ?) оказалось … (о це ще там ?). (пауза 6 сек.) Слушай, можно сказать, що ті, всє (правдічєхі ?) сам знаєш, прокурор (етіх ?) … докумєнти на (нєво ?). (пауза 20 сек., гортання паперів)

Хтось із них: (Вот імєнно ?). (пауза 22 сек.)

Кучма: Це треба, так і пише! Він же (думав ?) про …

Деркач: Так це … (просто ?) … я ж нє знаю, может он с вамі согласовивал.

Кучма: Ні. (пауза)

Деркач: Їх там блядство хєрове! Очєнь хєровоє! (Про.. ?) факти, возмущєнія. Он же в опозіціі … Оні прямо там аж крічат (на тебе ?). (пауза 5 сек.) Можно здать факт чєрєз («День» ?), (блядь ?). Нє факт, (а ето ?), в інтернет чєрєз Бєльгію, вот тут, от імєні, значіт, там каково-то партії, етово (товаріщі партіі лінди ?). І в інтернет, і запустіть сразу … (пауза 10 сек.)

Кучма: Я …

Деркач: Вони ж лащатся, шоб вєздє бить хорошимі. Ну (гад ?), я б вам іще (…) вмєстє ходілі послє (Польши). (пауза 7 сек.)

Кучма: Треба ж (це ?) терміново здати.

Деркач: Та ви шо? Я просто, шоб там (Єльцову ?) сказал. Я счас пріду – оні всьо організуют.

Кучма: Ну нема ж справи такої. Він же офіційна особа (перетикати ?) …

Деркач: Ну це … всьо равно, как мальчікі. Ви понімаєтє, ето ж ви так рассуждаєтє, а он … захотєл іх і (повєсіл ?). (пауза 21 сек.)

Кучма: Ну він не їде вже в Австралію.

Деркач: Бо там … ви знаєте, які (дивіденди ?), да?

Кучма: Ні.

Деркач: Там же, (…) повар є, функціональні, там хто-то єщьо і єщьо, і, (хам ?). Оні как там началі возмущаться в фракції, шо, так то так, (отчьотно ?). Чьо ето. Дєнєг нєту на спортсмєнов, а он десять тисяч (шльот ?) (…). Нє красіво ето всьо!

Кучма: … Да ти (сам ?) он, сьогодні какой-то, какой-то …

Деркач: (Справа в тому ?), дєло в том, што … какіх-то у мєня … прієзжают чєрєз трі часа. Я говорю, што такоє, ну на два часа …

Кучма: Щоб тєбя варту попросить.

Деркач: (…). (пауза 5 сек.) Ето ж, єслі в Австралію (гєрманскій) … (пауза 20 сек)

Кучма: (Счукаду ?) ти не дивишся?

Деркач: Да про нєво Рибачук, которий, Рибачук єво главний помощнік ілі (брат ?) єво (старший ?).

Кучма: У нєво ?

Деркач: Да. Та тут (сучара ?) почітайтє дальше! Я просто хочу с вамі согласовать, я на два роки (хотєл ?).

Кучма: … (промєнятся прішлось ?) (…).

Деркач: Ага! Так, я ж думав там, почітайтє там (со льдом ?) машини грузят. Всьо ето, направду етіх, коррєспондєнтов етіх. Тут всє (лєзут ?) к нєму в дом, а просят прідті, а потом розпішітєсь (спрашивают ?) (суркіс ?). Ющєнко вєдучий. Откуда гроші на такоє, ну й всьо. (пауза) А на такоє протівно … такоє бєзтолковоє.

Кучма: Ну … де брати (десять ?) тисяч.

Деркач: Ну да.

Кучма: За (рахунку ?) (раньче ?) забрати сюди …

Деркач: Да ну. У мєня ж єйо муж работал, помощнік. Потом я єй, к тому же отправлял вмєстє с нєй (зарубєж ?) в Вашингтон … (пауза 19 сек.)

Кучма: … (пауза 38 сек., переглядають папери)

Хтось із них: …

Деркач: Ну ше ж мнє надо.

Кучма: Да. (пауза 19 сек.)

Деркач: Ну, Радіо «Свобода», (господі ?). (пауза 40 сек.) Ну ж … (пауза 30 сек.)

Деркач: Ну ета. (зітхнув)

Кучма: Радіо «Свобода» …

Деркач: (…).

Кучма: Радіо «Свобода», єго ж етот самий, Купчінскій, який в Чехії сидить і отримуєт, налаштована крічать (ахінею ?). (пауза 15 сек.)

Кучма: А шо то, комусь роблять.

Деркач: Га?

Кучма: Шо (такоє ?) … чи це, це українська?

Деркач: Спілка, ну.

Кучма: Радянських офіцерів.

Деркач: …

Кучма: І озброєна (в повстанній ?) армії.

Деркач: Угу. (пауза 9 сек.) Ну ето, оціх.

Кучма: Треба заарештовувати, блядь, всіх.

Деркач: Ну ето, от, 21 чісла, оні … всіх …

Кучма: Всіх забрати!

Деркач: Забрати всіх, а оставіть, а потом часть (от родствєннікі ?) іх випустіть.

Кучма: Іскусствєнно!

Деркач: А основних етіх всєх.

Кучма: Шо за …

Деркач: (Ілі вивєсті дєло ?). Тут, всьо можно тут (комітєт етот). Всьо протівозаконно, то єсть, ето, к насільствєнному свєрженію сущєствующєво строя.

Обидва: (нерозбірливо по кілька слів) (пауза 48 сек.)

Кучма: Ну вот надо брать і работать.

Деркач: (…).

Кучма: … (Кіровограда ?), ілі што …

Деркач: Да. Ето ж (…). Он же ж там. У нас же ж.

Кучма: Мнє, цей самий сказал, што кто-то сільно спрацював … етот начальнік (служби ?) (…).

Деркач: Угу. (пауза) Ну ж там готовят.

Кучма: (Самотній ?).

Деркач: Да. Готов (Єльцову ?). (Как он ?) мєропріятіє. Ми ж єво … нє только здєсь. А в Харькові і (ета ?) в Кієвє. (пауза 22 сек.) Там єщьо (вьол ?) (…) випливаєт трі мільйона, коториє Півоваров на виборах отдав … Сєйчас (с етім ?) задокумєнтіруют … (пауза 1 хв. 35 сек., гортання паперів)

Кучма: А що … працюють?

Деркач: (Нє ?) (пауза)

Хтось із них: … шо тєбє розповсюджоватся …

Кучма: … скажу, що це таке …

Деркач: Дєло в том, што.

Кучма: (Оборона ?), ілі как іх там ще …

Деркач: Волков.

Кучма: Волков!

Деркач: Но Волков, он же ж і сотруднічаєт с етімі всємі помощнікамі (…).

Кучма: (Харашо ?).

Деркач: Вот. І шо інтєрєсно, шо Ющєнко (сам ?), вєрнєє етот - Марчук сам просіл (у ?) (…).

Кучма: … єто самоє, Віктор дрочіт (пауза) Тімошенко за (єво ?) здоровьє.

Деркач: Хто?

Кучма: Марчук!

Деркач: Нє знаю.

Кучма: … що ж ето, тоді які відносини між Ющенко.

Деркач: А шо йому Тімошенко. (…) он хочєт участвовать в етом ринкє.

Кучма: Да, ето понімаю.

Деркач: Єму надо дєньгі.

Кучма: (Да ?).

Деркач: (Ну і всьо ?). А там оні договарівалісь.

Кучма: Пожівітся што-лі на (етот ? самом ?), (да ?).

Деркач: Ну єздіт он вмєстє отдихать.

Кучма: Но еті факти (…).

Деркач: Ага … шо оні гражданскій брак заключілі, оні заключілі.

Хтось із них: Повєзьот же.

Деркач: Я нє слишал, штоб оні расходілісь с етой женой, (так сказать ?).

Кучма: Но она … такая стала худая.

Деркач: Жена єво?

Кучма: Да. Вона ж такая була …

Деркач: Вот ето, вот етот Єльцов, от ето, то шо, кто ето пішет. А вот для начала ж к нєму установіл контакт Бакай.

Кучма: Тот (сам ?) … (пауза 25 сек.) І він як (…) Радіо «Свобода»? (пауза 8 сек.)

Деркач: Ну он знаєт, в каво іскать, гдє он, оні там (…) с Плужніковим, с етім московскім он общаєтся. Ето, от, відітє, вот он, по етому, елєктронной почтє общаєтся вот с етім вот Плужніковим. Там нєсколько єсть момєнтов, значіт, в Росіі.

Кучма: Плужніковим, ілі (Портніков ?)?

Деркач: (Портніков, Портніков, Портніков ?)!

Кучма: Ето здєсь, пісал Сєргєй Плутін.

Деркач: І Сєргєй Плутін, там єсть в Москвє.

Кучма: Да? Єто шо родич його там?

Деркач: Нєт, нєт, ето московскій корєспондєнт. (пауза 7 сек.) (Там ?). (можливо показує щось у паперах, далі пауза 10 сек.)

? Кучма: Ну шо ж (таке ?). (пауза 6 сек.)

Деркач: Значіт, ми єщьо счас связі єво понаходім. Ну, кромє там Бакая. Хто, чєво? Потому што йому кто-то і сбрасиваєт інформацію. Он же сам єйо нє бєрьот, вот, і потом.

Кучма: «Украінская правда» продалась Мєдвєдчуку! Відіш (стоіт ?). Деркач: А от етот Горшков, ето єво псєвдонім, от етово Єльцова, ето єво псевдонім.

Кучма: (Да ?).

Деркач: Да!

Кучма: … (пауза) Ну ладно, допустім …

Деркач: Постоянно.

Кучма: Ето на тєбя там, (блядь ?).

Деркач: На мєня, на всєх он там. От ето єво (цитата ?)… вот ето єсть.

Кучма: (Очєнь мало ?) (…).

Деркач: Угу. Он на всєх там (пашет ?).

Кучма: Все це треба (деньгамі ?) у нєво взять, да?

Невідомий: Так ми ж це, с ето, викінулі с інтернета.

Кучма: С інтернета, (ілі оні ?).

Деркач: В інтернет … (пауза)

Кучма: Оні нє єво, да?

Деркач: Вот ето, ето ім пісано!

Кучма: (ніби відповів на якийсь дзвінок чи через переговорний пристрій) … харашо!

Деркач: Ето ім пісано. (пауза) (Так мнє єво ?) … єво. (пауза 19 сек.)

Кучма: (Відіш ?). Он там на (дєлє ?) (наворочєн ?).

Деркач: У нєво много, єслі всьо брать з інтернета, там очєнь много …

Кучма: Гм?

Деркач: У нєво очєнь много … такіх (…). То што он там (мотори ?) іщєт, (і кто там развозіл ?).

Кучма: Ну, так слушай. (пауза) Навіть (симпатяк ?)

Деркач: (Угу ?).

Кучма: Аа!

Деркач: На нєдєльку.

Кучма: Ти тут нє затягівай.

Деркач: Нєт, я с судом, пару нєдєлєк, ето закончім.

Хтось із них: Він же знал.

Деркач: (Імєнная ?) связь.

Кучма: Гм.

Деркач: Ну ето ж связі тут, тут всєво, всєво ето інструкції (друковані ?). (пауза 2 хв. 10 сек.)

Кучма: Ну дєйствітєльно, (блядь ?). (пауза)

Деркач: Нєт, так ідті надо!

Кучма: …

Деркач: Нєт, так гдє вам нє нужно, почєму? (І вовсє п’ять ?) пріходітє самі … сітуацію, штоб он.

Кучма: …

Деркач: А ідті надо.

Кучма: (Чєво ето ?). (пауза 44 сек.)

Деркач: Ну ето только одін епізод, а (… ) ето сістєма. (пауза) (Чєм он кушаєт ?).

Кучма: Він давно вже лєзєт на рог!

Деркач: От там, он с, Віктор с нім дружит.

Кучма: …

Деркач: … (тімченко ?).

Кучма: Ну (…) хуй с нім. Я просто шоб. (пауза) Возьмьом.

Хтось із них: Ну пацани, от.

Деркач: (Сємьі у ніх і тут ?) об’ясняєт етім всєм. Он лєзєт.

Кучма: …

Деркач: Посмотрітє етот …

Кучма: Обдумаєм.

Деркач: Рєдактор єво ґазєти. (пауза 55 сек.) Харашо (..стян) умеєт всьо (…).

Кучма: По етому, што, што ти давал, еті докумєнти, там, (Кучмара ?) шо ж то це таке. (пауза)

Деркач: Значіт. (… ) от, от бач, (чітай ?) … вот с етім. У мєня тут … (женє ?) …

Обидва: (нерозбірливо кілька реплік)

Кучма: Ето к … (Парєнь ?).

Деркач: Взять … Єльцов. Так вот ето.

Кучма: (…).

Деркач: Там і с нім …

Хтось із них: (Вот ?). (пауза)

Кучма: Мнє нє нужен (показивать єво). (пауза) Пока!

Деркач: А от тут … он пішет. (сміється) Пока нє надо і запустіть.

Хтось із них: (Нє ?).

Кучма: Ето … нє надо, всєво лішь.

Деркач: Ну да.

Кучма: А там (до прєзідєнта ?). (пауза 8 сек.)

Деркач: Так шо то (мєра сіяєт ?), самі всьо (скушают ?).

Хтось із них: (На двух квартірах трьох ?) … (пауза 30 сек.)

Кучма: Ну да, пока ж, а ето п’ятоє чісло …

Деркач: Угу.

Кучма: (Чуркін ?).

Деркач: Нєт … (пауза)

Кучма: Га.

Деркач: Нєт, ну про (…) оні нічьо нє пісалі.

Кучма: Гу.

Деркач: В інтернетє оно вишло. По Волкову с.

Кучма: Нєт, ето по Волкову, а … с Єхануровим.

Деркач: Тут, одно только (…). (пауза 2 хв. 20 сек.)

Хтось із них: А от! (пауза 40 сек.)

Деркач: … ета! Тут по (Суркісу ?).

Кучма: Тут по Морозу, так нє хєра (…), блядь, … (пауза) Я маю на увазі (його вмєняємості) … Камінском.

Деркач: По Камінском, сєйчас работаєм, по всєм (претензіям ?) … (пауза 1 хв. 10 сек.)

Кучма: Треба підсказати (семорянка ?) і (Юрковичу ?) (слову ?), шо Мороз веде … (пауза 15 сек.)

Деркач: … там от ето, шо по (Пєтровскому ?). Так (..тровскій ?) хочєт своіх св’язать с Сімонєнко. Ну а (дмітровічєм ?) (било ?) хорошо.

Кучма: (Кто ето пісал ?)?

Деркач: Ну от тут … в Харковє, от етот (запорожец ?).

Кучма: Аа! Конєшно!

Деркач: Потом етот (бучій.. сінга.. ?).

Кучма: Ну (ім ?), як ше (надрочить ?) (от ?), допросити, я, я допрошу Сімонєнко, це ж проголосуют.

Кучма: Та ні, … (пауза)

Хтось із них: (Убійством ?). (пауза 36 сек., гортання паперів)

Кучма: Ну он … це ж реклама … (Бупєнко ?), (Бупєнко ?) (це ж взагалі ?) …

Деркач: Єсть в … прівєзлі мнє (це ж за мной ?).

Кучма: (…). (пауза)

Деркач: Дєпутат … об’єдіняют Рух .

Хтось із них: (Он шо ?) (…). (далі нерозбірливо 20 сек.)

Обидва: (нерозбірливо кілька реплік)

Кучма: Аа?

Деркач: Ну … отстраніть от етой (…) (балашумін на воробйову ?).

Кучма: Как, как …

Деркач: … (пауза) Лєонід Даніловіч. Вот почітайтє вот ето, вот. Я вам вручав, от, ето вот.

Кучма: А хто ж це …

Деркач: Такіє прєдложенія. Вєдь ето, понімаєтє.

Кучма: Ето било давно. (пауза 37 сек.)

Хтось із них: (Ну ж ?). (пауза)

Кучма: … (отлічно ?).

Деркач: Нєт, так вот я (чьотко ?). Ну вот такоє прєдложеніє. Пєрєд тєм, (как ви будєтє снімать ?), взять єво … да.

Кучма: Угу.

Деркач: (Траковченко ?) (бюджетнік ?) І што б, ваше било прєдложеніє, шоб ви (єму далі ?) нєштатний совєтнік. (…). Політічєскі ето очєнь вигодно. В отношеніі фінансово … дєньгі … І какіє-то, потом договорьонностью, за еті консультації. (Дєньгу ?) найдут.

Кучма: Я просто смотрю, што, может бить тєх взять два ілі трі такіх, штоб (по содєржанію ?).

Деркач: (Кумінов ?) вже, (в міжнародному ?) … фондє (там ?) своі люді. То (…) какіє люді, так тогда оно ясно будєт … єслі дальше пойдут по (…) какому-то. Што-то … што-то нє, нє … там, гдє … Да.

Кучма: Да! (шарудіння паперами). (Ще ?) (…) прєдупрєдіть, пускай он бєз своєй вєрсії (…). Шо там, блядь, н.. н.. хуйня, блядь занімаєтся там …

Деркач: …

Кучма: … сталківаєт, блядь, мнє ето. Ну по Літвіну там і по другіх (прєзідєнта ?). Та шо, знаєш.

Деркач: По Літвіну.

Кучма: Ну знаєш, лучше двух … значіт, значіт так!

Деркач: Нє должно бить.

Кучма: Нє должно бить!

Деркач: Лєонід Даніловіч! Я могу с вамі завтра єхать?

Кучма: Да! В восєм трідцать … нє дев’ять, а …

Деркач: Ви (на трінадцатоє ?) надолго остайотєсь.

Кучма: Ну, до обєда!

Деркач: До обєда, да?

Кучма: Ну я побуду только на (воз ?) заєду і в сінагогу, і всьо. Сразу, в сінагогє (навєрно ?) нікакіх оркєстров там нє будєт.

Деркач: Харашо! (схоже на те, що Деркач виходить з кабінету)

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG