Доступність посилання

ТОП новини

Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 22


Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 22

Президент спілкується з народним депутатом Дмитром Табачником, який свого часу очолював президентську адміністрацію.

(Тривалість розмови – 50 хвилин)

(Примітка: увесь текст діалогу подаємо українськими літерами майже так, як він сприймається на слух. Під позначкою (…), тобто три крапки в дужках – треба розуміти, що нерозбірливо звучить, скоріш за все, лише одне слово, а під позначкою … (три крапки без дужок) – звучить більше слів).

Табачник: Можно?

Кучма: Прівєт, Діма!

Табачник: Доброго здоров’я! (пауза 4 сек.)

Кучма: (…) колишній (…).

Табачник: Уже повернувся.

Кучма: Так тут.

Табачник: У мєня в пєрвий раз, штоб чєтирі дня … (нерозбірливо 5 сек.)

Кучма: Еті сто три дні, коли (Плющ ?). Ну ти, коли, еті ж, нічого, а за завтра отдай цьому.

Табачник: Ну от, как всєгда … Сєгодня нємножко (пока ?) лучше.

Кучма: Ти похудєл же ж как! Да?

Табачник: Да, да. Я ж спортом занімался. Актівно хожу в спортклуб. (Карточка ?), запісался.

Кучма: Ну ж, це роки. На мене, ти (небось взял ?).

Табачник: Я ж постійно займаюсь.

Кучма: (сміється)

Табачник: Ну, как к (мамє ?). Ну, так то солідно сказал, так сказать, а ето, шо … понадєл. Я говорю, да нєт, я вроді по брюкам, брюкі тє же, шо з 94-го года в прєзідєнта.

Кучма: Вообщє ти, нєдарма ти с (…) (говоріш ?).

Табачник: У мєня счас (отдих ?). І (я, вот, ето ?) буду куріть бросіть. Больше пачкі виходіт в дєнь. Всєгда собіраюсь, собіраюсь, но, ні как … скурю.

Кучма: (сміється)

Табачник: Бил в Соєдіньонних Штатах Амєрікі. Я спєціально пєрєключаю мову, бо деякі – тільки українською.

Кучма: А ніхто ж не знав, (де й був ?), був.

Табачник: Ну, я ж по науковій лінії, ну я ж там ніякої.

Кучма: (Вже ми ?) питались – і як, де Табачник … ніхто тебе не приймає.

Табачник: Нє правда!

Кучма: Як (ти щезнув ?), де Табачник? (сміється)

Табачник: Табачнік (голосував ?) ще 14-го чісла. Табачнік написав, до речі, декларацію більшості! У мене даже новий екземпляр єсть!

Кучма: Ні, так. Тоді да …

Табачник: … Большинству я напісал, а сказалі, шо напісалі я і Кравчук. Но Макаровіч то по, поправлял. А тєкст …

Кучма: Да.

Табачник: А я просто, двє бумагі хотєл пєрєдать. Пробівался чєрєз Волкова, раза чєтирі, чєрєз.

Кучма: Ні разу нє давал!

Табачник: Ніхто, нє..

Кучма: (Ні в пріймальной ?).

Табачник: А оні спєціально. Я напісал бумагу одну, как на мой взгляд, так сказать, достаточно інтєрєсна.

Кучма: (В пріймальной ?) … сказати, (тоді несе ?).

Табачник: Адміністратівно-тєрріторіальниє рєформи. Но я два слова скажу. Значіт, бил в Соєдіньонних Штатах Амєрікі і прочітал чєтирі лєкціі. Двє в очєнь хорошем унівєрсітєтє, по-моєму, у ніх там – в Нью-Йоркє. Одну, тоже в Вашингтонє – в хорошем унівєрсітєтє, то ж там унівєрсітєт, а Вашингтона … конгрєс. Я бил, такой, муніципальний, називаєтся просто – Вашингтонскій городской унівєрсітєт. Значіт, во врємья, когда бил в Вашингтонє і Нью-Йоркє, то началі дьоргать і прєдлагать всякіє встрєчі. Одін у мєня єсть, інтєрєсноє прінятіє. (Давній ?), чєрєз … пєрвий зам Олбрайт Строб Телбот. (Мнє сніміт комнату ?), так сказать, шоб я єй стал набіваться.

Кучма: (…). Він знає, шо хоче!

Табачник: (Он даже ?). Ну (йду туди ?).

Кучма: Русофіл?

Табачник: Русофіл! Да! Видєрнул пообщаться. В Нью-Йоркє навьязалі встрєчу с Гєнрі Кіссінджером – тоже інтєрєсно. І должна била бить встрєча с мером Нью-Йорка Джуліані. Но єво зам сказал, шо (…) сєнатори кінулі протів Джуліані, то расскажітє щось Джуліанє, ето просто (сукі ?) … прєступность. То на слєдущій дєнь будєтє с нім обєдать. Значіт, (проблєми ?) і (інформаціі ?). Я говрорю, нєт! Ну, ну, ну как (…). А там же показивают … шо-то говоріш українською мовою, а пєрєводчік шпаріт, шо хочєт – шо прібил с Украіни такой-то там і сказал, шо надо голосовать за Джуліані. І назад. (І оні мнє ?) (даже ?) …

Кучма: (На такіх ?) (…).

Табачник: (…) (жостко ?), (гади ?). І оні мєня … С Телботом очєнь долго, часа два, і вєчєром поужиналі, а потом с, (…) замміністра. Значіт, із Кіссінджером – інтєрєсно.

Кучма: Ну ой. (зітхає) (Трудно воображеній ?).

Табачник: (Вот, так от ?).

Кучма: … запішеш мнє (на касєтнікє ?).

Табачник: А он піджак, так шо он уже снял … Єсть нєсколько такіх вопросов, коториє я счітал, шо могут бить вам інтєрєсни. Мнє кажется, шо в Соєдіньонних Штатах Амєрікі очєнь рєзко заканчіваєтся («горючєє» ?). Она уже просто.

Кучма: Заканчіваєтся?!!

Табачник: (… …).

Кучма: … наоборот, там же (…) (поставіт ?) …

Табачник: Я сужу по публікаціям. В двух очєнь крупних ґазєтах «Лос-Анджелес таймс», «Нью-Йорк таймс». І я сам слишал в новостях – і радіо, і тєлєвізіонних. Єво напрямую називалі главним віновніком коррупціонних дєйствій і с банком на Кіпрє. Опублікований, виступал нєсколько раз по тєлєвідєнію бивший високопоставлєний сотруднік ЦРУ (Едвард Маґол ?), которий бил дірєктором отдєлов. Он ушол по возрасту, вислужив сєбє положенную пєнсію. Нанялся адвокатом к Лазарєнко.

Кучма: Та, ну тож, какая-то там стаття, так сказать, появілась.

Табачник: Ну да.

Кучма: (…) пісал, шо чєтиріста мільйонов, по-моєму ілі сколько, блядь. Всьо, всьо пошло прєзідєнту. (Кудись ?) (… …).

Табачник: Ну, он там пішет больше всєво про Ющєнко! Про Ющєнка – прєзідєнта.

Кучма: Ну все ж, (ти ж хорошо ?), прєкрасно понімаєш. Дєньгі, коториє єсть в Національном банкє – імі распоряжался (…) только глава Національново банка.

Табачник: Поетому, оні о ньом і пішут! Так сказать, шо вот он..

Кучма: … нє правітєльства, блядь. Вітя – новий прєзідєнт. Нікаково доступа сюда оні нє імєют.

Табачник: Ну, і поетому оні.

Кучма: А тєм болєє в 97-ом году. (Ето ж всьо ?) за 97-ой год.

Табачник: Шестой-сєдьмой. (Так тогда уже ?). Шестнадцать.

Кучма: Ну, тогда ж бил у Лазарєнко …

Табачник: … в сюжетє новоє, што, (впєрвиє стайотся ?) (в історіі ?), шо..

Кучма: Вот так.

Табачник: У ніх там (докладивают ?) (ліцом ?), когда-то лучше подтєкст. Как ето всьо (прямо подтєкстом ?) … Но почєму, вот, в (…) большой авторітєт, потому шо он, когда-то … у Лазарєнка (…) адвокатскіх (історій ?), отказался єво защіщать. За ето уплатіл нєустойку. Ну, прочітал єво, і отказался, і заплатіл фірмам, єво нанімающіх, штраф, тіпа, ну, как он подвьол клієнта … Ето дайот єму право, так сказать, (…).

Кучма: То єсть, он нє работал на Лазарєнка.

Табачник: Он ізучіл докумєнти і публічно, офіціально … отказался вєсті ето дєло. Єслі ето ігра, то очєнь разумно. Єслі нєт, то тогда. Ну, то єсть, ето єво подняло авторітєт. Єво нанялі, как адвоката. Он почітал і заявіл, шо он такого нєгодяя і, так сказать, отмиватєля дєнєг защіщать нє будєт. Но бумагі єму дают право … Телбот, значіт, может бить, русофільські позіціі, может бить, по-другому. Очєнь інтєрсовался, насколько вліяєт жена Ющєнка. (Ето ж, говоріл ?) (раздвоєніє ?) … она жівьот в Кієвє … Значіт, і, (Телбот ?) …

Кучма: Так он нє знаєт, шо то.

? Табачник: Родствєннік.

Кучма: (Шо та, єво ?) (…) в правітєльствє …

Табачник: Із какой она сємьі. Значіт, с какой он області і так далєє. (Потому шо ?), по матєрі …

Кучма: Так она же работала в Держдепє!

Табачник: В чьом.. Да! Но, по сємьі єйо, которая. Яких вона корнєй! Ну, то єсть, по ма.., по, по … (Тімочєнко ? можливо Чумачєнко?). (Может она ?) (…) по матєрі била там племянніца Бандери. Ну, я, условно!

Кучма: Ну понятно!

Табачник: І, в общєм то, так сказать, оні говорят, шо, нє кажется лі вам, што с Ющєнко какая-то началась ера офіційного націоналізму. Еті вопроси он всьо врємья, так сказать, (забівал ?). І ето іх волнуєт. Ну с Телботом, вообщє анєкдот. Он начал говоріть, шо у нас прєзідєнт такой, у вас прєзідєнт такой. Значіт, вот, ми вам пісалі, інформіровалі о Волковє і нікакой рєакціі. І начал на мєня наєзжать. Я то, вдруг говорю: Строб конєшно у вас прєзідєнт очєнь хороший! Замєчатєльний! А вот наш прєзідєнт работаєт шесть лєт і до сіх пор в єво кабінєтє нікому в рот нє давал! І он засмєялся, … Но он, просто, уже, так сказать, достал. Я говорю, шо нємного достал.

Кучма: (емоційно) (Ну во пєрвих ?). Ну, пускай так, какім бізнесом занімаєтся Волков?

Табачник: Оні ето нє пішут. Оні пішут, що вот він, нєкоториє інші.

Кучма: (емоційно) Ну какіє? Ну, пускай тот скажет мнє, (хто-нєбудь мнє ?) (в Украінє ?). Може Волков бєз мєня (стабіліруєт ?). Ну, я катєгорічєскі, (нє, гдє же ?), шо Волков ко мнє обращался, і я то там какой-то вопрос рєшал.

Табачник: То єсть, я ж нє, ето нє о Волковє, я просто довожу інформацію.

Кучма: (Нє ?).

Табачник: Как о нас, как оно єсть, потому, што.

Кучма: (емоційно, майже криком) … такіє тьомні люди. Я просто …

Табачник: (дещо розгублено) Да! То єсть, даже тєма нєпріятная, то она для тово сущєствуєт! (Как нє знать ?). То єсть, ну можно.

Кучма: (Абсолютно ?). Ти прав абсолютно.

Табачник: Значіт, оні говорілі о Волковє. Я же, понімаєтє, у Волкова прєдпріятій своіх нєту.

Кучма: (Ну, а ти сам ?) (…).

Табачник: Даже! Я говорю, банков у нєво нєт! Ну, от говорю, хотітє, значіт, ну, вот я вам могу сказать – у моєво брата в банкє єсть 35 процентов акцій. Но банк, правда, малєнькій – восємдєсят какой-то. Ну, і, значіт, говорю, ви для ваших в аппаратє моглі би сдєлать на каждово, грубо говоря, карточку. Я даже потом, послє етого подумал, шо может бить і прєзідєнту надо било би імєть такой ящік-карточку, очєнь простую. На, на пол странічкі. Табачнік – мнє дєлать нєчєво. Візьміть Івана Івановича і конкрєтно. Ну, даже я могу сдєлать на свойом інформаціонном аґентствє. Может всєх нє закрою, но напісать конкрєтно – (прі прєзідєнтє ?). Ето нє єсть шо-то прєдупрєдітєльноє, (а шпіонаж ?). Но, хто в мене брат, какой я чєловєк. І начінаєт спасать Родіну! Вот, я счас спасу Родіну! Посмотрєл … потіхоньку, ага, значіт, послєдніє ролі і жмьотся там с, в мєталургіі, с атомних станцій ілі там, с таможнєй, на (зєрно ?), на півоварє там і так далєє. Ну, как Женька Червонєнко – всьо врємья спасаєт Родіну, так сказать. І, і прі етом (Кірілєнко ?) … (на ушах стоіт ?). (Судову ?) опєрацію в півоварє … нє ожидал, он продал …

Кучма: Сєйчас то?

Табачник: Пятісот процентниє (…).

Кучма: Сєйчас?

Табачник: Сєйчас!

Кучма: (сміється)

Табачник: … І мнє (Кірілєнко ?) рассказивал в фєвралє мєсяце. (Он же ?) (…) (нє может ?). На півоварє … Она же стала старой. (Ну ?), продал свою фірму, а та єво … півоваром на пятьсот …

Кучма: (сміється)

Табачник: Вот! Подіскутіровалі с Телботом, так сказать, очєнь нє хорошо, живо, так сказать. Кіссінджер очєнь, вообщє інтєрєсовался сітауцієй і сказал одну вєщь, шо мєня очєнь трєвожит, што в Амєрікє, как таковой, падаєт інтєрєс к Украінє рєальний, положітєльний. Давал какіє-то своі рєцепти. Говоріт, какіє-то нужни (…) дєйствія понятниє (…) (общєству ?), шагі тє же. Коториє одноврємєнно виявляют, і полєзниє, і, і, с другой сторони, і с другой сторони, адєкватниє в западном сознаніі. Потому шо, он даже пошутіл. Он говоріт, два кандідата на пост губєрнатора, каково-то захолустного штата – проблєми абсолютно одінаковиє! Одін виступаєт за разрєшеніє абортов с согласія мужа, а другой за разрєшеніє абортов прі условіі, шо женщіна рожала. А трєтій нєзавісімий – вообщє протівнік. Він (все там ?) і каже. Вот такіє вєщі, говоріт, у ніх. Понятно! Ну, он просто … ілі ето Кіссінджерскоє (…). То говоріт, посол у вас то очєнь смєхотворний для Соєдіньонних Штатов.

Кучма: Ти іх, по, ти послушай, шо, шоб іх. Шо мнє прішлось іх вислушать (…). Я ж, когда там бил, мнє, мнє тоже сказалі, шо ето.

Табачник: Очєнь.

Кучма: У вас, («соррі» ?).

Табачник: (Мясо упаковую ?). Он, он больше, так сказать, говорят..

Кучма: А Тарасюк же єзділ і істєріку устраівал.

Табачник: Но, поскольку (вопроси у нєво ?) сам по сєбє, то чєво єво, так сказать, (…).

Кучма: Да.

Табачник: Он пріводіл кокрєтниє прімєри там … Вєщі какіє-то, так сказать, смєшниє. Он говоріт, ви ж Росіі сосєді. Зачєм вам, говоріт, ваш посол на прійомє услишит, шо русскій говоріт … сєводня прєкрасная погода. Он тут же подходіт к етой групє і говоріт – сєводня мєрзкая погода, такая, как в Сібірі!

Кучма: Ну ти ж знаєш, ето, мнє тово самово. (Відно, он же ?). У нєво (жолчь ?) …

Табачник: (Латоший ?) там.

Кучма: Да.

Табачник: (…). Я, поетому, так сказать, закінчив на ету тєму. Но, судя по тому, как оні інтєрєс проявляют, вот, к супругє Ющєнка і єйо пріятєлєй. Дружіт лі она с націоналістамі. І вот, потому, што, оні і публікаціі, так сказать, нє просто чітают. І еті бєз ніх відят. А оні єщьо, так сказать, обратілі на ніх вніманіє. У ніх єсть (какой-то елємєнт ?), как мнє показалось, сєрйозного разочарованія. Потом, я даже, бил там, там же наших газєт нєт. І оні, значіт, говорят, што у нас єсть інформація, што Кабінєт Міністров послє чєтирьох утра у прєзідєнта (…) постійні рєформи. Повьол опять подпольно, так сказать, под столом, увєлічєніє аппарата.

Кучма: (…).

Табачник: Ето ж, говоріт, полнєйшая діскрєдітація. І мнє Телбот говоріт, ви можетє (…) своєво прєзідєнта, што лучше нє дєлать, чєм потом он дєлаєт, а оні втіхаря …

Кучма: Так, шо же (с імєл ?), посол ходіт, блядь, із етіх самоє. Єслі б ти узнал што-нібудь (…) Пайфер. І говоріш тому, ми только будєм …

Хтось із них: (Он же явілся ?).

Кучма: Воспітатєльную работу, шо, шо прєзідєнт хочєт снять Ющєнко. Шо Ющєнко – ето рєформатор, шо ми будєм поддєрживать Ющєнка … і так далєє … Так мав би ж Ющєнко работать! Хоть што-то ж по правілам! Кромє етой дутой програми. Нєпонятно для ково і на ково оні сдєлалі.

Табачник: (Ну, ета ж ?) собі програма, оні питаются пєрєхітріть саміх сєбя. Оні питаются, там (на еті ?), прєзідєнта в мєшок! (Шоби єво ?) нєльзя било трогать і Вєрховний Совєт.

Кучма: (Нєт ?) на прєзідєнта ета програма нє распостраняєтся.

Табачник: Ну, значіт, (винна ?), шоб Вєрховний Совєт.

Кучма: Вєрховний Совєт!

Табачник: Ні! Я імєю в віду в другом смислє прєзідєнта загнать. То єсть, вот парламєнт утвєрділ – Ющєнко хароший, а прєзідєнт возьмот і винуждєн будєт єво там, ну за єво урожай, за отсутствіє топліва.

Кучма: (У нас ?).

Табачник: То єсть, там тоже єсть, так сказать, я знаю, вот етот … Віктор, которий занімался «паблік релейшен» фірмам … нєсколько компаній. Он дєлал «паблік релейшен» в Лазарєнко і счас он актівний … с Кабінєта Міністров. А тот такой хітрєйший із ніх, которий (…) может ето всьо обставлять і дальнім расчьотам, шоб получіть політі..

Кучма: Ну, я ж віжу, как Ющєнко – нє пропускаєт, ні одной прєзінтаціі, ні одново дня рождєнія, ні одново мєропріятія.

Табачник: (Етот ?) (шо на дієту ?).

Кучма: У тєбя??? (Ти ж, шпіономія ?). (пауза)

Табачник: Значіт, я хотєл два вопроса, такіх болєє.

Кучма: Ну, а Телбот, вообщє то, как Телбот? Как у нєво настроєніє, там, просчітивал?

Табачник: Мнє кажется, што Телбот достаточно увєрєн в побєдє – Ґор!

Кучма: Ґор?!

Табачник: Он достаточно увєрєн в том, што оні останутся. Телбот сказал одну вєщь (...), ну, как би, ету, такую, «інтімна». Я говорю, ну от столько лєт Олбрайт, может бить (… …). Ну ми с нім на «Ти». Я єму говорю, ти уже восєм лєт почті – пєрвий зам госсєкрєтаря. Он говоріт, у нас тут одна … сєкрєтарьом, тот, кто работаєт. Кто же, говоріт, вичєркнєт чєловєка, которий будєт работать. Ну, с такой то он злостью сказал, (говоріт ?)..

Кучма: (То єсть, шо єво ?) (…) поставят, да?

Табачник: Он так говоріт. Ну, а с другой сторони (… …) явно в ньом ето кіпіт і (…) у нєво єсть. Потому што, разніца очєнь большая. Телботу пятьдєсят с нєбольшим, а Олбрайт за шестьдєсят добряче. Якшо …

Кучма: (Под сємьдєсят ?).

Табачник: …

Кучма: Да.

Табачник: Ну, а єму пятьдєсят два ілі трі. Із ніх 16-ть лєт - 15-ть … І, кромє тово, … сказал, што, ну, мол єслі Клінтон бил бєздарний прєзідєнт і ми ухітрялісь прі ньом (нормально ?) командно работать, то (… …), дословно.

Кучма: (сміється)

Табачник: Ну, он сказал слово бєздарний, он так сказал - нє талантлівий, нє способний. У ніх язик то побєднєє, хотя (говоріт ?) по русскі он очєнь хорошо, художествєннимі … Но, от он мнє начал, когда нападать, там на Ющєнко … сначала, говоріт, ето ж коррупція, ето ж всьо понятно (…). Говоріт он, там. Значіт, да, єщьо, што важно, што от еті всє матєріали … ето всьо матєріали, я ж просто чітал іх..

Кучма: (Пусть оні побольше ?) (…). Спєрва сігнал, дала служба бєзпєкі, когда арєстовала – Бондарєв. Гдє міліція … запрос сдєлалі, … он же уже взят (…) Деркач (підніме ?). Ето ж (Махілов ?).

Табачник: Но, штоб ви хорошо понімалі, нікакіх (унікалій ?), на мой взгляд, матєріалов у ніх нєт! Оні полностью, в пєрєводє жуют матєріали комісіі (..кіна ?).

Кучма: Ну, так.

Табачник: То єсть, ето вот, основноє. Ну што Телбот і говоріт, ну, вєдь дураков же, говоріт, нєту. Когда ви говорітє, шо 6-ть процентов ето бил хороший інтєрєс, Вот давай, говоріт, подимім трубку і на англійском язикє, зможеш, говоріт. Я говорю, да! Позвонім на обум, чєтирі самих больших банков в мірє, і скажи, шо ти хочєш положіть в государствєнний дєпозіт 50 мілліонов (…). Нє 600-от, нє 200-ті (…). Какой тєбє дадут (інтерєс ?). Я говорю, какой, нє буду ж я (засранцу ?). Он говоріт, мінімум 7,5-8 процентов.

Кучма: Он абсолютно прав!

Табачник: Прі том же, ти, говоріт, ну как говорітся, дурачок с уліци. І поетому, он говоріт, размєстіть на Кіпрє под 6-ть … Вєдь ето же, ну просто (начнут ?) (…). Ето говоріт, 7,5-8 дадут.

Кучма: Так ск.., оні ж пєрєкачалі сразу другоє, ето самоє (по-моєму ?) … етот банк россійскій.

Табачник: Да. Там, тот банк, которий, ну, національний рєзєрвний банк.

Кучма: Національно-рєзєрвний банк.

Табачник: Вот.

? Кучма: (І Лєбєдєв ?).

Табачник: (Я відєл іх в Кієвє ?), (і Ілюхін ?), і єво зам руководітєль (дірєкціі ?).

Кучма: (Взять ?).

Табачник: Поетому, он говоріт … ну почєму ми там обращаєм вніманіє, а прєзідєнт нє реагіруєт. Ну і каждий раз, когда он мнє, значіт …

Кучма: Ну харошо, … (будут поумнєє ?), бил помощніком (Ібрагіма ?) дєпутата. Шо он хочєт.

Табачник: Волков как раз, ну, счас мєньше пєтляєт. Во всєх разговорах, мнє кажется, што вот, так сказать, у нас било, по амєріканской прєссє, угасающая звєзда. І, как мєньше єво … мєньше етово.

Кучма: (Но Пашка ?), тот уже ушол (вєдь ?).

Табачник: Мєньше вніманіє – мєньшій інтєрєс! Больше єво волнуєт Ющєнко. По Пайферу открито говоріт, то у вас, шо Пайфером (ето ошибка ?) (…) (адміністраціі ?), шо-то рєзкоє … когда посол (растущій ?), молодой по возрасту і (нє ?) досідєл положених чєтирьох лєт. Шо оні єво убірают, но нє хотят пощочіну. Ну, (здєсь ?), показивают сто ошибок. Поетому, я так помітив, шо отношенія (нє уставниє ?).

Кучма: Ну, (єво ж ?), по-моєму, назад нє вєрньош. (Он же ?) государствєнную службу, куда-то.

Табачник: Он уходіт в консультатівний фонд какой-то ілі в какой-то, ето самоє. Потому шо, я говоріл с Добрянской – ето замдірєктора в Бжи.., в Бжезінского інстітута, Бжезінскій отдихал. Вродє би оні єво на программу (…). То єсть, вообщє, просто уходіт (…), такую вот. І..

Кучма: У нас же (спілся ?), целуются, блядь, с етім самим, с Ющєнко, (увідіт ?), целуются … А во врємья презідєнтской кампаніі, как он сєбя паскудно вьол …

Табачник: Вітя, да я знаю!

Кучма: Нє! Пайфер!!!

Табачник: І Пайфер тоже!

Кучма: Ходіл с Морозом тогда!

Табачник: Так от …

Кучма: К (…) она же.

Табачник: (Трі ілі чєтирі ?).

Кучма: Да, да!

Табачник: І до Мороза ходіл на етом самом. І на, вот, пєрвом турє он вообщє (он шоу ?), он поддєрживал Мороза. Всьо врємья шпількі ставіл, так сказать.

Кучма: Ну, да!

Табачник: Вот. По, значіт, Паскуалю – видєліл іх і нє больше. (Довєріє ?), малий посол, і оні к нім относятся, болєє, так сказать, … Даже Телбот сказал, што єму, в общєм, нє очєнь нравітся, шо Ющєнко питался Міллєра к сєбє взять в совєтнікі. Ну, как-то он так сказал, што.

Кучма: Сєрйозно?

Табачник: Да, што, как ви счітаєтє, значіт, із нових какіх-то, вот, наших дєятєлєй. Расспрашивал подробно о чєтирьох пєрсоналіях, ково, оні прєдставляют інтєрєси (…), што за люді. По Януковіч, по Єханурову, по Кравчєнко і за Ющєнко. Ето он задавал, так сказать, вопроси. Ну, я всєм, чєсно говоря, дал самиє такіє положітєльниє … характєрістікі, (потому, шо?).

Кучма: Ну, Януковіч, ти хорошо знаєш.

Табачник: Януковіча я очєнь знаю. Ну, в общєм, єво как-то і уважаю, (…) Юру Єханурова, счітаю, (шо оні вєтєрани ?) і роботягі такіє. Может, он нємножко такой (…).

Кучма: (У нєво ж ?), нє на свойом мєстє сєйчас … Тєні боітся …

Табачник: Всєво боітся, но я … (тєнізація ?) в Украінє, запустіл рукі, будь здоров!

Кучма: Сєрйозно?

Табачник: (Ето ж ?) у вас вообщє.

Кучма: Откуда ти, (еті ж, ті ?) Табачніком … (хіхікнув)

Табачник: Таково вакуума, как у вас счас – давно нє било, ніково нє пускают. Там іх виборов, я, навєрно раз дєсять обращался. Я говорю, ну єсть там, я сєбя чувствую, говорю, нє удобно. Я, напрімєр, знаю, што в Мороза єсть постоянная обалдєнная кормушка, которая єму, каждий мєсяц (он стрєляєт ?) дєньгі. Ну, дайтє, я говорю, занєсу прєзідєнту.

Кучма: Нє давал мнє. Ну, в прійомной, там нєт такой інформаціі, бєз всякіх там, я чітал.

Табачник: Вот, потому, шо я, когда пообєщал, вродє так ляпнул, а ви мнє, говорю, нє дайотє. Да-да-да, Саша говоріт, завтра, послєзавтра, тогда (хохочєт ?). Ну (наш ?) (люді фракції ?), я ж …

Кучма: Волков?

Табачник: Да. Да, ну нєт! Да прічьом тут Волков!

Кучма: Я Волкова віжу счас..

Табачник: Ну, я Володє, как-то, там.

Кучма: Два раза, два раза …

Табачник: Два раза ж говоріл, і Володі би.

Кучма: Значіт, (давай сюди ?). А што (…) за кормушка? А хто, (хто счас то ?)?

Табачник: Большоє прєдпріятіє, нєзаконно, так сказать, он там поддєрживаєт владєльцов. І (дєйствітєльно ?) очєнь рєнтабєльноє, сто процентов пріватноє.

Кучма: У ніх же огромниє дєньгі билі на виборах!

Табачник: І оні ж (…) прєдпріятію, мінімум 250-300 тисяч долларов каждий мєсяц постоянно єму (дать ?) за счьот разніци (…). Вам єслі разбіраться ― я прінєсу пакєт. Ви глянєтє однім глазом, позвонітє Потебенько. Вряд лі кому больше, я могу, так сказать.

Кучма: Ну, даш мнє!

Табачник: Да. І єму скажітє, шо я єму просто всьо прінєсу і расскажу.

Кучма: Потебенько ілі лучше податковой інспєкціі?

Табачник: Лучше Потебенько! (пауза) Лучше Потебенько! Я єму напішу ілі пусть он запішет с моіх слов. Визвать (пєрвого ?), (там із возьмут ?). То єсть, у мєня всє (…).

Кучма: Шось (бєсплато ?) )да уньос ?). (пауза 5 сек.)

Табачник: Я просто нє успєл сєгодня собрать етот вєсь.. (пауза)

Кучма: (телефонує) (Наталочко ?)! Я так, там, чєрєз дєнь-два к вам заїду. До вас Табачнік звернеться. У нього там єсть цікаві матєріали... (пауза) (… …) існує. (пауза) Ладно? (пауза) Дмитро! Ну цього, Володимировича! Харашо? Добре! (кладе слухавку) Так.

Табачник: Я ж так, как в том анєкдотє, знаєтє, когда студєнт-отлічнік сдайот екзамєн по мєждународному праву. Профєссор спрашиваєт, какая самая нєзавісімая страна в мірє? Ну, тот – вєлікая дєржава Союз Совєтскіх Соціалістічєскіх Рєспублік. Пять баллов, іді. Тут троєшнік заходіт, но знаєт, шо профєссор остроумний чєловєк. Он говоріт, Петренко, какая страна самая нєзавісімая в мірє. Тот – Монголія. (пауза)

Кучма: Так що?

Табачник: Обьясні мнє такоє поніманіє. Он говоріт, … самая нєзавісімая – от нєйо (…) ніхуя нє завісіт.

Кучма: (сміється)

Табачник: Так і я могу сказать, … как Монголія, потому шо..

Кучма: (сміється)

Табачник: Самая нєзавісімая.

Кучма: Он прав! І тот прав, і тот прав!

Табачник: Я расскажу.

Кучма: (сміється)

Табачник: Я расскажу, самая нєзавісімая страна, значіт. (не стримується – хіхікає) очєнь кратко. Ну, ето, так, для пєрєключєнія! Мнє кажется, шо очєнь вєрно била начата адміністратівная рєформа. Мнє кажется, шо єйо можно било би в качєствє очєнь положитєльного шага – на втором етапє прєвратіть в адміністратівно-тєрріторіальную. (Ето ж ?), області, Кієв, Сєвастополь … ето возня. Єслі укрупнять, націоналісти будут говоріть (по відцентров ?) тенденція, (рєґіоналізація ?) … Вєрховний Совєт, каждий губєрнатор найдьот лоббістов, будєт падать на колєні. В Украінє сємьсот с лішнім районов, сємьсот с лішнім. Оні создавалісь абсолютно бєз всякого соціального условія, економічєскіх, проізводствєнних. В сєлє – полтори тисячі коммуністов, на тєріторіі города свише..

Кучма: (нерозбірливо кілька слів)

Табачник: В прінціпє ето конєшно огромная работа, но можно било би (оптімізіровать ?) ету структуру до двухсот районов. Совєршєнно пріватно я пєрєговоріл с міністром здравоохранєнія … Пєтрашко, (когда тот бил ?) (…).

Кучма: (нерозбірливо кілька слів)

Табачник: Я посчітал, Лєонід Даніловіч. Я нє взял с собой подробниє (…). В срєднєм, ліквідація одного района ліквідіруєт по тисячє-тисячє шестісот бюджетних окладов. Остайотся участковий, остаются участковиє врачі, міліціонєри, почтальйони.

Кучма: Ну, надо готовіть!

Табачник: Но здєсь очєнь важно попробивать взять вот поетапно, по трі-чєтирі області в квартал. Вєрховний Совєт поддєржит. Ето прінімаєтся законом. Економія бюджетная колоссальная. Отсутсвіє любой опозіціі с точкі зрєнія областєй. Потому што в губєрнаторов єсть ілюзія, шо ето проісходіт во внутрі іх тєрріторіі. Ну, с точкі зрєнія (Толі Засухі ?), какая єму разніца собірать 28 чєловєк ілі 12, ілі 7. Ілі іх (дєсять ?). Кромє тово, канєшно, ето би можно било очєнь здорово раскрутіть, как імідж прєзідєнта, потому што, особєнно к сєльськім чіновнікам, зажравшимся (в етом ?) на, на нізовом уровнє іх відно.

Кучма: А мнє то тєрять нєчєво, (ми запрєтілі ?) (нєт ?), (сіді там ?).

Табачник: Так нєт. К нім относятся очєнь плохо! Понімаєтє, єслі там напрімєр снімают міністра, я нє знаю, образованія. Какой умний чєловєк, хто-то с сімпатієй. Ну, шоб за райадміністрацію хто-то пєрєживал тоже – таково нєт. Так от, што говорят спєціалісти. Мєдікі говорят, што оні вже давно началі потіхоньку пєрєходіть на так називаємиє мєдіцінскіє округа. (Достаточно ?) сєрйозниє (люді, так сказать ?). І мнє кажется, шо очєнь лєгко можно сдєлать. Кромє тово, во времья етіх адміністратівно-тєрріторіальних рєформ можно би било рєшить єщьо одну проблєму. (Винуть ?) із под вліянія губєрнаторов нєкоториє сіловиє структури, такіє, как государствєннная налоговая адміністрація, сєті бєзопасності. Может бить мєдіцину, налогі. Но, што мєшаєт дєлать внутрі нєбольшой області одін..

Кучма: (А-а-а ?).

Табачник: Налоговий рєґіональний (аппарат ?).

Кучма: Ну, ти знаєш, (што ?) районам (…) какім путьом.

Табачник: Так.

Кучма: Ми на нєсколько районов … по налоговой (то єсть там ?).

Табачник: Ну, в нєкоторих областях, в нєкоторих областях губєрнатори, оні просто, (кстаті ?), оні, ну, как, ну прєзідєнт с німі нє может сравніться. І ботінкі разшнуровуют і так далєє. Вот, я, так сказать, трошки даже счас разошолся с (Толєй Засухой ?). Ну, потому, шо, ну просто так, нє ходіт на (совєщанія ?) … нє то, шо дрожав, а, всє вот, ну, ну, ну рачкуют.

Кучма: Да ти што?! (Засуха ?).

Табачник: Ну, ну просто.

Кучма: Оні на такіх, уже колхознікі..

Табачник: Наскільки він тут мягкий, добрий. Він приїзжає, глава районної адміністраціі с ніх піджачок снімає.

Кучма: Та ти шо?!

Табачник: Ну, у мєня ж пять районов і всє сєльскіє. І, ну нєт таково, так, как ето с вамі. Как раз рассказивалі анєкдот, шо Павлу в руку целовал, как то, в Днєпропєтровскє. Мнє Мазур Валєра рассказивал с випучєнимі глазамі. Он сам відєл по, Павло бил пьян. Ну, таково, как руку целовать, я нє відєл, но, но с людьмі нє, нє разговаріваєт, а так, прямо аж. І вивєсті ето із подчінєнія еті. Может бить нє всюду ето можно сдєлать, єслі очєнь большой рєгіон. …

Кучма: Ну, на Западной, допустім, Украінє. Там такіє нєбольшиє області.

Табачник: На трі-чєтирі..

Кучма: (Да-да ?).

Табачник: Напрімєр, на Вінніцкую і Хмєльніцкую, на Кіровоградскую і Запорожскую, Хєрсон, Ніколаєв. Ілі Ніколаєв, Одесса, Хєрсон, там Запорожьє. То єсть, канєшно, ето надо со спєціалістамі обработать. Но я поцікавився с етім в Кабінєт міністров. Оні говорят, шо оні, как говорітся, на носу. А вообщє то с намі міністри всєгда на Вєрховном Совєтє вєдут, как будто оні прішлі спєціально обсуждать прєзідєнту проблєми. Ну, по тому ж бюджету. Пріходіл (Іллін ?). Я вам нє говоріл о том, шо Мітюков пріходіл нєсколько раз на бюджетний комітєт, настолько он в етом дєлє, шо, ну с трудом.

Кучма: Так шо?

Табачник: Ну єслі б нє било (Буколінского ?), которий всьо ето, єво обьєгоріть, облакошить, запісать какую-то єрунду. І потом єйо протолкнуть – по соєдіньонному протоколу. Ну я вам говорю, шо ето вообщє, (ну Нєчуя ?) мєсто. На моіх глазах, на бюджетном комітєтє (етот ?) (Плужніков ?) задушил Мітюкова і обьєгоріл іх сбєрбанк (сдєлалі ?) на шестьдєсят мільйонов грівєн (…). (…) крічать в залє, (Вітя ? прідьот ?), крічал, шо кулуарноє прєдпріятіє, как же можно, нє хватаєт дєнєг. (Сідій ?), (Тарас ?), прошло, можно взять бюджетом, но всьо ето (ім ?). Но (сєрдіто ?), но с какой сторони і чєрєз ково подойті к етой (адміністє ?) рєформи, я, просто (…).

Кучма: Ну вот, треба створювати знову ж таки комісію. Повинні бути і працівники … треба робити (законно ?).

Табачник: Может бить.

Кучма: (За походження ?).

Табачник: Я думаю, що Іван Степанович би поддєржал. Ми маємо.

Кучма: (Я?) (…) Івана Стєпанича там.

Табачник: Лєонід Даніловіч і єщьо одно. Понімаєтє, вот, століци районов, в райцентрє – ну карлікі, чєтирі тисячі, ну пять-шесть. От у мєня в райцентрє, одін – восєм, одін – дєвять, одін – одінадцать. Ну с етіх трьох …

Кучма: (…) ти знаєш, місто є мерією. (сміється)

Хтось із них: (Прі чєм ?) (в місті ?).

Кучма: Район … Таке, такий бардак.

Табачник: І ви моглі б на етом дєлє очєнь здорово виіграть с точкі зрєнія стратегічєскіх шагов. Я понімаю, шо з бюджетних, ето может мєлочовка. Ото (…) міністєрство оборони, стоят огромниє корпуса, казарми. Деркач сдєлал там (єво ?) службу очєнь хорошо. Вот взять 5-6 обьєктов … позакривать. Под патронатом прєзідєнта. (Тендер ?) за гроші продать іх, як нєрухомость … під (дослідний ?) центр. Причому – прозоро!

Хтось із них: (Овощний ?) центр..

Кучма: Готель там. …

Табачник: … ну так, якщо великий будинок, то можна перебудувати. І гроші ці цільовим, я не знаю, на діабетиків, на, на, паралітикам, дєтскій церебральний. Но, шоб ето, я понімаю, шо ефект по.., с точкі зрєнія казни, ето нічєво вродє нє стоіт заніматься. Но акція может бить очєнь красівая. Тєм болєє, што нєкоториє зданія, гдє-то такоє замєтноє на глазах. Вибрать просто (…), то виставіть і всьо. Я хотєл Вам сказать по концепціі гуманітарной політікі. Бо мєня Курас прівльок пісать єто дєло. Я нікогда нє думал і нє буду говоріть об економічєской часті – абсолютноє, катастрофічєскоє отсутствіє ідєі подходов нових в Кабінєтє міністров … как в госпіталє тяжело ранєних – сто чєловєк. І єсть п’ятьдєсят ампул пєніціліна, Но мнє кажется, шо надо вибрать тєх, хто бєзнадьожен, просто ім обєзпєчіть уход. У ніх подход совєршенно (…). Всє однаково (…). Ми нє (дєржим ?) такой соціальной (культури ?).

Кучма: (нерозбірливо кілька слів)

Табачник: Вєчно нікто нє хочєт рєзать хірургічєскі. Ето очєнь нєпріятноє, ето очєнь боліт. Вот возьмітє одін прімєр, кієвскіє (вузи ?) самиє лучшіє і самиє знамєнітиє. Ето ж вообщє … і загніваніє. (…) унівєрсітєт, шестнадцать лєт рєдко, самий молодой ... пацан просто. Шестьдєсят пять лєт. Автодорожному міністру – под сємьдєсят. Пєдінстітут – под сємьдєсят. Піщєвой інстітут – сємьдєсят. Карпєнка-Карого – почті сємдєсят. Всє работают! Значіт (… связі ?) – за сємьдєсят. Гончаруку сємьдєсят два – чємпіон! Всє работают больше 20 лєт. Я іх очєнь уважаю, но наступаєт какой-то прєдєл. Ну, нігдє в мірє, кромє вєлікіх такіх уже свєтіл. Єслі так от разобраться, понімаєтє, вот. Ну вас нєльзя надавіть – в космічєской тєхнікє. Я ж всьо-такі думаю, шо (…) гуманітарниє … сложнєй. Ніхто із ніх нікогда нє (…) ні вєлікім учьоним, ні какім-то оратором. Просто так жилі оні всє. І ЦК прошлі, прістроілісь, кто-то із проректоров. Сказать, шо кто-то із ніх … ето із ето … бил рєктор Московского унівєрсітєта, как ето тот фізік (М.. ?), фамілію я забил. … Такіх, такіх нєт. Ну тож, напрімєр, (Днєпропєтровський ?) … так в свойом дєлє. Он такі, дєйствітєльно …

Кучма: І пережив!

Табачник: А оні нікогда і нє билі! Оні нікогда і нє билі. Дальше, наші люді заробили великі гроші, продали в Словакію, Чєхію, Польшу докумєнт – концепцію тєатральной рєформи. У нас в Украінє сто с лішнім тєатров дєржавних … Посєщаємость 50 чєловєк в дєнь, в срєднєм, а зал 800-900 мєст. Ну, єсть же полностью польскій опит. Двадцать тєатров дєржавних і ще 15 наполовіну утримуються, а всі решта (гастрольно ? …). Єслі (прієдєт ?) в тєатр Франка Лєонтьєв, в Вінніцу на нєдєлю, і за нєдєлю пройдьот 7 тисяч чєловєк – ето єсть посєщаємость іх тєатра за год. В Украінє, ета (вузовская ?) рєформа, театральной, бібліотєчной. Но ето всьо, канєшно, с большой кровью і с большой болью, потому што, сразу скажут … Отак оно все!

Кучма: Там більш счас «Правиця», бач яка там в них.

Табачник: Да.

Кучма: Драч запропонував (же ?) одного заступника (етіх ?) … начальних … першим заступником хіміка із цього самого, із …

Табачник: … откровєнно говоріт, … мнє дадут дєньгі на (Мазепу ?), я би ушол сразу. Мнє ето всьо … А там, і, канєшно, так сказать, я понімаю, шо нє хочєтся сорітся со своімі колєгамі. Но ето всьо равно так, сокращать, увольнять. Но, но скажем, простая і простєйшая вєщь – тє же бібліотєкі. (Просчітать ?) … і воно ж нікому не потрібне. В каждом районє єсть бібліотєка для взрослих, для дєтєй і по 2-3 кнігі. Ну, хотя би по обласних центрах. Ізношенность фондов – до восьмідєсяті процентов. Пополнєніє кнігамі..

Кучма: …

Табачник: Так вот, концепція гуманітарной політікі. Вони напісалі на шестнадцать с половиною сторінок – Кабінєт Міністров. (Це жах ?), сьогодні (прирівнює ?) академію наук. Группа … напісала два варіанта … Курас і (…) виступає там, сєгодня прєзідія будєт, с самого утра … Но іх концепція, она просто, ну, я нє знаю. Мнє больно о нєй говоріть. Она агрєсівно нєлєпа. Там ідьот витащєниє із арсенала трідцатих годов «мусорниє» слова: корєнєзація Украіни. (Етот ?) Скріпнік, (нічьо ?) … українізація … тєхнічєская централізація і так далєє. Ми какіє-то, як хуторяни. Тобто, я ніколи не говорив, шо проти української мови. Російська – четверта чи п’ята по вживаності в світі. Ето мнє в Колумбійском унівєрсітєтє показивалі матєріали. Чєрєз сто лєт в інформаціоннном прстранствє останутся трі язика: англійскій … І у ніх счас главная проблєма, как готовіть спєціалістов, коториє моглі б пользоваться інформацієй на кітайском язикє. І што інтєрєсно (там ?) Ето єсть научниє люді, разработкі.

Кучма: (…) чєрєз сто лєт?

Табачник: Оні счітают, от 70-ті до 100 лєт. Вообщє просто пріобрєтят разговорниє діалєкти другіх язиков. Настолько прінято … В тот дєнь, когда Кабінєт Міністров Украіни прінімаєт постанови про розвиток української мови і бібліотєк, в етот же дєнь Кабінєт Міністров Японіі прінімаєт пятнадцатілєтнюю програму по англійскому язику.

Кучма: Да. І с Кравчуком.

Табачник: Шо?

Кучма: Я тебе чую!

Табачник: Ну, це правда, да с Кравчуком, я … нє виходіт … Я с Драчом когда-то споріл, вот так, добровольно. Іван Федорович пройде 30 років. Вас не буде, можливо й мене вже не буде – 66-ть, вам буде 84-ри. Якийсь хлопець, який не зможе нікуди (…) в світі, ні вступити. Він буде чухать потилицю і думать, де ж ті дядьки-ідіоти, які мене відгородили, як хуторяни, в своєму селі. Потом, Россія, россійский язик – ето огромний виход на ринкі Афрікі і Азіі – Лаос, Вьєтнам, Кітай, там же учілісь масси людєй. В той же Прібалтікє счас нєт проблєм. І в той же Фінляндіі і вообщє (мілліонов ?) в Восточной Європє. І вот, ето вот, я просто вчєра, когда ми в (Дворянко ?) (такі ?) Кураса сідєлі там в подсобкє – прішла умнєйшая старуха! (Єй ?) очєнь много лєт – профєссор Нагорная, такая. Вам она нє ізвєстна, но … Вітя Пінчук, когда ми с нім с … рєдактіровалі кніжку, (Сосна ?) попросіл, шо б я сдєлал пєрєвод на украінскую.

Кучма: А оні сказалі: «што там пєрєводіть?».

Табачник: Так точно! У нєйо язик потрясающій. І знаніє украінского язика. Она может, вот, єслі поєздом до Москви 12 часов подряд чітать Шевчєнко, Лесю Украінку, 12 часов. Умнєйшая старуха! Она говоріт, што нічєво болєє страшного по подходам, чєм Драч і нинішняя кампанія.. Ну, она єво знаєт … лєт єй уже под сємьдєсят. Она (…) Курас, значіт, говоріт … шо ви тут значіт (чітаєте ?) (ваші статті ?). Но она просто іздєвалась, і я, нє то, шо хочу сказать, шо оні хорошіє ілі плохіє … Оні вишлі із нафталінового шкафа і питаются всьо (подєлать ?) … шо в 90 – 91-ом году. Но счас же для етого нєт поддєржкі. І только огорчєніє і раздраженіє. Вмєсто тово, шоби какой-то хірургієй прінять і улучшать, оні … сєрйозной ідєєй, коториє связани с болєє … Всєгда, когда хірург дєлаєт сначала больно, а потом заживаєт. А вот, прімочкамі оні нічєво, так сказать, нє, нє помєняєтся. Я знаю, што, шо прорєкторам, я дєйствітєльно (…) сказал. Пусть дадут вам спісок главних..

Кучма: Я же (нєсколько раз ?) … давав, доручив (ректорам ?), вони ж. Счас же процедури (такіє ?). Нє от рєктора ж, (чьорт знаєт от ково ?), (лінія ж такая ?).

Табачник: Я понімаю, шо вєдь когда мєня (…) (ето жидок ?). Но мнє кажется, раді експєрімєнта, дайтє, я поговорю с людьмі.

Кучма: (…) ну, я вообщє, ж всіх цих ректорів. Да в (цього самого ?) в Вінніце, там рєктор сєльхоз інстітута там засидівся трохи. … Так.

Табачник: Вот.

Кучма: Поки не закінчиться термін, вони не мають права. А в етіх закінчився термін, Ющенко прийшов. Оказиваєтся він там навчався, так …

Табачник: Ну, я нє говорю, шо іх лєгко (порубать ?). Но, в прінціпє, оні просто рєтрансліруют свою рєтроградную псіхіку на..

Кучма: Ну канєшно!

Табачник: На очєнь многоє. І ніхто ж нє говоріт, што іх вибросіть на, на смітник. Хай вони будуть завкафедрою чи профессор, чи радник ректора. Ну, потом же, ну шо с німі послє сємідєсяті лєт, всєх (рєкторов ?) убрать в совєтнікі ілі дірєкціі, ілі болєє вєлікіх в совєтнікі прєзідіума, в совєтнікі …

Кучма: Он сам же ж нє нашол сєбє …

Табачник: Сам нє нашол! Ви знаєтє, он всьо-такі разітєльно отлічаєтся. У нєво колоссальная память. І с нім, с нім воспріімчівость чєму-то новому. Я нє говорю, шо он должен, так сказать, бить пожизнєнно, но, канєшно, он просто на порядок више …

Кучма: … спортом …

Табачник: Каждий дєнь (…) і трі раза в нєдєлю плаваю.

Кучма: Ти же вєдь там раньше на лижах катался, счас плаваєш.

Табачник: Да. Вот. І послєднєє, шо я, значіт.

Кучма: Сєрце мнє (…) с здоровьєм.

Табачник: Канєшно, (така ?) нагрузка, любая … сєрце больше всєво. Послєднєє, значіт, коротко. … націоналісти (…) толкают. І оні мене, оні счас просто кусают і витірают ногі на ровном мєстє … (нерозбірливо 5 сек.) … і в прінціпє, стратєгічєскі, как-то опрєдєлітся … Байкі рассказивают, шо в Волкова … компаніі. Там Санич такий (…) с удівлєнієм, говоріт, шо, ви знаєтє, шо Табачнік поїхав в Штати. Називаєт точную сумму, за сколько продал квартіру, продал коллєкцію оружія.

Кучма: Кто ето говоріт?

Табачник: Дядя Саша Омєльченко, і, говоріт (…).

Кучма: І Сан Санич?

Табачник: Да. Я даже нє попрощался. Я вчєра нашол тово хлопца. Говорю, ти слишал пєрєдачу. Говоріт, нєт, я бил в компаніі, но он мнє нє рассказивал, а болєє старшиє люді. Вот, і по (Саше ?) (…), она с дєкабря мєсяца, так сказать, ходіт.

Кучма: Саше Волковє.

Табачник: Да. Ну, как, как шутка, она запущєна. Потом, благодаря (… обдуліну ?) обросла цифрамі. І рассказиваєт конкрєтно, за сколько продал квартіру, коллєкцію зброї, і свою, і дєда. Большая … так сказать, дєд собірал єщьо і так далєє. Ну, то єсть, оні.

Кучма: А шо та, за такіє колєкціі?

Табачник: Таково, шо-то супєр нєт. Но єсть 17-18 вєк, в основном саблі.

Кучма: Саблі ж?

Табачник: Кінжали, холодная зброя. Арабскіє єсть, аргєнтінскіє. І в дєда очєнь много … гдє-то станут унікальниє. Вот, етот дорогой (…) пять с половіной тисяч долларов, прєдлагалі купіть. Ето кортік парадний висших государствєнних служащіх (…). Іх било очєнь мало. В каталогє єсть. Єсть нєсколько такіх. Но ето он … Так вот, я, і, поетому і нє знаю, так сказать.

Кучма: Та коли ж там у них … там всі вони одинакові.

Табачник: А вони мене всі …

Кучма: … ти ж розумієш, що це таке. Неначе болото …

Табачник: Болото! … хоть, хоть якусь має шанси …

Кучма: …

Табачник: …

Кучма: Ну, негатив..

Табачник: … піду Україну (сватать ?).

Кучма: Значить, цей самоє, (… …). Ну, (профєссор ?) сам … шо в тебе з тим … блядь, тім.

Табачник: …

? Кучма: Чародєєв … продалі.

Табачник: Да.

Кучма: … (Чародєєв ?).

Табачник: І він через 2-3, може 4 мєсяци, з ними розбіжиться.

Кучма: Ето ж нє раньше … Ну, вот подивишся!

Табачник: (Найду ?).

Кучма: Он же (в тюрмє ?) сідєл. Оні, тобто, гроші взяли (і дєрутся ?).

Табачник: Ну, а, а … (тот же ?) рєґіонів. Це теж не фракція. Це таке збіговисько … Ну що, прічьом, по … взяв участь … сразу обідєлся, сразу, (так сказать ?), то єсть, ну, как-то, даже конструктів воспрінімаєтся, как какоє-то, ето самоє.

Кучма: Шаров?

Табачник: А-а? Может бить Шаров.

Кучма: Ну ж, (гроші ?), більше-менше, (нормальний ?). (Правду, так ?) Деркач (…) … не зовсім. Сразу так, заканчіваєт.

Табачник: Главний (капіталіст ?).

Кучма: … от, це ж ви. Ти же старший … (пауза) Нєльзя проти (Східної Європи ? і Росії ?). По хуйні, блядь, (машина ?) (врєдная ?). Нємножко било … хто з них питав, (хтось тобі ?), блядь, давав.

Табачник: Вот ето я забил, Телбот єщьо говоріл, может бить какіє-то популярниє шагі … било би хорошо! (…) он мнє рассказивать начал, шо Віктор … теорія, значіт, он мнє друг. Што, какая єво пєрвая … проявляєт , нє профессіонал. А тут (…) говоріт, што хочєтся … просто фізічєскі ефєкта на украінском … Говоріт, вот, у нас … (ФБР ?) штаб … І говоріт, нєужелі ето так трудно? Я говоріл … Строб, я єдінствєнноє, шо могу пєрєдать ето как ідєі. Он говоріт, нєт, от моєво імєні нє надо. Я говорю, ну хорошо … Он говоріт, повєртє, шо …

Кучма: Ну, я ж Шмарова пред’явіл … але, коли він забув своє головне призначення і почав, значить.

Табачник: (Стал там ?).

Кучма: Мєстамі командовать … канєшно, єму пора …

Табачник: Нєт, мнє кажется, канєшно, шо Кузьмук сільнєє..

Кучма: (… …) Кузьмук счас тримає, в його руках.

Табачник: Благодаря (єму ?) … спокойно. (пауза 5 сек.)

Кучма: Цей (сам же ж ?), шо Кравчєнко (не приймає ?).

Табачник: (Приймає ?). Ну, по Кравченко, я вам хочу сказать. іспортіт настроєніє. Как «Монголія», так сказать, просто, опять же слова. Самиє успєшниє прєдпріятія в Украінє … крутіт … можетє … связі, то оні іх тут же (подрєжут ?) Ніково нє хочу (заложить ?) (нічьо ?). Ну, просто, (… …), мнє кажется … (пауза) … Сталін. Вот, єслі особєнно у Сталіна (врємєні ?) (помнітє ?), шо Дзержинского всєгда бил (…), которий рядом с нім такой же вєлічіни дєржался там. Потом, у Мєньжінского бил (Якор ?) … Єжов. Когда бил Єжов, то разбомбілі, (а потом в вакуум ?). Я жил спокойно у Лєоніда Ілліча. Самих сільних (службє ?) у Андропова, он всєгда бил … а потом єщьо (єврєй ? Кузьміч ?) … Тогда била, канєшно, тотальная сістєма партійного контроля, которой на сєгодняшній дєнь нєт. Мнє кажется, што, уж очєнь сільно … вообщє, ну кто рядом, так сказать, … с нім. Ну, то єсть, самий главний (в Сєрєнко ?) (нє зам замєстітєлі … ето єво помощнікі. Плюс, плюс к етому … нє возможно … по прєссє часто хочєт … (нерозбірливо 5 сек.) … по всєму бізнесу … Лучше всєво в етом могут, так сказать, начальнікі (УВД ?) … Я думаю, шо (большинству ?) … Хто, сколько пополняєт кассу (…). Єсть прімєрниє расчьоти, коториє ізвєстни, так сказать, нє только мнє … Ето гігантская сістєма і, я думаю, шо.

Кучма: (Тє ?).

Табачник: Гіганская сістєма! І чістий , нє оподаткований, і нє опріходований іх зароботок по року, по року … составляєт іх 15-18 мілліонов долларов. І, ето, ето надо на пріродє взять бумажку і ето посчітать і показать. Потому што … обласниє … Как ето устраівают і какімі потокамі ідьот. Нєкоториє начальнікі (ну з етого ?) … міліціі (ушлі в штаби ?), потому шо, нє могут виполніть такой, в кавичках, «фізічєской нагрузкі» … но для етого нужно лєчь под всєх в області і со всємі. Вот, так. У (Кулік ?), так … сістєма колоссальная (…) отлаженная, і дайот. І мнє кажется, шо (…).

Кучма: Ну, у мєня єсть пару (довєрєності ?).

Хтось із них: Сам я ніколи (не здават ?) … я говоріл.

Табачник: Может кто-то із ваших блізкіх, кому-то … Как говорітся –разговор, нє базарная сплєтня, так сказать. Ето можно даже по, по, по областям раставіть … Єсть поганенькі області і дорогіє області … Мнє кажется, што в общєм-то сістєма, сістєма каково-то сдєрживанія і контроля. Прєзідєнту тоже нужно!

Хтось із них: (Нєльзя так ?). (Бєз етово ?) ні одну структуру нєльзя отпускать на … то єсть, треба.

Табачник: Вот там нікому, даже рядом нєт. Там всє на двє голови ніже.

Кучма: Ну, тє самиє прі Морозу … незалежні, в прінципє. Вєдь Кравчєнко. Так, шоб (я знову ?).

Табачник: Я люблю сєбя!

Кучма: (Я нє очєнь ?).

Табачник: Я говоріл, шо полностью, (так сказать ?) (бюджет ?) на сєгодняшній дєнь єво … так сказать, ну от (єслі б я ?). (пауза 3 сек.) Значіт, я понімаю, может я там лішнєє наговоріл, но.

Кучма: Та нє, нічого!

Табачник: Ну шо, такому я, так сказать.

Кучма: Яснєнько!

Табачник: Оце я по, по амєріканском.

Кучма: … міністєрством.

Табачник: Пісать запіску? Я вже (схопив) свєжу думку, которую я пісал в дєкабрє.

Кучма: Харашо!

Табачник: Потому шо, она … по центральному аппарату.. (на цьому запис обривається)

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG