Доступність посилання

ТОП новини

Вiдмiнностi в рiвнi життя населення в рiзних регiонах України iстотно поглибилися в останнi роки, зазначає державний секретар Кабiнету мiнiстрiв Володимир Яцуба


-- no author -- Промовляючи сьогодні на парламентських слуханнях, присвячених регiональнiй полiтицi i мiсцевому самоврядуванню в Українi, Володимир Яцуба наголосив, що, згiдно з експертними оцiнками, впродовж 1996-2000 рокiв динамiка приросту ВВП на душу населення свiдчить про зростання в Українi регiональних вiдхилень вiд середнього значення.

Промовляючи сьогодні на парламентських слуханнях, присвячених регiональнiй полiтицi i мiсцевому самоврядуванню в Українi, Володимир Яцуба наголосив, що, згiдно з експертними оцiнками, впродовж 1996-2000 рокiв динамiка приросту ВВП на душу населення свiдчить про зростання в Українi регiональних вiдхилень вiд середнього значення.

Найгiршi показники в цьому планi зафiксованi в цей перiод у Чернiвецькiй, Закарпатськiй i Тернопiльськiй областях.

Держсекретар Кабмiну зазначив також, що зростання диспропорцiй по регiонах вiдбувається i за iншими показниками, зокрема, поглиблюється асиметрiя рiвнів середньої зарплати. Крiм того, повiдомив вiн, щодо ВВП на душу населення значна кiлькiсть регiонiв набагато вiдстає вiд середнього рiвня, порiвняно з країнами Євросоюзу , в бiльшостi областей вiн менший на 16% вiд показника в ЄС.

Володимир Яцуба вважає, що подiбнi тенденцiї викликанi диспропорцiєю в залученнi прямих iноземних iнвестицiй, третина яких зосереджена в столицi України.
XS
SM
MD
LG