Доступність посилання

ТОП новини

Залишається ще один рік до закінчення визначеного терміну щодо остаточного врегулювання відносин мiж Сербiєю i Чорногорiєю.


Михайло Рамач

Белград, 2 лютого 2005 – В Подґорицi у зв’язку з цим заснували два рухи: за незалежну Чорногорiю та за збереження державного об’єднання iз Сербiєю. А ще один Рух за єдину державу заснували i чорногорцi, якi живуть у Сербії.

Згiдно з конституційною хартією, протягом трьох років пiсля створення державного об’єднання Сербiя i Чорногорiя держави-члени мають право призначити референдум щодо свого майбутнього статусу. Третiй рiк саме розпочинається.

У Сербiї бiльшiсть полiтичних сил прагне зберегти спiльну державу, тоді як чорногорці подiленi у своїх поглядах. Правляча коалiцiя Чорногорії виступає за незалежнiсть, а просербська опозицiя за збереження спiльної держави. Згiдно з цим, в Чорногорiї є двi православнi церкви, двi академiї наук, двi спiлки письменникiв та журналiстiв... Наприкiнцi сiчня засновано й два рухи: Рух за незалежну європейську Чорногорiю та Рух за збереження державного об’єднання з Сербiєю.

Рух за незалежнiсть заснували позапартiйнi iнтелектуали за пiдтримки правлячої коалiцiї – Демократичної партiї соцiалiстiв та Соцiал-демократичної партiї. Його очолив Бранко Луковац, посол державного об’єднання в Iталiї. Рух виступає за вiдновлення незалежної чорногорської держави, котра мала б стати членом Європейського союзу та розвиватиме дружнi вiдносини iз Сербiєю. Його прихильники вимагають призначити референдум наприкiнцi цього або на початку наступного року.

Рух за європейське державне об’єднання Сербiя i Чорногорiя сформували опозицiйнi просербськi партiї та так зване Вiче народних скупщин – колишнiх племен. Очолює його Зоран Жижич, котрий свого часу був близьким спiвробiтником колишнього президента Югославiї Слободана Милошевича.

На думку оглядачiв, діяльність двох антагоністичних рухiв може дестабiлiзувати ситуацiю в республiцi.

Тим часом активiзувалися й громадяни Чорногорiї, якi живуть у Сербiї. На їхню думку, чорногорцi – не окремий народ, а гiлка сербського народу. Лiдером унiтарного руху став академiк Любомир Тадич, батько президента Сербiї Бориса Тадича. До руху вступили громадськi й культурнi дiячi, котрi в минулому були палкими прихильниками великосербської полiтики Милошевича.

Президент державного об’єднання Светозар Марович, чорногорець за нацiональнiстю, попереджає, що референдум за незалежнiсть Чорногорiї може вiдбутися й ранiше лютого наступного року, у разi якщо сербська сторона ухилятиметься вiд спiвробiтництва з Міжнародним Трибуналом із воєнних злочинiв.
XS
SM
MD
LG