Доступність посилання

ТОП новини

Бюджетна полiтика уряду пiдштовхує зростання цiн – НБУ


Збiльшення соцiальних видаткiв з державного бюджету залишається могутнiм iнфляцiйним чинником, на тлi неадекватностi темпiв i структури зростання доходiв населення динамiцi кiлькiсних i якiсних показникiв економiчного розвитку України, сказано в монетарному оглядi Національного банку України (НБУ) за I квартал 2008 року.


Збiльшення соцiальних видаткiв з державного бюджету залишається могутнiм iнфляцiйним чинником, на тлi неадекватностi темпiв i структури зростання доходiв населення динамiцi кiлькiсних i якiсних показникiв економiчного розвитку України, сказано в монетарному оглядi Національного банку України (НБУ) за I квартал 2008 року.

«Посилення соцiальних акцентiв у бюджетнiй полiтицi викликало подальше поглиблення характерних для останнiх рокiв внутрiшнiх макроекономiчних дисбалансiв, наслiдком яких стало посилення iнфляцiйного тиску. Незважаючи на подальше посилення iнфляцiйного тиску, характер бюджетної полiтики порiвняно з минулим роком не змiнився», – зазначає Нацбанк.

Інфляцiя в Українi в сiчнi-березнi склала 9,7% (у рiчному численнi – 26,2%) за урядового прогнозу на рiк 9,6%. Кабiнет мiнiстрiв України очiкує, що iнфляцiя у квiтнi становитиме менше 3%, тодi як у березнi вона склала 3,8%.

Згiдно з монетарним оглядом, від початку року iстотно збiльшилися видатки загального фонду держбюджету: за I квартал-2008 – на 64%, тодi як за I квартал-2007 – на 7,4%. При цьому, зарплата в бюджетнiй сферi за сiчень-лютий виросла на 48,9% порiвняно з 18,5% за вiдповiдний перiод минулого року, а трансферти населенню збiльшилися на 137,9% порiвняно з їх зменшенням на 30,6% минулого року.

«Такий характер фiскальної полiтики значно розiгрiває iнфляцiйнi очiкування, якi важко понизити i стабiлiзувати, i якi є джерелом iстотного пiдвищення споживчого попиту», – зазначає НБУ.

«Темпи зростання реальних наявних доходiв населення в сiчнi-лютому 2008 року прискорилися до 22,1% (у сiчнi-лютому 2007 року – на 12,2%). Значна частина цих доходiв не пов''язана з трудовою дiяльнiстю: темпи зростання реальної заробiтної плати в цьому перiодi становили лише 15,5%. Така ситуацiя не створює стимулiв для продуктивної працi», – наголошує НБУ.

При цьому, згiдно з оглядом, до певної мiри на iнфляцiю вплинули тенденцiї до зростання цiн на енергоносiї i продовольство на мiжнародному ринку.

Нацбанк також зазначає, що акумуляцiя гривневих коштiв на рахунках уряду в Нацбанку (за перший квартал їхнiй обсяг зрiс у 3,5 раза, до 15,6 мільярдів гривень) несе ризики прискорення iнфляцiї при їх подальшому витрачаннi.

«Така полiтика з управлiння бюджетними коштами провокує додатковi ризики для лiквiдностi банкiвської системи. А вiрогiдне надалi витрачання накопичених коштiв протягом незначного промiжку часу в кiнцi року може значно пiдсилити iнфляцiйну iнерцiю», – наголошується в оглядi Національного банку України.
XS
SM
MD
LG