Доступність посилання

ТОП новини

Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 6


Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 6

Епізод 6

Розмова Леоніда Кучми із Головою СБУ Леонідом Деркачем

(Примітка: увесь текст діалогу подаємо українськими літерами майже так, як він сприймається на слух. Під позначкою (…), тобто три крапки в дужках - треба розуміти, що нерозбірливо звучить, скоріш за все, лише одне слово, а під позначкою … (три крапки без дужок) — звучить більше слів).

(самого початку розмови на стрічці немає)

Кучма: Ну він же, значить (став ?), спочатку казав, шо ні.

Деркач: Він знав (як ?) то було.

Кучма: Коли тобі казав?

Деркач: Я ж йому тоді здавалса, коли розібрав всіх.

Кучма: Аа!

Деркач: Я же влітку (…).

Кучма: Да! Я єму запісочку (оставіл ?).

Деркач: (Тєм лучше ?). (пауза) Там у нєво (янтарь ?), у нєво Рибкін бил. Сітуація там, (нє остался ?).

Кучма: Гдє?

Деркач: (В бабіл ?)

Кучма: В якому плані?

Деркач: Ну, там же (до бєлкі ?) (…), (блядь ?).

Кучма: Я сєйчас Габрічу скажу, блядь, еті, оні по-моєму, блядь, (…). Я хочу ще розібратись (…), сам етіх, потокі контрабанди. (пауза) Так чи ні?

Деркач: Вєдь оні , блядь. Іспугался, у нєво в банку (десяткі ?) тисяч (…) работать і (пєчалітся ?) (…). (пауза 5сек.)

Кучма: Так! (пауза)

Деркач: (Ну пока єсть ?). (гортання паперів, пауза 5 сек.)

Кучма: Ну нормально, я це знаю, блядь, (сітуацію ?). А шо етому (хулі-то ?) работать.

Деркач: Аа?

Кучма: І одному, і второму запрєтіть, пускай анонізмом нє занімаются.

Деркач: Значіт, ми сєйчас работаєм в єво банкє, там задача, (… …). Вот, а раньше там же ж 7 чєловєк, счас другая організація. Тє, міністром договарівалісь, шоб мнє напісалі заявкі, і такім образом полностью тогда с (Варашипніковим ?) (пауза) (Такі ?). А полностью ето кабінєт міністров. Значіт, ми там (задавалі нєсколько ?) п’ятнадцать, восемьнадцать с (Габрича ?). Вот. (Чьо там?), сдєлалі дома, шоб нікакіх там (двіженіє єсть ?). Ну ето нам поменьше.

Кучма: Правільно!

Кучма: Но он пообєщал, шо нє будут виносіть. Там ще.

Деркач: (…). Ну счас всьо дєлают для тово, штоби полностю разбіть еті правітельства. (Для Алєйнічєв ?) отдал (…), он же вернулся с Бєльгіі, (пауза) (Шамілюхов ?).

Кучма: Ну, (комуністич ?).

Деркач: Да, (…). Вот ето. (пауза 15 сек)

Кучма: Етот хуйньой занімаєтся, блядь!

Деркач: Чєво?

Кучма: Разборкамі с Олєксєєнко.

Деркач: (підвищеним тоном ) (Дашед ?)?

Кучма: Конєшно!

Деркач: Зачєм?

Кучма: Ну как зачєм, разборкі, блядь! Я (…) Кравчуку. (Значить ?), Раду Національної безпеки з тим, просив Даній, блядь, нагадувати. (Тіла ж нєту такова ?).

Деркач: (підвищеним тоном) Леонід Даніловіч, да я с нім на (…).

Кучма: (перебиває) А чьо ти блядь обискі в квартіру етой (Лучєрановой ?).

Деркач: Уголовноє дєло!

Кучма: Какоє уголовноє дєло?

Деркач: Ну какоє уголовноє дєло, оні пропускают (нєдера с ?). Леонід Даніловіч! (Кучма перебиває майже криком)

Деркач: (підвищеним голосом) Да ну, нєчєво я нє!

Кучма: (грубим тоном) Всьо!!!! (пауза) Кончай! Давай, давай слєдущій!

Деркач: Ну зачєм так, штоби Алєксєєнко, ну тисячу раз, (а ліквідієнко ?) ето нє нужно.

Кучма: Нє нужно. Павлуша наступіл нам на хвост, блядь, банєчкой займаєтєсь, тєх (шари ?) должни заніматся.

Деркач: Да пусть занімаются!

Кучма: Ну кто занімаєтся? Блядь.

Деркач: Ну хто ж ще на мене?. (пауза 5 сек.) На хвост , я только подати, кому-то, ну й понятно десь.

Кучма: Слухай! Ти в суботу дивився, ч я то не дивився на еті, только (Нєдєра ?), а Нєстірєнко - журналіст, которий раньше, (пауза) как то називался в пєрєдачє.

Деркач: Вєдь, я ж тє.

Кучма: (…).

Деркач: («Погляд» ?)?

Кучма: Да, («Погляд» ?)! Ну ти дивився чи ні?

Деркач: По Кисілю?

Кучма: Конєшно!

Деркач: Да! Значіт.

Кучма: А чьо ето ви, такіє матєріали? Пєрєдал, блядь, Деркачу малому.

Деркач: Я нічьо нє.

Кучма: (перебиває) Там же рядом етот самий, блядь, (пауза) і Кравчєнко.

Деркач: Кравчєнко, я нічьо ім нє пєрєдавал, нікакіх.

Кучма: (криком) Нє давал!!!

Деркач: (…) нє пєрєдавал.

Кучма: Он же, слушай, (Драч ?)! Чьо он, блядь, подайот, ето ж Андрєя передача. (пауза) Ти шо хочєш, блядь, шоб Кравченко знову тєбя на хуй послал, і с тобой больше нє здоровался, ілі как!

Деркач: Леонід Данілович! Ну чьо такоє тут, я, я чьото там Кравчєнко. Ми с Кравчєнко в нормальних отношеніях!

Кучма: У нормальних отношеніях, когда твой синочєк нє, нє показивал вот такіє матєріали. (пауза) Ну как же етот, шо ви охуєлі штолі, блядь!

Деркач: Я сказал, штоб оні вирєзалі буквально етот.

Кучма: (криком) Ну ти шо ж (за еті ?), показалі по всєму телєвідєнію, украінскому, блядь. По государствєнному каналу. Йоб твою мать! Я же сколько раз, блядь, вигонял Деркача малого, блядь, із етого самого. Єщьо раз ти іх отдав, блядь. (пауза) А єслі со мной, блядь, там же счас Долганова нєт, заместітєлю, ісполняєт об’язанності. Он, а (шо ж ?) мєня взялі за горло, блядь, і (я срєді ніх ?). Нє імєл права показивать! (пауза, далі крик) Я ж на Юлю давіл, я нє знаю, ето ж прєдставіть, (ето бил) народ. (Он бил знаю де ?). Це ж просто його надо на (мєсяц ?).

Деркач: Ето всьо на самом дєлє говоріл.

Кучма: Шо ти (…), блядь, я, поїхали, (сварки ?). Нєт, блядь, (Жернавскій ?). Льонь! Шо ти, слушай, шо у вас, блядь, творітся? Єслі на государствєнном каналє Кісіля показивают рядом с етім самім, блядь, із Кравчєнко, блядь. Так можно показать ково, ково угодно, блядь. (пауза 7 сек.) Це ж (ужас сказати ?). (пауза) Как народ, блядь, еті самоє? Шо (хіхікнув), шо ето прєзідєнт дєржіт, блядь, міністра, которий с уголовнимі людьмі (работал) обнімаєтса. Ето (чьоб ?), откуда , шо в Нєстєрєнко, блядь, общєствєнний деятель слєженія, блядь, (єздіт ?) Кісільом.

Деркач: (Данєнко ? або да нєт ?) у мєня нікакіх етіх.

Кучма: А гдє же то оні взялі? …

Деркач: Ну (значіт ?).

Кучма: (криком) (Для чєво ?). Ти знаєш, гдє оні взялі!!! Он же дал пльонку і забрал пльонку, блядь на тєлєвіденіі пльонкі то нє осталось. Я попросіл, щоб я.

Обидва: (викрикують по кілька слів)

Деркач: У мєня нікакіх нєт, гдє там, (кому-то ?) (отдавлял ?), (каму нє поздравлял ?), кому вручал старший. У мєня нєт пльонок, я нє хожу туда, нє снімаю. Оно мнє нє нужно, Леонід Даніловіч! Ви меня правільно поймітє. Ну нічєво етово нє (сдєлал ?).

Кучма: (…) Слушай! Я тєбя (…) понять уже (…), ніхуя понять нє могу, когда такіє, блядь, проколи дєлаются! (пауза) Ти нє знаєш Кравчєнко, мнє (чєхі ?) зашлі, сказалі.

Деркач: (Ксанич ?)

Кучма: Ето же нє знаєт Кравчєнко! Он, бля, вообщє с ума сойдьот. Тєм болєє, блядь, как-то, впєчатлєніямі там.

Деркач: (Єдєм , в етой?).

Кучма: А тут єщьо (…). Докумєнти можеш оставіть!

Деркач: Да нєт, я буду, показивать іх всєм.

Кучма: Нєт, докумєнти можеш еті нє тащіть, а оставіть!

Деркач: Но тут много докумєнтов! Тут лучше говоріть, етот (… …).

Кучма: Ну, в четирнадцать трідцать! (далі кілька слів нерозбірливо).

Деркач: Леонід Даніловіч! Я нікогда, ніково, протів ково, нє работал, і протів вас, (слушайтє ?)…

Кучма: (криком) Прі чьом тут. Прічьом протів мєня. Ну єслі б, возглавляєт, слушай, твой син. Я тєбє сколько раз ето говоріл.

Деркач: Ну я шото знаю, да понімаю. Нікакіх матєріалов, нікому, нічєво нє даю, і шоб ви самі понімалі …

Кучма: (криком) Ну откуда матєріали, от етот?

Деркач: (підвищеним голосом) Ну, (от єво ?) знаєт, откуда у мєня еті матєріали. Я вам скажу в четирнадцать трідцать, откуда оні взялі. Но у мєня нєт, насчьот.

Кучма: (перебиває) Ну так, шо в тєбя нє хватаєт (ті шо ?), блядь, шо нільзя показивать для Кравченко. (пауза)

Деркач: Ну тє же (отдают ?). Я разбєрусь! Я чєсно говорю! У мєня. Я ні, я ні (про дунаду ?), какіє-то там, торжества, гдє, што …

Кучма: (пару слів нерозбірливо)

Деркач: Харашо!

(Деркач або й разом виходять з кабінету)

ВИБІР ЧИТАЧІВ

ФОТО ТА ВІДЕО

XS
SM
MD
LG