Доступність посилання

ТОП новини

Югославська правляча коалiцiя ще не дiйшла згоди щодо спiвробiтництва з Мiжнародним трибуналом у Гаазi


Югославська правляча коалiцiя ще не дiйшла згоди щодо спiвробiтництва з Мiжнародним трибуналом у Гаазi

Бєлград, 13 червня 2001 – Чорногорськi соцiалiсти остаточно вiдмовилися взяти участь в ухваленнi вiдповiдного закону.

Кореспонденти в югославськiй столицi вже звикли, що тут найзначнiшi полiтичнi подiї вiдбуваються пiзно вночi. Так було i у вiвторок. Президент Воїслав Коштунiца й лiдери Соцiалiстичної партiї Чорногорiї обмiнювалися думками кiлька годин й звернулися до журналiстiв щойно пiсля пiвночi. На пiдставi дипломатично зважених заяв оглядачi доходять зовсiм протилежних висновкiв. Однi вважають, що це остаточний кiнець сербсько-чорногорської федерацiї. Iншi – що глава держави все-таки вiднайшов якийсь шлях з юридично-полiтичного лабiринту.

Коштунiца висловив впевненiсть, що закон про спiвробiтництво з Гаазьким трибуналом буде ухвалено. Чорногорцi зухвало повторили, що вони, виходячи з принципових мiркувань, голосуватимуть проти спiвробiтництва з Трибуналом. Все-ж, їхнiй лiдер Предраг Булатович сказав, що буде уникнено кризи влади та кризи держави. Як саме, нiхто не знає.

Нагадаємо, що лiдери сербської правлячої коалiцiї ранiше провели два раунди безрезультатних переговорiв з чорногорськими соцiалiстами. Пiсля них розпочалася гостра полемiка на сторiнках преси. Белградськi полiтики звинувачують своїх коалiцiйних партнерiв на союзному рiвнi у служiннi iнтересам колишнього режиму. “Якщо Булатович i його партiя хочуть жити у резервацiї, нехай спiлкуються з команчами i апачами”, сказав з цього приводу один сербський мiнiстр. Iнший його колега чорногорських соцiалiстiв назвав недорослими.

Серби попереджають, що немає сенсу зберiгати федерацiю якщо єдиним гарантом її збереження має бути жменька перевертнiв, колишнiх прихильникiв Мiлошевича. Проте, з-помiж чорногорських партiй лише соцiалiсти мають представникiв у союзному парламентi, оскiльки усi iншi бойкотували вибори. Отож, розiрвати цей протиприродний шлюб, як преса називає союзну коалiцiю, означало б покiнчити з Югославiєю. У Сербiї, до речi, щораз частiше можна почути, що краще було б проголосити незалежнiсть Сербiї як залежати вiд настроїв однiєї чорногорської партiї.

Тому чорногорцi вiдмовилися вести подальшi переговори з усiма за винятком Коштунiци, якого вважають об’єтивним. Про що саме домовлено уночi з вiвторка на середу, важко збагнути.

Якщо протягом наступних десяти днiв не буде знайдено шлях спiвробiтництва з Трибуналом, Бєлград може попрощатися з участю на донорськiй конференцiї, а це означає - з мiльярдом доларiв, якi конче необхiднi для подолання економiчної кризи.

Юристи вважають, що проблему можна розв’язати й без згоди чорногорцiв. Мiлошевича можна видати на пiдставi резолюцiї Ради безпеки 827 вiд 25 травня 1993 року, яка є обов’язковою для усiв членiв ООН. Це можна зробити й на пiдставi Статуту Гаазького трибуналу, який також стотується усiх республiк колишньої Югославiї. Окремi цинiки кажуть, що не потрiбний жодний закон: треба лише домовитися, хто пiдпише документ про екстрадицiю i якомога скорiше позбавитися Мiлошевича.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG