Доступність посилання

ТОП новини

Однiєю з основних проблем демократичної влади у Бєлградi є врегулювання стосункiв мiж центральним й республiканськими та регiональними органами влади


Однiєю з основних проблем демократичної влади у Бєлградi є врегулювання стосункiв мiж центральним й республiканськими та регiональними органами влади

Бєлград, 30 жовтня 2001 – Поки боролися за владу, сербськi демократичнi сили виступали за децентралiзацiю країни й надання ширших прав крайовим та мiсцевим органам влади. Щодо Косово, вони звинувачували режим Мiлошевича в тому, що своєю непоступливiстю вiн гальмував врегулювання кризи. Натомiсть демократи, вiдколи прийшли до влади, постiйно посилаюся на конституцiю й закони, ухваленi минулого десятилiття, коли уся держава була пiдпорядкована однiй людинi.

Внаслiдок такої полiтики ще бiльше ускладнилися стосунки мiж Бєлградом й Подгорiцею, а також мiж столицею й владою в краю Воєводина та мiжнародною адмiнiстрацiєю у Косовi. Нинiшня правляча коалiцiя в Сербiї, скажiмо, пiдтримувала вимогу щоби двi югославськi республiки сформували спiвдружнiсть незалежних держав. Наразi вони цю вимогу називають сепаратистською, вживаючи тi самi аргументи, що їх свого часу вживав Мiлошевич. Нагадаємо, що чорногорська влада пiд час повiтряних ударiв НАТО дала притулок теперiшньому прем’єр-мiнiстровi Сербiї Зорану Джiнджичу та iншим опозицiонерам, яким у Бєлградi загрожувала лiквiдацiя. Проте, i в балканськiй полiтицi добрi дiла забуваються, а особистi iнтереси мають прiоритет над людською вдячнiстю.

Коли йдеться про Косово, колишня бєлградська влада адмiнiстрацiю ООН трактувала майже як окупацiйну управу й вiдхиляла будь-яке спiвробiтництво з нею. Нова влада формально спiвпрацює з мiжнародною адмiнiстрацiєю, але при цьому вимагає для косовських сербiв привiлеїв, що їх вони мали в минулому. Бiльшiсть бєлградських урядовцiв пiдтримують своїх землякiв в намiрi бойкотувати вибори, що призначенi на 17 листопада. Вони при цьому заявляють, що миротворчi сили й мiжнародна адмiнiстрацiя не вживають вiдповiдних заходiв для захисту сербського населення. Однак, йдеться не так про безпеку як про прагнення, щоби косовськi серби обрали паралельнi органи влади, уникаючи таким чином будь-яких стосункiв з етнiчними албанцями та iнституцiями, в яких вони матимуть бiльшiсть представникiв. Щодо краю Воєводина, депутатам бєлградських партiй минулого тижня не вдалося звiльнити з посади голову крайового парламенту Ненада Чанка. Його звинувачують в сепаратизмi, хоча вiн виступає за вiдновлення автономiї краю, яку торiк одностайньо обiцяла уся демократична опозицiя. Але, це було торiк. Хто раз сiв в мiнiстерське крiсло чи в будь-яке вiдомство, той на все дивиться з iншої, в сербському випадку – з бєлградської центристської точки зору.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

ФОТО ТА ВІДЕО

XS
SM
MD
LG