Доступність посилання

ТОП новини

Сповнилася рiчниця вiд сформування першого посткомунiстичного уряду у Сербiї


Сповнилася рiчниця вiд сформування першого посткомунiстичного уряду у Сербiї

Бєлград, 25 сiчня 2002 – Чи взагалi може вижити країна, в якiй є мiльйон триста тисяч пенсiонерiв, мiльйон двiстi тисяч безробiтних та мiльйон двiстi тисяч тих, хто своєю працею утримує згаданi двi категорiї? Звiдки розпочати реформи, коли 60 вiдсоткiв громадян виживає завдяки тiньовiй економiцi? Як можна говорити про соцiальну справедливiсть, коли однi заробляють 30, а iншi 350 євро на мiсяць? Яка це демократiя, коли численнi високi посади понинi займають люди колишнього режиму, якi змiнили лише партквитки, алe не поведiнку. Такi запитання ставлять аналiтики накiнець першого року влади “молодих левiв”, як преса торiк назвала команду Зорана Джiнджича. Половину мiнiстрiв призначили полiтичнi партiї. Другу половину – прем’єр-мiнiстр, який зiбрав групу експертiв, котрi в минулому жили за кордоном. За його словами, це вiдносно багатi люди для яких мiнiстерська праця – професiйний й патрiотичний виклик, а не нагода заробляти грошi й багатiти за рахунок народу. Прем’єр-мiнiстр стверджує, що таким чином викорiнено корупцiю на вищих щаблях влади. Щодо нижчих, буде необхiдно багато часу для подолання негативних наслiдкiв минулого, насамперед хабарництва й кумiвства.

Наразi Джiнджич каже, що Сербiя пiсля пiвстолiття комунiзму й десятилiття воєн схожа до пацiєнта, який пережив складну хiрургiчну iнтервенцiю, але поки що ледве спроможний стояти на власних ногах. Двома найзначнiшими заходами уряду були видача екс-президента Слободана Мiлошевича Гаазькому трибуналовi та лiквiдацiя чотирьох найбiльших державних банкiв.

Слiд сказати, що в Сербiї фактично є два уряди. Союзний уряд Югославiї, якого Чорногорiя не визнає, проводить зовнiшню полiтику. Внутрiшня в руках Джiнджича. Союзний уряд допомiг Сербiї подолати багатолiтню мiжнародну iзоляцiю й повернутися в мiжнароднi фiнансовi iнституцiї. Урядовцi своїм значним досягненням вважають збереження курсу нацiональної валюти та факт, що усi зайнятi завчасно отримували зарплати. Не треба забувати, що це результат мiжнародних дотацiй та списання двох третин iноземного боргу.

Щодо громадян, вони найбiльш обуренi зростанням цiн. Джiнджич у вiдповiдь на це заявляє, що вiн не хоче купувати дешеву популярнiсть штучним збереженням соцiального миру й додає, що уся Сербiя – свого роду чистилище. Отож, в нiй багато краще нiж в колишньому Мiлошевичевому пеклi. Проте – ще далеко рай про який люди мрiяли коли скинено червону диктатуру.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

ФОТО ТА ВІДЕО

XS
SM
MD
LG