Доступність посилання

ТОП новини

Кабiнет мiнiстрiв Сербiї звiльнив iз посади керiвника Служби безпеки Андрею Савича. В офiцiйному повiдомленнi мовиться, що його звiльнено у зв’язку з переходом на iншу посаду


Кабiнет мiнiстрiв Сербiї звiльнив iз посади керiвника Служби безпеки Андрею Савича. В офiцiйному повiдомленнi мовиться, що його звiльнено у зв’язку з переходом на iншу посаду

Белґрад, 24 сiчня 2003 – Службу безпеки, тобто полiтичну полiцiю, минулого року виокремлено зi складу Мiнiстерства внутрiшнiх справ i названо Агенцiєю з питань безпеки й розвiдки. Все ж у нiй залишилася бiльшiсть колишнiх працiвникiв, якi свого часу беззастережно служили режимовi Слободана Мiлошевича. Таким був i Андрея Савич, полiтолог за освiтою, який у минулому десятилiттi очолював Освiтньо-дослiдницький центр Служби безпеки. Йдеться про iнституцiю, в якiй навчаються спiвробiтники полiтичної полiцiї. Кiлька днiв тому Савич заявив, що Агенцiю деполiтизовано та що з неї виключено кадри, якi були пов’язанi зi злочинними колами.

Мiнiстр внутрiшнiх справ Душан Михайлович iз цього приводу каже: “Професора Савича призначено виконуючим обов’язкiв керiвника Агентства з мандатом на шiсть мiсяцiв. Отож, вiн завершив роботу з виокремлення Агентства зi складу Мiнiстерства й наразi призначено нового керiвника. Звiльнення Савича не слiд пов’язувати з недавнiм вiзитом американського посла з питань воєнних злочинiв П’єра Рiшара Проспера”.

Так каже мiнiстр. На думку оглядачiв, Службу, яка донедавна була всесильною i всюдисущою, перебудовано лише формально. Полiтична полiцiя з армiєю своїх донощикiв за комунiстичних часiв стала державою в державi. Такою вона залишилася i за часу Мiлошевича, коли “об’єктом” її дiяльностi були, насамперед, так званi внутрiшнi вороги – лiдери й активiсти демократичної опозицiї та працiвники незалежних масмедiа. В ту службу в минулому влаштовували лише тих, хто був беззастережно вiдданий правлячiй партiї. Масмедiа повiдомляли, що Служба безпеки була причетна до лiквiдацiї окремих осiб та що вона проводила чимало секретних операцiй на територiї сусiднiх країн, зокрема Хорватiї та Боснiї i Герцеґовини.

Досi розкрито лише незначну частину архiвiв полiтичної полiцiї. Колишнього керiвника Служби безпеки Раде Марковича пiвтора року тому на закритому процесi засуджено до шести рокiв ув’язнення через те, що за офiцiйним повiдомленням, вiн знищив чимало документiв i передав невiдомим окремi досьє.

Кiлька днiв тому прем’єр-мiнiстр Сербiї Зоран Джiнджич перебував у Мiнiстерствi внутрiшнiх справ. Вiн у розмовi з начальниками секторiв скритикував Службу безпеки через те, що вона, за його словами, неспроможна розкрити, де перебувають троє колишнiх вiйськових, яких розшукує Мiжнародний трибунал iз воєнних злочинiв. Джiнджич вiдзначив, що перебудова полiцiї буде болючою, оскiльки буде звiльнено немало працiвникiв.

Новим керiвником агентства став сорокалiтнiй Мiша Мiлiчевич. Белградськi масмедiа зазначають, що вiн належить до полiцейських, якi не скомпрометувалися в минулому та якi рiшучо пiдтримали нинiшню владу.

Газета “Блiц” iз приводу змiни на чолi полiтичної полiцiї зазначає, що в Службi мають перевагу кадри, якi виступають проти її перебудови й пiдпорядкування демократичним iнституцiям.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG