Доступність посилання

ТОП новини

Громадяни Сербiї i Чорногорiї вiд 4 лютого живуть у новiй державi


Громадяни Сербiї i Чорногорiї вiд 4 лютого живуть у новiй державi

Белград, 5 лютого 2003 – Громадяни Сербiї i Чорногорiї вiд 4 лютого живуть у новiй державi. Точнiше, держави Сербiя i Чорногорiя сформували спiвдружнiсть, яка наразi має лише iм’я. Проголошення Спiвдружностi пройшло без урочистостей та будь-яких манiфестацiй.

Угоду про сформування сербсько-чорногорської спiвдружностi у березнi минулого року пiдписали президент Югославiї Воїслав Коштунiца, президент Чорногорiї Мiло Дюканович, прем’єр-мiнiстри Сербiї i Чорногорiї Зоран Джiнджич та Филип Вуянович i заступник союзного прем’єр-мiнiстра Миролюб Лабус. З-помiж них на урочистостi з приводу проголошення спiвдружностi Сербiя i Чорногорiї взяв участь лише Зоран Джiнджич. Чорногорцi пояснили, що вони зайнятi iншими державними обов’язками. Коштунiца й Лабус вiдмовилися вiд заяв. Джiнджич сказав, що вiн єдиний бере на себе вiдповiдальнiсть за компромiси й за все, що зробили його коалiцiйнi партнери, спiвробiтники й друзi. Сербський прем’єр додав: “Перебудовою держави, по-перше, створено умови для спiльного ринку та для повної рiвноправностi громадян Сербiї i Чорногорiї як в економiцi, так i в iнших ланках життя”.

Коштунiца, на думку оглядачiв, ображений фактом, що вiдкинено усi вимоги його партiї, яка виступала за надання ширших повноважень органам Спiвдружностi, тобто центральнiй владi. Все-ж, вiн формально залишається главою держави до обрання нового президента, тобто ще два тижнi. Закон про прапор Спiвдружностi майбутнiй парламент мав би ухвалити протягом двох мiсяцiв, закон про гiмн й герб – до кiнця року.

Президентом й одночасно прем’єр-мiнiстром Спiвдружностi ймовiрно стане Светозар Марович з Чорногорiї, мiнiстром закордонних справ Ґоран Свiланович, мiнiстром оборони Зоран Жiвкович. Йдеться про близьких спiвробiтникiв Зорана Джiнджича так що вiн, на думку оглядачiв, буде некоронованим володарем. Сербський прем’єр буде, мiж iншим, контролювати Збройнi сили, якi досi були пiдпорядкованi Коштунiцi.

Щодо Чорногорiї, прем’єр Дюканович каже: “Перебудову гальмували президент Коштунiца та його однодумцi в Чорногорiї. Все-ж, нинi створено умови для життя нової спiвдружностi”.

Масмедiа у Белградi провели численнi опитування громадян у зв’язку з проголошенням Спiвдружностi. Думки подiленi. Лiтнi люди, як правило, висловлюють жаль, що Югославiя перестала iснувати. Молодшим все одно.

За проголошення Спiвдружностi, яка називається Сербiя i Чорногорiя, проголосувало 110 депутатiв. Тридцять вiсiм голосувало проти. Один iз них сказав, що у вiвторок похоронено останки Югославської федерацiї та що нежиттєздатна новостворена спiвдружнiсть перестане iснувати через три роки. Таку думку подiляє чимало громадян.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG