Доступність посилання

ТОП новини

У Сербiї пiд час надзвичайного стану обмежені свободи й права громадян i свобода преси


Михайло Рамач

Белград, 18 березня,2003 – На вимогу Кабiнету мiнiстрiв декрет про запровадження надзвичайного стану пiдписала спiкер Парламенту Наташа Мичич, яка наприкiнцi минулого року стала виконувачкою обов’язкiв президента Сербiї. Президентськi вибори, згiдно з рiшенням правлячої коалiцiї, будуть призначені одразу пiсля ухвалення нової Конституцiї. Поки триває надзвичайний стан, полiцiя має право на обшук приватних помешкань та затримання будь-якого громадянина на термiн до 30 днiв без рiшення суду. Служба безпеки, тобто полiтична полiцiя, без рiшення суду може перевiряти листування та усi види зв’язку й пiдслуховувати телефоннi розмови. У Сербiї заборонені страйки та будь-якi масовi збори. Засоби масової iнформацiї мають право передавати лише офiцiйнi iнформацiї, без власних коментарiв та iнших авторських матерiалiв. Дiяльнiсть закордонних кореспондентiв не обмежена, а телефонних зв’язкiв iз закордоном не переривали. Слiд сказати, що сербськi журналiсти лише кiлька днiв дотримувалися обмежень. Наразi в газетах, зокрема мiж рядками, можна прочитати низку авторських матерiалiв, що стосуються замаху та його розслiдування. Мiнiстерство з питань iнформацiї тимчасово заборонило часопис “Iдентитет”, який, за неофiцiйними iнформацiями, фiнансувався коштом босiв наркомафiї. У ньому друкувалися ексклюзивнi сенсацiйнi матерiали про колишнiх добровольцiв, якi нiбито стали чесними бiзнесменами. Часопис пiддавав критицi проєвропейську реформаторську полiтику Джинджича i його уряду. Цiкаво, що напередоднi вбивства в часописi була надрукована стаття, в якiй мовилося, що колишнi урядовцi, яких видано Мiжнародному трибуналовi у Гаазi, та тi, кого розшукує Гаазький суд, планують скоїти замах на прем’єра. Бiля будинкiв уряду та державних iнституцiй чергують поліцейські, озброєнi автоматами. На вулицях частіше, нiж досi, зустрiчаються полiцейськi автомобiлi й джипи. В окремих операцiях беруть участь замаскованi жандарми. Йдеться про пiдроздiли елiтної спецполiцiї. На дорогах i мостах полiцiя пiдвищила контроль пасажирiв і машин. Мiжмiський та мiжнародний автобусний, залiзничний й повiтряний транспорти функцiонують нормально. Пiдвищений рiвень бойової готовностi Збройних сил. Проте, на вулицях немає вiйськових пiдроздiлiв. Офiцiйнi джерела пiдтверджують, що вiйськовi служби безпеки тiсно спiвпрацюють iз полiцiєю та слiдчими органами. Урядовцi заявляють, що надзвичайний стан стосується не чесних громадян, а лише злочинцiв. По сутi це точно. Не обмежена свобода пересування, працюють усi iнституцiї вiд шкiл до унiверситетiв. У магазинах є усi товари, до пiзньої ночi можна сидiти в ресторанi або кафе. На перший погляд, усе виглядає, як i досi. Проте усi знають, що точиться нещадна боротьба мiж державою й невидимими силами, якi вбивством Джинджича прагнули дестабiлiзувати Сербiю або й прийти до влади.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG