Доступність посилання

ТОП новини

Верховна Рада України сьогодні ратифiкувала Європейську хартiю регiональних мов або мов меншин


-- no author -- Згiдно з ухваленим документом, положення Хартiї застосовуватимуться до мов таких нацiональних меншин України - бiлоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, нiмецької, польської, росiйської, румунської, словацької та угорської.

Згiдно з ухваленим документом, положення Хартiї застосовуватимуться до мов таких нацiональних меншин України - бiлоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, нiмецької, польської, росiйської, румунської, словацької та угорської.

Зокрема, щодо кожної з названих мов в Українi застосовуватимуться положення Хартiї у галузi освiти, дiяльностi адмiнiстративних органiв, галузi надання публiчних послуг, трансграничних обмiнiв, у дiяльностi засобiв масової iнформацiї, культурнiй дiяльностi i засобах її здiйснення. Крiм того, положення Хартiї застосовуватимуться у галузi судової влади, зокрема, в кримiнальному, цивiльному судочинствi або при розглядi справ, що стосуються адмiнiстративних питань використання регiональних мов або мов меншин.

Положень Хартiї дотримуватимуться також в економiчному i соцiальному життi. Зокрема, сторони Хартiї зобов''язуються заборонити застосування у внутрiшнiх правилах компанiй i приватних документах яких-небудь положень, якi виключають або обмежують використання регiональних мов або мов меншин, принаймнi, мiж особами, якi користуються однiєю i тiєю ж мовою. Водночас заходи, спрямованi на затвердження української мови як державної, її розвиток i функцiонування, не вважаються такими, що перешкоджають або створюють загрозу збереженню або розвитковi регiональних мов або мов меншин.
XS
SM
MD
LG