Доступність посилання

ТОП новини

Свiтовий банк планує збiльшити iнвестицiї в Україну до 200 мільйонів доларів на рiк, щоб оновити i вдосконалити системи водопостачання – з метою зменшити кількість людей, що користуються неякiсною водою


-- no author -- В Українi чверть води, що постачається не за системою водопостачання, неприйнятної якостi, i вона має негативний вплив здебільшого на людей, що живуть у сiльськiй мiсцевостi, - зазначено в новому звiтi Свiтового банку.

В Українi чверть води, що постачається не за системою водопостачання, неприйнятної якостi, i вона має негативний вплив здебільшого на людей, що живуть у сiльськiй мiсцевостi, - зазначено в новому звiтi Свiтового банку.

Документ був поширений пiд час виступу вiце-президента банку Йоганнеса Лiнна на обiдi для мiнiстрiв екологiї та iнших високопосадових осiб, що зiбралися у Києвi для участi в 5-й Всеєвропейськiй конференцiї мiнiстрiв екологiї "Довкiлля для Європи".

У звiтi наводиться оцiнка стану справ у країнах Європи i Середньої Азiї щодо досягнення узгодженої на глобальному рiвнi мети забезпечення екологiчної стiйкостi, повiдомили в представництвi Світового Банку.

Як зазначається в документi, найбiльшим викликом для досягнення екологiчних цiлей у регiонi "є, як уявляється, вода i санiтарнi умови, особливо в сiльськiй мiсцевостi". У звiтi вiдзначено вiдносно високий рiвень доступу людей у регiонi до систем водопостачання i базових санiтарних умов, однак також мовиться про те, що серйозною проблемою є дуже застарiла система водопостачання i каналiзацiї. З приводу водопостачання в Українi в звiтi вказується, що "чверть води, що постачається не за системою водопостачання, неприйнятної якостi i справляє негативний вплив в основному на людей, що проживають у сiльськiй мiсцевостi", повiдомили в представництвi.

Новий звiт банку про країнаи Європи i Середньої Азiї, який ґрунтується на роботi, що триває нинi, включає попереднi розрахунки по Казахстану, Молдовi i Українi. Йдеться зменшення вдвічі до 2015 року частини населення, що не має стiйкого доступу до безпечної питної води i санiтарних умов.
XS
SM
MD
LG