Доступність посилання

ТОП новини

У македонському мiстi Охрид сьогоднi вiдбувся самiт п’яти країн захiдних Балкан, на якому обговорювали спiльну стратегiю для приєднання до Європейського союзу


Михайло Рамач У македонському мiстi Охрид сьогоднi вiдбувся самiт п’яти країн захiдних Балкан, на якому обговорювали спiльну стратегiю для приєднання до Європейського союзу

Белград, 2 червня 2003 – Президенти Македонiї Борис Трайковський, Сербiї i Чорногорiї Светозар Марович, Хорватiї Стiпе Месич, Албанiї Альфред Мойсiу та Боснiї й Герцеговини Борислав Паравац зійшлися для обговорення спiльної стратегії, з якою виступлять на самiтi Європейського союзу 21 червня у Солунi. Македонський президент Трайковський, зокрема, зазначив, що балканськi країни вимагають прийому до ЄС за таких самих умов, за яких прийняті держави схiдної й центральної Європи , що вони сподiваються на вiдповiдну фiнансову, технiчну та iншу допомогу для проведення необхiдних реформ. Глава Македонiї висловив упевненiсть, що Європейський союз надасть полiтичну пiдтримку заходам країн-учасниць самiту для швидшої iнтеграцiї в Європу.

Лiдери п’яти країн виявили готовнiсть виробити спiльну програму перебудови й цiлковитого пристосування до європейських правил гри. Президент Сербiї i Чорногорiї Марович ствердив, що Белград i Подґорица тим часом узгодили так званий план дiй для гармонiзацiї стосункiв. Європейський союз обумовлював початок будь-яких переговорiв саме ухваленням згаданого документу. У Белградi досi не оприлюднили подробиць плану дiй, щодо якого керiвники Сербiї i Чорногорiї сперечалися упродовж кiлькох мiсяцiв.

Учасники охридського самiту, мiж iншим, вимагають вiд Брюсселя перегляду вiзового режиму. Белградська преса з цього приводу зазначає, що для сербiв та їхнiх балканських сусiдiв шенґенська вiза ще довго буде важкодосяжною метою. Причина в тому, що легкопроникнi балканськi кордони у Європi вважають великою небезпекою. Зрештою, регiон у минулому десятилiттi став центром торгiвлi людьми, наркотиками, контрабандними товарами тощо.

Десять днiв тому в Охридi зустрiлися лiдери семи балканських країн. Тодi мова йшла про спiльну боротьбу проти органiзованої злочинностi й конкретне спiвробiтництво полiцейських та митних органiв. Нинi на чудовому озерi на македонсько-албанському кордонi не було представникiв Болгарiї й Румунiї, якi на європейському шляху на кiлька крокiв випереджають своїх сусiдiв: вони стануть членами Європейського союзу через чотири роки.

Лiдери п’яти країн передпокою Європи, як називають Балкани, нинi в Охридi нагадали, що вони самi, тобто без вiдповiдної допомоги, неспроможнi подолати перешкоди на шляху до континентальної iнтеграцiї.

ФОТО ТА ВІДЕО

XS
SM
MD
LG