Доступність посилання

ТОП новини

<font color="red">Як проходитиме виборча кампанія в Україні?</font>


Сергій Собуцький

Президентська кампанiя в Україні офiцiйно розпочнеться 3 липня, а 4 липня розпочнеться реєстрацiя кандидатiв у президенти.

Про це агентству "Iнтерфакс-Україна" повiдомили у Центральнiй виборчiй комiсiї. До початку виборчого процесу полiтичнi партiї на своїх з''їздах, зборах або конференцiях мають ухвалити рiшення про створення виборчих блокiв.

Крiм того, перед початком виборчої кампанiї засоби масової iнформацiї мають встановити розцiнки вартостi одиницi друкованої площi i одиницi ефiрного часу, якi не можуть перевищувати вiдповiдний середньозважений показник за останнiй квартал року, що передує року проведення виборiв.

До 1 липня органи виконавчої влади на мiсцях повиннi скласти загальний список виборцiв. До 2 липня ЦВК визначає перелiк держав, де проживає значна кiлькiсть українських виборцiв.

До 2 липня ЦВК має також затвердити кошторис витрат на пiдготовку i проведення виборiв.

3 липня - перший день виборчого процесу. До цього дня має бути вiдкрито спецiальний рахунок Центрвиборчкому для внесення полiтичною партiєю або партiями, що входять до блоку, якi висунули кандидатiв у президенти, грошової застави.

Вiдповiдно до плану, полiтичнi партiї, виборчi блоки полiтичних партiй, громадяни України (шляхом самовисунення) мають здiйснити висунення кандидатiв на посаду президента з 4 до 27 липня 2004 року.

До 12 липня мають бути створенi територiальнi виборчi округи в Криму, областях, Києвi i Севастополi, до 15 липня - в ЗМI опублiковано список територiальних виборчих округiв.

Представлення документiв у ЦВК для реєстрацiї кандидата на посаду президента України вiдбуватиметься до 1 серпня включно (завершується за 90 днiв до виборiв). Одночасно з реєстрацiєю до 1 серпня кандидати на посаду президента повиннi також подати документи в ЦВК для реєстрацiї своїх уповноважених.

Подання в ЦВК повторної заяви про реєстрацiю кандидата на посаду президента України разом з виправленими згiдно з вимогами Закону України "Про вибори президента України" документами можливе до 3 серпня включно.

Завершення реєстрацiї кандидатiв на посаду президента - 6 серпня включно.

До 10 вересня повиннi бути створенi виборчi дiльницi, у тому числi за рубежем, встановлена їх єдина нумерацiя i визначенi їх кордони.

Передача в ЦВК пiдписних листiв на пiдтримку кандидата на посаду президента України здiйснюватиметься до 20 вересня.

До 22 вересня на основi загального списку виборцiв складаються виборчi списки для голосування по кожнiй дiльницi.

Територiальнi виборчi комiсiї мають бути створенi не пiзнiше 25 вересня, не пiзнiше 28 вересня проводяться їх першi засiдання.

До 30 вересня затверджується форма i текст виборчого бюлетеня.

Поширення iнформацiї про результати опитувань громадської думки про кандидатiв на посаду президента припиняється з 16 жовтня.

До 20 жовтня в ЦВК мають бути наданi пропозицiї про реєстрацiю офiцiйних спостерiгачiв вiд iноземних держав i мiжнародних органiзацiй. Не пiзнiше 25 жовтня Центрвиборчком повинен ухвалити рiшення про реєстрацiю мiжнародних спостерiгачiв i видати їм свiдоцтва.

Передвиборна агiтацiя починається наступного дня пiсля реєстрацiї кандидата в президенти i завершується о 24.00 29 жовтня.

Голосування з виборiв президента України вiдбудеться з 8.00 до 20.00 31 жовтня.

До 10 листопада ЦВК повинен встановити результати голосування i ухвалити рiшення про обрання президента України.

Результати виборiв офiцiйно оприлюднюються до 13 листопада.

До 13 грудня 2004 року новообраний президент України вступає на посаду.

ІНШЕ З МЕРЕЖІЗагрузка...
XS
SM
MD
LG