Доступність посилання

ТОП новини

Кінах Анатолій Кирилович.


Кінах Анатолій Кирилович
БІОГРАФІЯ

Народився 4 серпня 1954 року в селі Братушани в Молдові. У 1972 р. навчався у Ленінграді в професійно-технічному училищі, суднобудівник. У 1978 р. закінчив Ленінградський суднобудівний інститут, інженер-суднобудівник. Одружений, виховує трьох дочок.

· 1978-92 рр. - працював на судноремонтному та суднобудівному заводах м. Таллінн і м. Миколаїв. Пройшов шлях від докмайстра до начальника виробництва заводу.

· У 1990 р.- обраний депутатом Верховної Ради України 12 скликання, член Комісії з питань економічної реформи і управління народного господарства.

· 1992-94 рр. - представник Президента України в Миколаївській області, голова облдержадміністрації.

· 1994-95 рр. - голова Миколаївської облради народних депутатів.

· 1995-96 рр. - віце-прем''єр-міністр України з питань промислової політики.

· З 1996 р. - радник Президента України з питань промислової політики; голова української частини україно-японської Комісії; президент Українського союзу промисловців і підприємців.

· З травня 1997 р. - член Міжвідомчої Ради з реалізації програм економічних реформ; член робочої групи з розробки пропозицій зі стимулювання інвестиційної діяльності в Україні; член оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання кризи платежів; член Єдиної робочої ґрупи з узгодження проектів законів України та інших законодавчих актів з питань реформування податкової системи.

· З червня 1997 р. - перший заступник голови ради Міжнародного конґресу промисловців і підприємців.

· З липня 1997 р. - член Вищої економічної ради Президента України, голова Міжвідомчої координаційної ради з приватизації стратегічно важливих промислових підприємств.

· З вересня 1997 р. - член Національної ради України з питань якості.

· З березня 1998 р. - депутат Верховної Ради України 14 скликання, голова Комітету з питань промислової політики.

· З серпня по грудень 1999 р. - перший віце-прем''єр-міністр України.

· З лютого 2000 року - голова Партії промисловців та підприємців України.

· З травня 2001 по листопад 2002 року - прем''єр-міністр України.

· 4 вересня 2003 року обраний головою Федерації роботодавців України.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ АНАТОЛІЯ КІНАХА

Що залишимо дітям своїм: щастя, радість чи горе чужини? Друзі мої, клянусь Вам навік: мої розум і честь - Україні!

Здійснення довготривалих і безсистемних реформ ціною соціальних втрат призвело до того, що життєвий рівень в Україні є одним з найнижчих в Європі. Головна втрата України . втрата впевненості її громадян у відродженні економіки, подоланні бідності, розшарування суспільства за майновою ознакою, його поляризація та накопичення критичної маси конфліктності. Основний інструмент розвитку суспільства - державна влада - переживає глибоку системну кризу.

Панування на політичній арені України радикальних сил лівої і правої орієнтації, представників різноманітних груп, влади бюрократичного апарату призвели до зниження рівня соціального захисту і духовності, втрати державою позитивного міжнародного іміджу.

Превалювання політичних амбіцій, корпоративних інтересів над національними пріоритетами та соціальними потребами народу не лише вичерпує і без того вкрай обмежений ліміт часу на рішучі політичні та економічно виважені дії, але й може привести до втрати Україною історичної перспективи.

Середня заробітна плата в Україні приблизно у 6 разів менша, ніж у Польщі, майже в два рази - ніж у Казахстані, в 1,4 рази . ніж у Білорусі, у 2,3 рази нижча за російську.

Я переконаний у необхідності зупинити соціальні експерименти над людьми - ніяких реформ заради реформ.

На порядку денному внесення суттєвих коректив у соціально-економічну політику і забезпечення на цій основі сталого зростання та прискореного подолання розриву в розвитку між Україною та розвинутими країнами.

Я за кваліфіковану і порядну народну владу, відповідальну перед Громадянином, Законом і Богом.

Підтримую політичну реформу, головною метою якої є підзвітність та відповідальність влади перед народом за результати своєї роботи.

Впевнений, що політика "латання дірок" є хибною і безперспективною. Звідси моя стратегічна мета - змінити як таку модель соціально-економічного розвитку України в інтересах суспільного добробуту.

Україні життєво необхідно, концентруючи всі ресурси та виходячи з пріоритету національних інтересів, перейти від тактики виживання до стратегії прискореного розвитку. Поліпшення добробуту і якості життя громадян країни - найважливіший критерій результативності економічного розвитку та ефективності влади.

Національна ідея - політика чесності і довіри.

Чесна праця - інтелектуальна чи фізична, - повинна бути єдиним легальним засобом примноження добробуту суспільства і людини.

Основними вимогами призначення на керівні посади всіх рівнів мають бути професіоналізм і порядність.

Невід`ємною складовою політики економічного зростання є ліквідація безробіття. Сьогодні кількість незайнятих громадян становить майже десяту частину економічно активного населення. Сім мільйонів громадян України змушені шукати роботу за межами країни.

Я забезпечу права громадян на працю. Щорічно має створюватися 500 тис. робочих місць, у тому числі 200-300 тис. високоефективних, із заробітною платою у півтора рази вище за середній розмір заробітку по галузі.

Жити бідно в багатій Україні - великий гріх !

Логіка нової стратегії передбачає принципову корекцію політики доходів - випереджальне зростання реальної заробітної плати порівняно з ростом цін.

Мінімальна заробітна плата і пенсія не можуть бути нижчими за прожитковий мінімум. Щорічні темпи збільшення реальних доходів населення мають бути вищими за темпи росту економіки не менш ніж у 1,5 рази.

Для зростання реального рівня доходів працюючих необхідно підвищити частку заробітної плати в собівартості продукції з сучасних 10% до рівня, досягнутого у європейських країнах, тобто не менше ніж 35%.

Таким чином, за два роки розмір середньомісячної заробітної плати має зрости у 2,5 рази і перевищити 1200 грн. Рівень заробітної плати працівників медицини, освіти та культури відповідатиме середньому рівню оплати праці у виробничій сфері. Удвічі збільшаться пенсії.

Найближчими цільовими орієнтирами соціально-економічного розвитку є:

· подвоєння валового внутрішнього продукту у найближчі шість років;

· розвиток та зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, передача йому повноважень, необхідних для ефективного соціально-економічного розвитку територій;

· підвищення за перші два роки реалізації програми у два рази мінімальної заробітної плати ( з 237 до 474 грн.) і середньої пенсії (з 137 до 274 грн.), а також їх стійкий ріст у наступні три роки.

Соціальний захист, як принцип державної політики, повинен бути гарантованим і достатнім в тому випадку, коли громадянин не може забезпечити себе матеріально чи соціально.

Головним у соціальній сфері є ліквідація бідності та зменшення диференціації доходів населення, зокрема:

· подолання змушеного безробіття, насамперед серед молоді;

· ліквідація гострої бідності, у тому числі . надзвичайні заходи для нужденних груп населення;

· реалізація заходів повноцінної підтримки родини, материнства і дитинства, доведення розміру допомоги з догляду за дитиною до рівня прожиткового мінімуму.

Не можна ходити по світу з простягнутою рукою!

Я виступаю за проукраїнський вибір у зовнішній політиці як необхідну передумову міжнародного економічного і політичного співробітництва, вільного доступу громадян до європейського та світового ринків. Намагання вступити в Євросоюз не повинні розглядатися як заперечення добросусідських відносин з Росією, іншими країнами СНД.

Переконаний у неприпустимості примусового відправлення на загибель українських юнаків, а отже - буду домагатись створення в Україні професійної армії.

Я високо ціную і буду цінувати духовність нашого народу. Втіленням вищої духовності є Бог. Переконаний, що висока духовність громадян може бути забезпечена через святі релігійні цінності, розвиток науки, освіти і культури.

Я буду сприяти формуванню здорового способу життя українських громадян, бо інакше будемо витрачати на їх лікування більше, ніж на підтримання їх фізичного і духовного здоров''я.

Я маю на меті рішуче стати на захист нашого довкілля та вирішення загальновідомих екологічних проблем.

Необхідно послідовно підтримувати сім''ю, як першооснову людського суспільства. Виховання дітей поза сім''єю нічим не виправдано. Для мене особисто сім''я - це, насамперед, духовне начало у відносинах батьків і дітей.

Я завжди буду свідомим і послідовним прихильником соціального миру між різними верствами суспільства, етнічними, національними та релігійними групами, соціальної справедливості і рівних соціальних прав.

Економіка довіри.

Метою зміни напряму соціальних і економічних реформ є утвердження соціально орієнтованої економіки, формування економіки довіри та соціального оптимізму на основі суспільної консолідації.

Цільовими параметрами економічного розвитку є:

· виконання стратегічного завдання - входження України до кола розвинутих держав світу передбачає щорічні темпи зростання валового внутрішнього продукту в Україні щонайменше на 12% та у будь-якому разі вдвічі вищі ніж у країнах Євросоюзу;

· досягнення відчутного ефекту від структурно-технологічної модернізації економіки, удосконалення податкової, грошово-кредитної політики, інноваційного інвестування та зростання на цій основі продуктивності праці в 2.2,5 рази та відповідного зростання конкурентоспроможності економіки;

· збільшення промислового виробництва вдвічі за 5 років, у тому числі в наукомістких галузях і машинобудуванні . подвоєння у найближчі два роки та зростання обсягів сільськогосподарського виробництва у півтора рази за найближчі 3 роки, забезпечення їх подальшого стабільного зростання не менше ніж на 35% щороку.

У свою чергу, поширення соціального ефекту від економічного зростання забезпечить підвищення рівня реальних доходів та купівельної спроможності населення, збільшення продуктивної зайнятості, посилення соціального захисту, поліпшення умов життя громадян, що сформує потужний інвестиційний ресурс для подальшого розвитку.

Джерела зростання.

Основним напрямом практичної реалізації цього завдання має стати використання національних конкурентних переваг, мобілізація і концентрація ресурсних та інституційних чинників у авангардних галузях і секторах економіки, якими є високотехнологічні галузі . виробництво космічної техніки, авіаційна промисловість і моторобудування, електрозварювання, порошкова металургія, біотехнологія, окремі виробництва військово-промислового комплексу тощо.

З метою оптимального використання унікального геостратегічного та природного потенціалу України до таких галузей, беззаперечно, слід віднести агропромисловий комплекс, транспортну інфраструктуру, гірничо-металургійний комплекс та рекреаційні ресурси.

Такі галузі і виробництва повинні стати пріоритетними "точками економічного прориву", спроможними швидко розвивати виробництво за рахунок ефективного використання фінансових та кваліфікованих трудових ресурсів. Лише вони можуть забезпечити міцні конкурентні позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках продукції з високим ступенем доданої вартості, здатні виконати роль "локомотивів зростання", розвиток яких матиме стимулюючий ефект для інших виробництв і галузей вітчизняного господарського комплексу.

Головним важелем економічного зростання, його "пусковим механізмом" є активізація інвестиційного процесу.

Необхідно забезпечити доступ суб`єктів господарювання і населення до кредитних ресурсів.

Бюджетні ресурси повинні бути спрямовані, насамперед, на завдання економічного зростання. Інвестиційна складова бюджетних асигнувань має бути доведена до 5% валового внутрішнього продукту.

Я буду і надалі послідовно підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва як потужного ресурсу інноваційного зростання. Впевнений, що становлення середнього класу є запорукою стабільності суспільства.

Необхідно підсилити захист українських інтересів за рахунок побудови системи національного протекціонізму - економічного патріотизму та утвердження конкурентоспроможності національної економіки, здатної успішно конкурувати в умовах глобалізації світової економіки.

Ефективність впливу держави на соціально-економічні процеси досягатиметься виключно за допомогою економічних, фінансових та організаційних інструментів. Має бути припинено штучне протиставлення держави і економіки, зупинено державний рекет. Обов`язковою умовою нової якості та ефективності ринкових перетворень є налагодження суспільного діалогу промисловців і підприємців з органами державної влади.

Першочерговим завданням є протидія тіньовим процесам та ліквідація чинників, які породжують тіньову економіку і корупцію, що стримують розвиток легального бізнесу та перешкоджають поверненню українського капіталу.

Необхідно створити умови, коли працювати буде вигідно лише за законом.

В результаті ВВП збільшиться більш ніж на чверть, фонд оплати праці - майже на 22 млрд. грн., надходження до бюджету - приблизно на 12.13 млрд. грн., Пенсійного фонду - на 7 млрд. грн.

Ресурсна база економічного зростання ґрунтується на колосальному економічному та унікальному геостратегічному потенціалі України, що є основою добробуту кожного громадянина.

Але ці багатства працюють не в інтересах соціально-економічного розвитку країни. Величезні матеріальні та фінансові ресурси знаходяться за межами держави, бюджету і не беруть участі в забезпеченні життєдіяльності суспільства, вирішенні болючих соціальних проблем.

Ці ресурси - близько 50 млрд. грн. на рік, мають надходити до бюджетної системи і бути джерелом соціальних видатків, а також повертатися споживачам в результаті застосування економічно обґрунтованих цін. За рахунок їх використання у загальнонаціональних інтересах може бути збільшено у півтори рази доходну частину зведеного бюджету, наявні доходи громадян вже протягом наступного року зростуть більш ніж на чверть.

Ці ресурси дозволять сформувати фінансову базу для втілення проектів, що забезпечують техніко-технологічні прориви, знизити податки на працю та виробництво, забезпечити додаткове зростання заробітної плати та зайнятості при згортанні тіньового обігу і збільшенні податкових надходжень до бюджету.

У сфері реформування відносин власності основними завданнями є перетворення приватизації на інструмент інвестиційно-інноваційного розвитку, спрямування не менше половини коштів, що надійдуть від приватизації, на технічне та технологічне оновлення підприємств, протидія .тіньовій. приватизації, а також виважений перехід до системної приватизації у стратегічно важливих галузях, які складають основу економіки країни, її інформаційної, енергетичної, транспортної безпеки.

Я виступаю за всебічний захист права приватної власності. Необхідно зробити це право священним і недоторканим.

Я знаю, як відродити економіку.

Україна має бути і буде країною з розвинутою конкурентноздатною економікою та високими європейськими стандартами якості життя. Країною, в якій держава слугує людині, де соціальні права надійно захищені, а економічні свободи дозволяють громадянам чесно працювати, заробляти без остраху і обмежень.

Вже в найближчому майбутньому наша держава має повернутися у цивілізований світ та посісти місце серед дійсно потужних, економічно передових і впливових країн світу.

Такою країною люди зможуть не просто пишатися. Вони будуть примножувати її багатство. Народ України . талановитий, працьовитий і підприємливий. Він вміє працювати і гідний кращого життя.

З повагою, Ваш Анатолій Кінах.

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG