Доступність посилання

ТОП новини

Нечипорук Володимир Павлович


Біографія

Народний депутат Верховної Ради України

Народився у 1949 р. Освіта вища. Правознавець.

Народний депутат України 4 скликання з 04.2002 р. по виборчому округу N194 Хмельницької області. Голова підкомітету Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Член фракції СДПУ(О) до 11.2003 р.

Передвиборна програма кандидата в Президенти України Нечипорука Володимира Павловича

Програма спрямована на покращення життя і всебічний розвиток української нації, народу, зміцнення держави. Розроблена відповідно до Конституції України з урахуванням духовного, культурного, соціально-економічного та політичного стану держави й негативних наслідків минулих років.

Реалізовуватиметься на основі об''єднання центристських і патріотичних сил, діалогу, поваги, співпраці, солідарної відповідальності, участі громадськості у формуванні органів влади усіх рівнів.

Може бути виконана спільно з народом, який не продасть свого голосу за тридцять срібників та жменю крупи, не стане рабом рабовласника чи наймитом лідера клану, а зробить свідомий, непідкупний вибір і, зібравши по копійці, по гривні, допоможе стати Президентом справжньому народному лідеру, патріоту української нації.

Ми - не раби , ми - Українці, кувати спільно будемо нашу долю.

Головні цілі:

· утвердження могутньої, процвітаючої української нації й держави; · відродження та інтелектуальний розвиток української нації з її духовністю,культурою, віросповіданням; · відновлення братських стосунків із російською та білоруською націями; · повернення влади й головних життєвих цінностей української нації; · подолання негативних наслідків ринкової реформи та прорахунків існуючої влади; · викорінення кланово-мафіозних структур, в т.ч. в усіх владних структурах держави; · подолання корупції та економічної злочинності; · повернення громадянам протягом півроку знецінених вкладів (за 1 рубль - 1 долар); · негайне подолання бідності; · підвищення доходів незахищеним верствам населення до 1000 грн; · формування середнього класу; · формування ефективної влади та стабільного громадянського суспільства; · відновлення й розвиток виробничого потенціалу; · категорична заборона вивезення за кордон сировини та ввезення до України неякісних продуктів і товарів; · інтенсивний розвиток стратегічних відносин з Росією, Білорусією та країнами Близького Сходу; · негайне створення в Україні економічних та соціальних умов для зниження смертності, підвищення народжуваності й повернення на Батьківщину заробітчан; · невідкладне проведення та соціальна спрямованість політичної, адміністративної та економічної реформ в Україні.

Політико-адміністративний блок

· зміцнення України як президентсько-парламентської, суверенної, національної, унітарної держави зі ст олицею у м.Києві та удосконалення адміністративного поділу на області (в т.ч. Кримську); · розвиток України на основі здійснення українською нацією своїх невід''ємних прав, в т.ч. на свою владу й територію; · обрання Президента України, депутатів Парламенту, губернаторів областей і м.Києва, керівників районів, міст, селищ, сіл шляхом прямого голосування терміном на 7 років; · створення двопалатного парламенту: нижня палата - 225 членів, верхня - 75 (в т.ч. 26 губернаторів); · перейменування сільських, районних та обласних рад у територіальні громади з обранням відповідної кількості депутатів: сільські - від 5 до 7 депутатів; районні - від 17 до 21; обласні - від 27 до 33 ; м.Київ - 25 депутатів на чолі з губернатором; · забезпечення рівності перед законом всіх громадян України, в т.ч. народних депутатів, членів Уряду і Президента України, ліквідація будь-яких переваг, пільг та привілеїв; · створення в Україні умов для безперечного виконання всіма владними структурами ст. 24 Конституції України про недопустимість привілеїв чи обмежень для будь-якої нації, раси, політичної, релігійної структур та ін.; · безперечне виконання всіма гілками влади, в т.ч. судовою, державними організаціями ст. 34 Конституції України про гарантію кожному права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, незаперечним Конституцією способом. · політична структуризація українського суспільства (від 2 до 5 розвинутих партій); · проведення виборів до Парламенту України стовідсоткове на пропорційній (партійній) основі за відкритими виборчими списками, які формуються регіональними партійними структурами і затверджуються з''їздами партій; · закріплення обраних депутатів парламенту за кожним з 225 виборчих округів та їх проживання на території округу; · заборона в Україні антинародних, антиконституційних та антидержавних ідеологій та їх інститутів; · значне скорочення кількості міністерств і відомств та працюючих в них чиновників; · запобігання вимиранню української нації (до 1 млн. щорічно).

Соціальний блок

· негайне проведення пенсійної реформи; · створення державного пенсійного банку України; · скорочення пенсійного віку всім до 50 років, що не вплине на продовження трудової діяльності; · надання громадянам (з 16 років) права безоплатного відкриття в установах зазначеного банку персональних пенсійних рахунків, на які перераховуватимуться кошти та щорічні середні відсотки в національній валюті; · перерахунок державою щорічно на зазначені рахунки 10% усіх сплачених громадянином податків; · громадяни після досягнення 50-річного віку самостійно розпоряджаються особистим пенсійним вкладом; · пенсійний вклад може передаватись у спадок; · проведення такої пенсійної реформи фактично відродить фінансово-банківську систему України, виведе з тіні й заставить працювати на людей сотні мільярдів гривень; · віднесення всіх працівників бюджетної сфери до категорії державних службовців; · підвищення мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму не нижче 1000 грн.; для тих, хто має вищу освіту і працює за спеціальністю - не нижче 2000 грн., стипендії - не нижче 500 грн.; · виплата цільової допомоги матерям не нижче 5000 грн. на кожну народжену дитину та оплата за півроку дородової і до 5 років післяродової відпустки по догляду за дитиною не нижче 1000 грн.; · забезпечення повної й безкоштовної медичної допомоги, введення медичного страхування; · покращення умов, якості та тривалості життя громадян; · викорінення безпритульності та бездоглядності серед дітей; · всеохоплююче поліпшення становища молоді; · безкоштовне виховання дітей у дитсадках, обов''язкова середня освіта та безкоштовне навчання у вищих освітніх закладах за державним замовленням; · задоволення потреб ринку праці кваліфікованими кадрами; · впровадження збалансованої політики розвитку та застосування мов в Україні; · покращення фізичного виховання і спорту; · забезпечення розвитку туристичної й курортної галузі; · впровадження довгострокового іпотечного фінансування будівництва житла для громадян (до 30 років), в т.ч. сільських жителів під найнижчі відсотки (не більше 3% річних); · значне здешевлення тарифів на комунальні послуги; · забезпечення якості питної води; · покращення теплопостачання, створення мережі мінікотелень у кожному будинку; · ліквідація ЖЕКів, перехід до системи товариств співвласників будинків; · цільова і повна виплата грошової компенсації інвалідам, пенсіонерам, іншим категоріям громадян за належні їм пільги (проїзд, придбання ліків, санаторно - курортне лікування тощо).

Економічний блок

· збереження власності держави на основні багатства - землі, річки, озера, моря, надра, повітряний простір; · на перелічені основні багатства видається єдиний державний акт на право володіння; · продаж землі забороняється; · передача землі фізичним і юридичним особам України, інших країн тільки в оренду: короткострокову (до 10 років), довгострокову (до 100 років) або безстрокову як за кошти,так і безкоштовно, але не більше 10 га одній особі; · земля, передана у безкоштовну довічну оренду може здаватись ними в суборенду й передаватись у спадок; · сільському населенню, яке працює на землі та міським жителям, які мають приватні будинки та присадибні ділянки земля передається у користування безстрокове й безкоштовно; · проведення перерозпаювання земель на засадах рівної участі усіх, хто проживає у сільській місцевості, в т.ч. працівників бюджетної сфери; · заборона утворення на території України могильників ядерних відходів та інших шкідливих речовин; знищення їх проводити на високотехнологічних заводах з переробки та утилізації відходів за кордоном, поки такі не будуть побудовані в Україні; · ввезення та захоронення зазначених відходів на території України категорично заборонити та передбачити за це найсуворішу кримінальну відповідальність; · перехід від сировинної економіки до економіки виробництва на основі високих технологій; · розвиток транспортної системи та дорожнього господарства, утвердження України як транзитної держави; · створення конкурентоспроможного аграрного сектора економіки, який забезпечував би повністю продовольчу безпеку держави; · впровадження державного замовлення на сільськогосподарську продукцію та довгострокове (до 10 років) кредитування її виробників під 3% річних; · забезпечення всіх сільських населених пунктів України мінізаводами (цехами) для переробки с/г продукції на місцях; · реформа державної системи управління енергетикою, зниження собівартості енергоносіїв і фінансового навантаження на громадян запобігання розкраданню енергетичних ресурсів підприємствами, адаптація їх до роботи у прозорих ринкових умовах; · термінове прийняття та введення в дію з 1.01.2005р., розробленого кандидатом нового Податкового Кодексу, в якому передбачена єдина система оподаткування 5% з обороту; · скасування митних зборів, ПДВ, акцизу та інших злочинних зборів; · звільнення від оподаткування зарплати годувальника, якщо вона не забезпечує мінімального прожиткового мінімуму на кожного члена сім''ї; · ліквідація умов та можливостей для ухилення від сплати податків підприємствами, підприємцями та інвесторами.

Створення описаної системи веде до:

· скорочення ДПА та податкової міліції · виділення на одну адміністративно-територіальну одиницю лише одного податкового інспектора для передачі матеріалів щодо несплати податків до суду, · зацікавленості кожного у сплаті податків, так як 10% їх сплати щорічно переводиться на особистий пенсійний рахунок, · збільшення щорічного бюджету держави з 62 до 174 млрд. грн; · зміцнення національної грошової одиниці; · ефективне функціонування системи державного контролю цільового використання бюджетних коштів. · проведення реприватизації та повернення народу України всього викраденого під виглядом приватизації, притягнення до кримінальної відповідальності винних у скоєнні цих злочинів, в т.ч. керівників держави, підприємств та організацій; · відродження народного господарства шляхом здійснення законної приватизації без штучного банкрутства та заниження вартості об''єктів; · розподіл і перерахунок коштів від приватизації кожному громадянину на персональний пенсійний рахунок; · збереження та покращання ефективності управління державною часткою власності (51%) на всіх приватизованих об''єктах; · звуження сфери адміністративного втручання в підприємницьку діяльність; · захист прав власника і кредитора; · удосконалення процедур відновлення платоспроможності боржника та запобігання банкрутству.

Блок оборони, безпеки і правопорядку

· створення нової правоохоронної системи в Україні; · ліквідація ДПА та податкової міліції з передачею відповідних функцій Мінфіну; · заборона Службі безпеки України займатись слідством, дізнанням, оперативно-розшуковою діяльністю (ОРД) та переслідуванням представників опозиційних сил; · залишення СБУ функції розвідки та контррозвідки; · заборона прокуратурі проведення ОРД, дізнання та слідства стосовно громадян України, за винятком тих, які проходять службу в Збройних Силах, поліції, органах влади; · проведення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства фізичними й юридичними особами, установами, міністерствами та організаціями, підтримка державного обвинувачення в суді; · заборона ОРД та ведення дізнання і слідства митними органами України; · заборона затримання й обшуку будь-якого громадянина без санкції прокурора або постанови суду (крім випадків, передбачених законом); · реформа Збройних Сил та скорочення їх оптимальної чисельності до 150 тис; · перехід на вільнонайману, високопрофесійну армію на контрактній основі; · заборона призиву юнаків на строкову військову та альтернативну службу; · навчання, озброєння, соціальний захист та оплата праці військовослужбовців не нижче 5000 грн.; · реформа правоохоронної системи зі скороченням міліції до 100 тис. осіб та створення на її базі поліції; · підвищення заробітної плати працівникам поліції не нижче 5000 грн.; · відповідне оснащення й матеріально-технічне забезпечення; · перехід на шерифську систему несення служби поліцією; · забезпечення шерифів із початку служби власним житлом за рахунок безвідсоткового довгострокового кредиту; · забезпечення членів сімей шерифів, правоохоронців та військовослужбовців роботою за спеціальністю; · державне страхування військовослужбовців та працівників правоохоронних органів; · захист особи від злочинних посягань, запобігання злочинності, охорона громадського порядку; · створення разом із Росією та Білорусією єдиної системи зовнішньої оборони і безпеки.

Блок духовності

Як українець з діда-прадіда сповідую православну віру, успадковану від Володимира Великого і підтримую:

· утвердження Церкви як соціального інституту, що сприяє духовному розвитку особистості, особливо вихованню дітей, молоді та дорослого населення згідно норм суспільної та християнської етики й моралі, що вестиме до спаду злочинності й суттєвого скорочення державного апарату, який бореться з цим злом; · виховання національного патріотизму; · зміцнення інституту родини; · використання історичного й сучасного потенціалу українців для утвердження високодуховної, високоморальної та високоінтелектуальної нації, побудови сильної, могутньої й багатої держави.

ІНШЕ З МЕРЕЖІЗагрузка...
XS
SM
MD
LG