Доступність посилання

ТОП новини

Козак Роман Михайлович


Біографія

Козак Роман Миколайович народився 16 червня 1957 року у с. Болотня Неремишдянського району Львівської області. Українець, освіта вища.

Трудову діяльність розпочав у 1976 році бухгалтером Перемишлянського лісництва після закінчення Кременецького лісотехнічного технікуму, в якому навчався з 1972 р; · 1976 - 1978 рр. служба в армії в/ч 01614 м. Хмельницький. · 3 1978 по 1984 рік навчався у Львівському лісотехнічному інституті, набувши кваліфікацію інженер. · З 1984 р. по 1986 р, - начальник житлово-комунального господарства Фраикївського району м. Львова. · 3 1986 по 1988 рр. головний інженер фабрики по переробці сировини об''єднання Львіввторресурси. · 1988 -1992 рр. засновник та перший директор Державного Ботанічного саду Львівського лісотехнічного інституту. · 3 1992 р, заснував та працював на керівних посадах кооперативу "Каравелла", малого підприємства "Фіто", концерну "Імпульс", корпорації "Сурма", а з 2001 р.по даний час - голова партії ОУН в Україні м. Київ. · З 1988 р. ініціатор відродження товариства "Просвіта". Засновник перших осередків. · У 1.992 р. обраний заступником голови Руху м. Київ. · З 1994 р, та по цей час є членом політичної партії "Організація Українських Націоналістів в Україні", а в 1998 р, став головою Львівської обласної організації партії ОУН. Відповідальний за випуск газети "Нескорена Нація" м. Івано-Франківськ, шеф-редактор львівської газети "Сурма", головний редактор газети "Вісник ОУН в Україні" м. Київ.

Одружений, дружина Козак О. М. -- науковий співробітник Львівського медичного університету. Виховує четверо дітей - дочок Ольгу, Наталю, Олену та наймолодшого п''ятирічного сина Володимира. З І991 року є громадянином України. В Україні проживє з дня народження, адреса місця проживання: м. Львів 79000, вул. Дорошенка буд. 28, кв,1. До карної відповідальності не притягувався.

Публікації

Автор книги по збору насіння "Делєктус" та двадцяти восьми опублікованих наукових праць з проблем екології, онтогенезу, ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва. Співавтор книги "Наукові записки Митрополита Петра Могили", лідер "Наукового Товариства ім. Петра Могили", розробник статуту та ініціатор відродження Третьої зірки Українського освітянського барокко університету "Львівський Ставропігіон".

Опубліковано двадцять наукових та публіцистичних статей на тему державотворення, політології, економіки.

Передвиборча програма кандадата в Президенти України Козака Романа МихайловичаОсновою будь-якого політичного ладу є ступінь розвитку економіки та національна самовизначень громадян. Тільки особистість, яка відносить себе до титульної нації може працювати на благо свого народу з неймовірно самовіддачею, бо усвідомлює, що доробок, який вона залишить на землі буде слугувати прийдешнім поколінням, які в свою чергу примножуватимуть багатство своєї землі. Виходячи з цих постулатів, програмні засади на двох базових напрямках діяльності: перше, боротьба за істинне утвердженн українських національних принципів розбудови державності і друге, робота по відтворенню функціонування промислово-сільськогосподарського потенціалу держави і соціальному захисту народу.

І. Ідеолопчно-Політична доктрина побудови могутньої Української держави

В основу ідеології українського націоналізму покладено концептуальні, філософські , наукові та емпіричні надбання всього ходу розвитку української нації, які виражаються в постулюванні наступного:

· першопричиною усіх речей є Духовне Начало - Бог, звідки випливає філософська спрямованість українського націоналізму; · першоосновою і найважливішим чинником виникнення в історії світової цивілізації унікальної спільноти людей - Української Нації є дія невмирущої життєвої сили - Української Ідеї -Верховного Провідника нашого народу;

"за кожним народом визнається право, як природна потреба, конкретизації волі до життя і влади у власній державі, як самовираження в гроні вільних народів світової спільноти, в межах історично-етнічної території походження, розселення та традиційно-культурного освоєння, яка визнана світовим співтовариством.

Українські націоналісти виступають проти будь- якого поневолення народів, незалежно від чисельності та величини їх історично етнічної території заселення. Також ми підтримуємо і визнаємо у будь-якій формі національно- визвольні змагання кожного народу в його історично етнічних кордонах, але вважаємо ворожими і поборюємо сепаратистські збурення тих національних меншостей, державні утворення, яких лежать поза межами їх перебування, в яких вони з силу історичних обставин отримали притулок або можливість компактного проживання, тобто штучно утворивши на зайнятій територій регіонально-локальну більшість.

Визнаючи за Українським націоналізмом головну роль в консолідації нації і стверджуючи, що покликання Президента держави визначаються насамперед у:

· ідейному об''єднанні Українського народу на платформі збереження його духовності та вікових традицій мови, відтворення середовища сприятливого для розвитку і консолідації нації , її психологічно умотивованого відтворення, усвідомлення інстинкту державотворення; · плеканні серед українства глибоких національно-патріотичних переконань та визнання всіма громадянами України за Верховного провідника -Українську Національну Ідею та беззастережному опануванні її духом життя всього Українського народу;

Підвищення рівня національної безпеки входження в різні економічні та військові союзи, участь в яких дає можливість збагатитись держачі і як наслідок покращити життя народу і підняти авторитет нації на міжнародній арені.

Охоплення всієї схематики функціонування державних органів і створення нової системи управління, підпорядкованої задоволенню інтересів народу. Спрощення системи зносин між громадянами і державними органами влади

Розробка системи заохочення та фінансової підтримки сім''ям в яких народжуються діти в розмірі 100 евро в місяць на одну новонароджену дитину. Створення умов для наших співвітчизників, які виїхали на заробітки за кордон, для їхнього повернення на батьківщину.

Звільнення Церкви від всіх видів податків "Будівництво храмів по всій території України не за рахунок громад, а за рахунок держави, так як в період тоталітаризму храмові споруди були понищені представниками владних структур" Залучення священиків до виховання підростаючого покоління і створення капеланської служби в армії.

Введення системи державного протекціонізму на товари, які виробляються вітчизняною промисловістю, захист внутрішнього ринку для власного виробника. Укладення угод з іноземними державами, з яких на Україну ввозиться значна, частина товарної маси, яка створює відповідний валютний дисбаланс в торговельних відносинах з цими країнами, на предмет експорту еквівалентної в грошовому вираженні кількості товарів в Ішфаїни.

Контроль за всіма економіко-політичшши процесами, бо відсутність такого контролю і пускання їх на самоплив приводить до розвалу держави.

Взяття під суспільний контроль діяльність державної податкової адміністрації і митної служби. Приєднання податкової служби до Міністерства фінансів України.

Допомога різноманітним формам підприємництва, спрощення процедури легалізації діяльності бізнес структур. Абсолютна амністія вивезеного капіталу за кордон, при умові його повернення в Україну, без усілякого оподаткування. Зменшення величина податку з прибутку до 10% і ліквідація податку на додану вартість.

Активізація інвестиційної та інноваційної діяльності Створення Міністерства інвестиційної політики, яке б відповідало за процеси залучення іноземного капіталу в Українську економіку.

Введення системи конкурсного відбору на державні посади. Боротьба з таким ганебним явищем в нашому суспільстві, як корупція. Посилення відповідальності за зловживання службовим становищем і вимагання хабарів.

Створення нової судочинної системи, де відповідальність за прийняття справедливих рішень в судових засіданнях контролювалось правовими комітетами створеними на громадських засадах. Ліквідація безстроковості роботи суддів і повна ануляцiя такого поняття, як третя влада. Суд повинен бути підлеглий суспільству.

Амністія всіх в''язнів засуджених за дрібні та середні злочини, з заміною використання їх праці на суспільне корисних заходах, включення амністованих в здорове людське співтовариство

Розробка державної програми боротьби з причинам, які породжують злочинність. Підтримка органів правопорядку і служби безпеки матеріально і технічно.

· запереченні в своїй суті людино-ненависницьких універсальних космополітичне-інтернаціональних ідей конкретизованих в світоглядних неозімперіалізованих ідеологіях, расової винятковості ,елітарної обраності і т,д.; · виховання всебічно підготовленої особистості, розвиток її творчого начала і віри в героїку українського народу; співпраця з іншими громадсько-політичними та релігійними утвореннями; · організованих не на базі тієї чи іншої політичної вигоди, а лише на базі національної рації.

2. Відтворення промислово-сільськогосподарського потенціалу держави удосконалення процесу управління всіма органами влади і соціальний захист українського народу

Українська економіка, яка в широкому аспекті включає ефективність роботи базових галузей промисловості, транспорту, енергетики, сільського господарства, злагодженої роботи фінансово-кредитної, грошової і податкової систем, охорони здоров''я, сфери послуг, забезпечення соціальних гарантій- стамовлять життєздатність суспільства. Як наслідок вищезазначеного виявляються можливості держави в її зовнішньополітичній діяльності, гарантуванню безпеки українських кордонів, авторитет і вплив на міжнародні події і максимальне використання на свою користь будь-якої політичної або економічної ситуації. Тому першочерговою засадою визначається максимальна концентрація уваги на функціональній ролі економіки, стабілізації політичного управління в державі і як наслідок цього підвищення життєвого рівня народу. У зв''язку з цим пріоритетна послідовність ієрархічної побудови передвиборчої платформи мас таку черговість.

Поновлення роботи промисловості та сільського господарства дк станових хребтів забезпечення життєдіяльності українського народу. Підтримка процесу розширеного виробництва, створення нових робочих місць ліквідація безробіття - гарантування прав одержання роботи всім членам суспільства ,згідно їх здібностей і кваліфікацією. Орієнтування розміру заробітної плати в величині 600-800 євро в місяць, або в долі 20-24 % від вартості продукту, який виробляється.

Створення системи соціального захисту населення держави, яка включає гарантії одержання роботи і її достойну грошову оплату, перегляд сум пенсійного забезпечення і збільшення їх до величини еквівалентної 200 євро в місяць. Повернення до безоплатної освіти в вищих учбових закладах і безкоштовного харчування учнів в середніх школах. Створення системи власної медичної галузі, яка б відповідала вимогам часу і давала висококваліфікований захист людям, які потребують лікарської допомоги. Збалансування цін на споживчому ринку і сфері комунальних послуг згідно економіко-математичних розрахунків, які базуються на дійсних вартісних показниках складових собівартості продукції і послуг співставлення цих цін з фінансовими можливостями народу.

Ліквідація бідності і зубожіння населення. Сприяння розвитку середнього класу .до якого мала б можливість ввійти більшість населення держави. Приділення особливої уваги такому ганебному явищу нашого суспільства, як безпритульність, Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу, прийняття програми дій "Жодної безпритульної дитини на Українській землі".

Перегляд умов при яких була зроблена відмова від володіння ядерною зброєю. Розробка власної ядерної зброї - як гаранта ненападу на Україну. Прийняття одного з головних гасел Українського народу - "Безпека нації може бути гарантована тільки самою нацією".

Створення єдиної інформаційної системи керування державою і моніторинг всіх подій, які відбуваються на нашій території для швидкого і оперативного реагування па ці події.

Розвиток культури, спорту, туризму, вивчення свого власного краю, пізнання глибин нашої історії, організація літніх таборів для підростаючого покоління.

Оцінка національного багатства і на основі цього проведення монетарної політики. Накопичення державного резерву грошей для компенсування народові фінансових втрат на ощадних книжках по результатам антинародної реформи січня 1992 року і інфляційних процесів.

Визнання воїнів ОУН-УПА учасниками бойових дій періоду визвольних змагань. Створення центру поєднання і примирення у всіх братовбивчих конфліктах.

Проведення глибокої реформи в галузі науки - головної рушійної сили науково-технічного прогресу. Широке поєднання науки і виробництва, які б створило такі науково-технологічні програми, що наша країна зайняла достойне місце серед передових країн світу.

Отже виходячи з реальних обставин та умов, які визначають сьогодення України програма направлена на:

· розбудову могутньої Української Самостійної Соборної Держави; · подолання тотальної політичної та економічної кризи в Україні; · визначення того, що українці е господарями в своїй державі і вони не повинні, бути керовані і експлуатовані чужинцями-зайдами; · встановлення суспільного ладу на фундаменті приватної власності ринкової економіки, з передовими екологічно-чистими технологіями; · захист державою інтересів усіх складових громадянського суспільства, домагання більш досконалого законодавчого упорядкування і регулювання відносин, в державі; · виходячи з постулату, що Верховним Сувереном є нація, необхідно, щоб держава не обмежувала соціальні свободи та ініціативи членів та складових нації.

Висловлюється глибоке переконання, що в сучасних умовах лише Українські Націоналісти на чолі з їх Верховних Провідником - Українською Національною Ідеєю здатні об''єднати всі. патріотично-державотворчі елементи і мобілізувати громадян на подолання глибокої тотальної кризи та віднайти оптимальний, найменш уразливий вихід з критичного стану та вивести державу на шлях процвітання , щасливого та заможнього житгя всіх громадян Ураїни.

Українська Ідея-гарант державності та добробуту народу!

ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG