Доступність посилання

ТОП новини

Волга Василь Олександрович


Василь Волга
БіографіяНародився 5 березня 1968 р. у м. Сіверодонецьк Луганської області.

Освіта вища. Закінчив Севастопольське вище військово-морське інженерне училище, "Атомні енергетичні установки", Міжрегіональну академію управління персоналом, економіст.

Голова всеукраїнська громадська організація "Громадський контроль". • З 1990 р. - командир турбінної групи на атомних підводних човнах Північного флоту.
 • З 1993 р. - в комерційних структурах м. Києва.

  У 1997-2000 рр. - генеральний директор Міжнародної спілки українських підприємців. Володіє англійською мовою.Волга Василь Олександрович
НАРОД ПОВИНЕН КОНТРОЛЮВАТИ ВЛАДУ!

Ст. 5. Конституції України:

"...Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи

державної влади та органи місцевого самоврядування."ГРОМАДЯНСЬКИЙ МАНІФЕСТ

Передвиборча Програма кандидата у Президенти України

Василя ВолгиХТО Я Є!

Усвідомлюю себе невід''ємною часткою народжуваного в Україні громадянського суспільства як спільноти вільних людей, які на засадах свободи і рівності, уклавши між собою суспільну угоду - Конституцію - і керуючись писаними і неписаними нормами цивілізованої поведінки як у публічному, так і в особистому житті, самостійно організовують своє співжиття, формують усі необхідні для цього владні і координуючі структури і, як повноправні співсуверени, спільно контролюють ефективність функціонування цих структур, а в разі необхідності безперешкодно здійснюють своє природне право змінювати і реорганізовувати їх.

Державну владу розглядаю лише як одну із підпорядкованих складових громадянського суспільства, підзвітну і підконтрольну своєму суверенові - мені і таким самим, як я, громадянам України.

Моєю метою є перетворення України на розвинену європейську державу ХХІ століття, де беззастережно забезпечуватимуться конституційні права і висока якість життя громадян.

Моїм ідеалом суспільного устрою в Україні ХХІ століття є пряма демократія, тобто народоправство на всіх рівнях організації суспільного життя.


Я МОЖУ !

У навчанні, на військовій службі, у бізнесі, в громадській діяльності я завжди висував до себе найвищі вимоги і досягав намічених цілей. Я здатен формувати команду однодумців і йти з нею до перемоги. Сьогодні мене підтримують сотні тисяч членів "Громадського контролю", і ми всі разом робимо для простих людей більше за безмежну армію .обтяжених. владою, але байдужих до людських проблем чиновників. За підтримки виборців, із повноваженнями Президента України я виконаю все, що декларую у цьому Маніфесті.


Я БУДУ !

Неухильно дотримуватись у своїй діяльності вимог Конституції і законів України, а також норм Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб.


Користуючись високим статусом гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та іншими правами, передбаченими Конституцією і законами України,


ініціювати в 100-денний термін після вступу на посаду Президента:

 • зменшення комунальних тарифів мінімум у 2 рази, зокрема, за рахунок припинення безпідставного продажу видобутого в Україні газу за кордон і спрямування його на виробництво тепла і електроенергії для населення;
 • повернення земельної реформи в конституційне русло. Відповідно до статей 13, 14, 21, 22, 24 Конституції України земля належить всьому народу України, отже, кожен громадянин має право на її частку або майнову чи грошову компенсацію; запровадження 5-річного мораторію на продаж-купівлю землі сільськогосподарського призначення з одночасним запровадженням ефективних механізмів забезпечення паритету цін на продукцію АПК і галузей-постачальників сільгоспвиробників товарами та послугами, створенням необхідної інфраструктури ринку землі і продукції АПК;
 • прийняття пакету конституційних законів, передбачених чинною Конституцією і досі неприйнятих Парламентом, зокрема, законів "Про Президента України", передбачивши у ньому правовий статус Адміністрації Президента, "Про регламент Верховної Ради України", "Про Кабінет Міністрів України";
 • прийняття Адміністративного кодексу, який передбачатиме врегулювання та регламентацію діяльності чиновницького апарату, радикальне скорочення його чисельності, реальне підпорядкування роботи і поведінки кожного державного службовця основній меті функціонування держави - утвердженню і забезпеченню прав і свобод людини, а також унеможливлення "кумівства", "сватівства" або іншого "блату" в державних органах та при використанні державних коштів;
 • прийняття Закону України "Про громадський контроль" та адаптацію чинного законодавства під його дію. Відповідно до ст. 5 Конституції України, основою для побудови громадянського суспільства має стати закон "Про громадський контроль".

боротися за:

у соціальній сфері:

 • підвищення заробітної платні, стипендій, гідне пенсійне забезпечення, в тому числі працівників села;
 • ефективне проведення реформи освіти, припинення руйнації культури, відродження традицій високої духовності і моралі;
 • надання статусу державних службовців всім фахівцям (вчителям, лікарям, науковцям, інженерно-технічним працівникам тощо), які отримують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів в установах і на підприємствах державної та комунальної форм власності;
 • радикальне скорочення строків повернення в повному обсязі втрачених заощаджень громадян;
 • покращення соціального захисту інвалідів, ветеранів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей - сиріт, безпритульних;
 • впровадження державної програми відродження депресивних поселень;
 • всебічну соціальну підтримку молодих сімей, материнства та дитинства. Наполягатиму на запровадженні оплати звільненої праці з виховання дитини одним із батьків до досягнення нею повноліття на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум;
 • розширення програми "Сільський дім", молодіжного житлового будівництва; забезпечення житлом військовослужбовців. Державне житло - найменш соціально захищеним;
 • впровадження дієвих заходів зменшення рівня безробіття, в тому числі за рахунок створення нових робочих місць, перекваліфікації, розгортання системи громадських робіт.

у сфері екологічної безпеки та охорони здоров''я:

 • виходячи з того, що пріоритетом України має бути людина, її життя і діяльність повинні перебувати в гармонії з природою:
  • запровадження ефективної системи захисту і відновлення навколишнього природного середовища;
  • неухильне дотримання вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", інших природоохоронних законів, в тому числі Оргузької Конвенції "Про доступ до інформації", участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля";
  • припинення фінансування за рахунок бюджетів всіх рівнів екологічно небезпечних проектів чи робіт, виходячи з принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки;
 • запровадження системи регулярної диспансеризації всіх дітей України, програми профілактики та подолання епідемій туберкульозу, СНІДу, дитячого алкоголізму, наркоманії, тютюнової залежності.

у сфері економіки:

 • прозорість бюджетного процесу та ефективний контроль за використанням бюджетних коштів;
 • запровадження справедливої податкової системи (10%-й єдиний податок на прибуток підприємств і прибутковий податок з громадян незалежно від рівня доходів);
 • відродження вітчизняного виробника шляхом надання йому відповідних пільг, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

у сфері державного управління, реформування адміністративної, судової систем та системи самоврядування:

 • викорінення хабарництва і корупції, в першу чергу, у вищих ешелонах влади, невідворотність карної відповідальності за зловживання службовим становищем;
 • всеосяжне застосування правила, згідно з яким громадянинові дозволяється все, що прямо не заборонено законом, а державному органу чи посадовій особі - лише те, що прямо передбачено в законі і лише у встановлений законом спосіб, включаючи порядок прийняття рішень і здійснення інших управлінських дій державними службовцями;
 • невідворотне притягнення до передбаченої законом відповідальності тих державних службовців, які на порушення п."г" ч.1 ст.5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" вчасно не надають громадянам чи їхнім об''єднанням передбаченої нормативними актами інформації, надають її в неповному чи спотвореному (недостовірному) вигляді, або не запрошують заявників (скаржників) на розгляд поданих ними заяв (скарг) чи іншим чином обмежують їх у правах, наданих ст.18 Закону України "Про звернення громадян";
 • припинення дії заявницького принципу впровадження рішень, які покращують становище громадян, забезпечивши необхідний для здійснення функцій держави обмін інформацією щодо всіх без винятку громадян, яка вже існує в будь-якому з державних органів, без витребування у кожного громадянина відповідної довідки, залишивши за ним право на уточнення цієї інформації в своїх інтересах;
 • розширення прав територіальних громад, зміцнення фінансової і матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та самоорганізації населення; гармонізацію відносин держави та територіальних громад; якнайшвидше розмежування державної і комунальної власності;
 • ліквідацію інституту Державних адміністрацій з одночасним створенням повноцінних виконавчих структур органів місцевого самоврядування і посиленням функцій на місцях та відповідальності контролюючих підрозділів центральних органів виконавчої влади;
 • зміни до виборчого законодавства, які максимально нейтралізуватимуть вплив адмінресурсу на волевиявлення громадян;
 • внесення змін до законодавчих актів стосовно системи виборчих комісій, передбачивши в них обрання членів Центральної виборчої комісії шляхом прямих виборів громадянами України, а членів окружних і територіальних виборчих комісій - мешканцями території, що мають право голосу на виборах до місцевих рад на цій території;
 • законодавчі зміни щодо інституту Уповноваженого з прав людини. При цьому вважаю за необхідне:
  • виведення Уповноваженого із підпорядкування Верховної Ради України;
  • обрання його шляхом прямих виборів громадянами України;
  • формування обласних структур Уповноваженого з прав людини шляхом обрання керівника на прямих виборах мешканцями області;
 • зміни законодавства щодо системи судоустрою, передбачивши у них обрання суддів шляхом прямих виборів громадянами України;
 • зміни до чинного законодавства, які унеможливлять застосування тортур у правоохоронних органах і місцях позбавлення волі;
 • реформування армії і загалом силових структур у таких напрямках:
  • якнайшвидший перехід до професійної армії;
  • запровадження системи громадського контролю за діяльністю силових структур;
 • послідовне провадження зовнішньої політики виключно в інтересах народу України.

у сфері розбудови громадянського суспільства:

 • утвердження засад громадянського суспільства; конструктивну співпрацю між урядом, профспілками та роботодавцями; запобігання соціально-політичним конфліктам та екстремізму; державну підтримку національних меншин; міжетнічну та міжконфесійну злагоду;
 • створення підпорядкованої Президенту державної служби сприяння громадському волевиявленню і врахування громадської думки з залученням громадських контролерів, яка здійснює функцію державного захисту прав громадянина на неупереджений розгляд його звернення чиновниками будь-якого міністерства чи відомства;
 • обов''язковість розгляду по суті скарг громадян на тому рівні, на який вони подані, запровадження суворої відповідальності за пересилання скарг об''єкту оскарження;
 • запровадження жорсткого громадського контролю за діями органів влади всіх рівнів;
 • становлення справжніх профспілок - захисників інтересів людей праці;
 • створення дорадчих органів з представників громадських організацій при керівних органах всіх без винятку структур виконавчої влади і місцевого самоврядування;
 • створення умов для розширення участі жінок в управлінні державними справами та справами місцевого самоврядування.


Задля досягнення головної мети я готовий плідно співпрацювати із представниками найширшого спектру політичних сил в разі підтримки ними ключових положень нашої програми.ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ - ВЛАДА НАРОДУ!ВИБІР ЧИТАЧІВ

XS
SM
MD
LG