Доступність посилання

ТОП новини

90 років прелімінарному мирному українсько-російському договору 1918 року


Київ – Російсько-український договір, долею якого останніми тижнями так пе­ре­ймається Державна Дума Російської Федерації, не був першим у минулому столітті договором між цими країнами. Цього дня 90 років тому між більшовицькою Росією та Українською Державою був укладений прелімінарний мирний договір, який зафіксував поразку Росії у війні проти України та її за­хідних союзників.

За умовами Берестейського миру радянська Росія мусила укласти мирний договір з Україною. У квітні 1918 року українські, німецькі та авс­трійські частини звільнили територію України від Червоної армії.

А у трав­ні в Києві почалися пере­го­во­ри між російською делегацією на чолі із Хрис­ти­я­ном Раковсь­ким та українською деле­га­цією на чолі із Сергієм Шелухіним.

12 червня делегації підписали прелімінарний (тобто попередній) мирний договір. У його преамбулі зазначалося, що він укладений між двома незалежними державами. Документ передбачав, серед іншого, припинення бойових дій та вста­нов­лен­ня консульських відносин.

Великий договір

Після під­писання прелімінарного до­го­вору делегації вели переговори про укладення вели­ко­го українсько-ро­сій­ського до­го­во­ру. Одночасно керівники росій­ської делегації на таємних зу­ст­річах з лі­дерами опо­зи­ції Володимиром Вин­ни­чен­ком та Микитою Шапо­валом обго­ворювали умо­ви на­дання Раднарко­мом допо­мо­ги у пов­станні про­ти гетьмана Скоро­пад­сь­кого в обмін на лега­лі­зацію ком­партії в Ук­раїні. За словами Сер­гія Шелу­хі­на, «Винниченко за спиною української мирової делегації повів свої таємні переговори і радив Москві не миритись з нами, а миритися з ним та соціал-де­мократичною і соціал-революційною партіями на інших умовах, якими і від імені українського нічого не зосталося б, а всі інтереси українського народу віддавалися в жертву московським комуністам».

На початку жовтня переговори були припинені, і Раковський виїхав до Москви. А 24 грудня народний комісаріат закордонних справ радянської Росії заявив, що внаслідок анулювання Берестейського мирного договору уряд Ро­сій­ської Республіки не визнає самостійності України. Частини Червоної армії пере­йшли кордон і 3 січня 1919 року захопили Харків.

ФОТО ТА ВІДЕО

XS
SM
MD
LG