Доступність посилання

ТОП новини

Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 19


Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 19

Розмова Леоніда Кучми з керівником Державної податкової адміністрації Миколою Азаровим. (24 травня 2000 року)

(Цей епізод розшифровано самим Миколою Мельниченком)

КУЧМА: (звертається до секретаря): Азаров тут? Нехай заходе!

КУЧМА: Я тебе вітаю! Утром встаю вроді би нормально, голос как в етоє самоє. Ти - чай ілі каву?

АЗАРОВ: Чай.

КУЧМА: (звертається до секретаря) Чайку мнє горячєго с молоком. (звертається до Азарова) Может і тєбє тоже с молоком? (знову до секретаря) Два чая с молоком, пускай занєсут.

АЗАРОВ: Я сєйчас в Фєофаніі прохожу на всє ...

КУЧМА: Ну, пєріодічєскі надо же проходіть.

АЗАРОВ: Ну так вот, вот так оні, значіт.

КУЧМА: (кашляє)

АЗАРОВ: Я много раз оттягівал ...

КУЧМА: (кашляє)

АЗАРОВ: Леонід Данилович, нєсколько нєпріятностєй. Ну значіт, по вот етому Фєльдману, по банку Славянскому. Помнітє, ми іх отслєживалі, адвокатов, всє іх связі, наружнікі стоят, работают. Єсть такой Мушкін Владімір Міхайловіч. Вот єго облічча: значіт, он осущєствляєт связі етого Фєльдмана с кримінальним міром, прокуратурой, міліцієй. Єго, так сказать, опєкун.

КУЧМА: С Днєпропєтровска?

АЗАРОВ: Да. І, значіт, зафіксірована єго встрєча с такім Холондовічєм. Холондовіч - ето у Юрія Фьодоровіча начальнік Главного Управлєнія по осущєствлєнію опєратівного технічєского контроля. Болєє часа оні встрєчалісь, бєсєдовалі в довольно укромном мєстє.

КУЧМА: Ну, здєсь, сначала с адвокатамі (читає роздруковки прослуханих розмов). Калєв - ето женщіна?

АЗАРОВ: Калєв - ето адвокат.

ОБИДВА: (протягом 37сек. читають роздруковки записаних розмов)

АЗАРОВ: Значіт, я вас прошу, Юрію Фьодоровічу нє надо нічєго говоріть, ми продолжаєм ето.

КУЧМА: Ну, ви отслєживаєтє?

АЗАРОВ: Да.

КУЧМА: Кому-то надо башку скрутіть, а чєм он занімаєтся?

АЗАРОВ: Он занімаєтся всємі літєрнимі мєропріятіямі: развєдка, прослушка.

КУЧМА: Как єго фамілія?

АЗАРОВ: Холондовіч. Я в пєрвую очєрєдь удовлєтворьон ... скажем так, рєзультати прослушкі, ну, по крайнєй мєрє, адвокатов ми нє ісключаєм, потому что чувствуєтся, что он знаєт, что єго слушают, то єсть он нє говоріт нічєго.

КУЧМА: Ну конєшно.

АЗАРОВ: Тєпєрь, значіт..

КУЧМА: (кашляє) ... равін Дніпропетровська, равін України. Отєц пісьмо пріслал, значіт там роль ... діректора Южмаша ...

АЗАРОВ: ... нічєго нє стєсняєтся ... значіт, в процессє рассмотрєнія етого вопроса в судє, сєрьйозноє давлєніє оказивал Ющенко чєрєз ...

(до кабінету зайшов секретар) Перепрошую, Леонід Данилович, телефонує ... по СК.

АЗАРОВ: ... так же прокуратура ... там нє простая сітуація, оні понімают, что ... і іспользуются всє канали ... для того чтоби ... значіт ето по Фєльдману. Значіт тєпєрь інтєрєсная сітуація сложилась ... по етому ... дєлу ... значіт ми можем, в прінціпє, і дальше. У нас ето, уголовноє дєло било возбуждєно. Прокуратура Гєнєральная нам єго вєрнула по ... "Украіна"... помніте ... Михайло Алєксєєвіч ...

КУЧМА: (кашляє)

(до кабінету зайшов секретар) Перепрошую, по СК (чути телефонний дзвінок)

КУЧМА: Ало, Боріс Ніколаєвіч, добрий дєнь вам!

(ЗМІСТ РОЗМОВИ З ЄЛЬЦИНИМ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ – ПРИМІТКА М.М.).

(Далі Кучма телефонує відповідним службам, щоб забезпечили відліт Єльцина з м. Севастополя (Бельбек)).

АЗАРОВ: Значіт, по Криму … і раньше ето било, ну, а мєсяца трі ілі чєтирі назад … значіт, вот возбуділі уголовную справу по … потом я бил на нарадє … формально, нужно убірать єго із Крима … значіт … дєйствующєє ліцо там … ето бивший міністр фінансов Крима … поетому … і всє ето знают.

КУЧМА: Конєшно, тогда понятно.

АЗАРОВ: Да, тєпєрь ... ми даже пустілі в газєту "Факти" за субботу ілі пятніцу, пусть коррєспондєнти пройдут по банку Славянскому ... (прокоммєнтіруют ?), как Крим ... к етому дєлу … чтоб прокуратура відєла, что ... настаіваєм (-ют ?) на продолженіі. Ну, чтоб вас нє упрєкалі. Значіт, гдє оні там командуют ... по Шубє всю інформацію я ... по Шубє. Значіт, завісіт от рєшенія, єслі он остайотся там прокурором, то ...

КУЧМА: Он нє будєт там прокурором, я дал чьоткую команду прокурору, что ...

АЗАРОВ: Я нє знаю, когда у вас бил разговор с нім. У мєня інформація субботняя. Шуба в свойом кругу говоріл, что он нє только останєтся на свойом мєстє, но і будєт Генеральним Прокурором України.

КУЧМА: Ну, а что єму остайотся - блєфовать.

АЗАРОВ: Поетому люді там боятся просто. Значіт, он дєржит там нєсколько прєдпріятій, ну, напрімєр, "Союз Віктан", проізводящєго лікьоро-водочниє іздєлія с ... оборотом нєсколько сот мілліонов грівєн, єжемєсячно дірєктор прєдпріятія ... отдайот Шубє (80 ?) тисяч долларов США. Віно-водочний завод (Юлія ?) , прєдпріятія по пєрєробкє лікьоро-водочних іздєлій ... (лідіруют ?) на випускє нєучтьонной продукціі. Акцизниє маркі видаются бєз всякіх проблєм, потому что акцизнимі маркамі занімаєтся єго ... она вєдьот етот участок.

КУЧМА: (сміється)

АЗАРОВ: Дірєктор прєдпріятія (Повясянов ?) єжемєсячно пєрєдайот Шубє 10-15 тисяч долларов і 20% по ... рєалізаціі (нєлєгальной?) продукціі (Азялови цеха ?) - прєдпріятіє по торговлє … промишлєннимі товарамі с годовим оборотом нєсколько дєсятков мілліонов. Чєрєз ето прєдпріятіє Шуба рєшаєт вопроси по ... товаров і ... прєдпріятіє (Єсіда?) спєціалізіруєтся на хранєніі (нєучтьонних ?) лікьоро-водочних іздєлій. Єжемєсячно от ... Шуба імєєт от 35 тисяч долларов, кромє того, дірєктор прєдпріятія (Дворскій ?) рєшаєт чєрєз Шубу, опять же, ето єго (Нона ?) за 1-2 тисячі долларов вопрос … Тєпєрь (Єрмашенко – Крим ?) бил под нєпосрєдствєнним контролєм Шуби, руководітєль прєдпріятія Шаманін бил нєпосрєдствєнно связан с прєступнимі группіровкамі і із-за попустітєльства Шуби. Шаманін сєйчас в бєгах ... чєрєз жену Шаманін. Прєдпріятія (Всєроссійской ілі Фєодосійской нєфтєбази ?) являєтся основним ... дірєктор прєдпріятія (Бартинов ?). Єжемєсячно пєрєдайот Шубє 15 тисяч долларов. Как результат, на протяженіі послєдніх трьох лєт нікакіх проблєм с прокуратурой. І єщьо ряд прєдпріятій (Єгіпті ? Тахор ? Сармаріна ? Окіс ? Віолакі ?) ... прікриваются Шубой с єжемєсячной виплатой єму от 2 до 5 тисяч долларов. Дірєктор прєдпріятія (Ізумрудний ? – Бєляков ?) отказался платіть і, как рєзультат, два года уже провєряєтся міліцієй. Бєляков неоднократно обращался с жалобой. Я помню еті жалоби.

КУЧМА: Там ета ж ... с Крівого Рога прієхала.

АЗАРОВ: Да, я сєйчас скажу об етом. В началє тєкущєго года в Сімфєропольском районє било зарєєстріровано прєдпріятіє "Стронг". Ми ж єго тогда прослушивалі... сєйчас у "Стронга" нікакіх проблєм с прокуратурой нєт ... ну, значіт, по Крівому Рогу: сєйчас і вот конкрєтно в началє мая тєкущєго года ... (із ? в ?) Кєрчі ... по опєратівним ... бил задєржан тєплоход (Воуру Пал ?) с грузом ... мєтал в коллічєствє 2800 тонн ... за нєуплату налогов. По ініціатівє Шуби, чтоб нє прівлєкать к сєбє вніманія, так как пошлі разговори, что прєдпрініматєлі хотят откупіться, дєло било істрєбовано Гєнєральной Прокуратурой, і впослєдствіі прєкращєно уголовноє дєло за составом отсутствія уголовного прєступлєнія ... і за ето Шуба і єго сообщнікі із Гєнєральной Прокуратури получілі 200 тисяч долларов. Я етому пароходу, ми детально разобралісь і уголовноє дєло абсолютноє стопроцентноє. Согласно прєдварітєльному ісслєдованію із накладних відно ... номєра машин, коториє якоби свозілі мєталлолом в порт, прінадлєжат лєгковим автомобілям, автомобілю скорой помощі. В ходє командіровок установлєно, что ... нікакой прєдпрініматєльской дєятєльностью нє занімаєтся і т. д. Корочє, 22 апрєля матєріал уголовного дєла істрєбован Гєнєральной Прокуратурой Украіни, а 28 апрєля старшим прокурором отдєла Гєнєральной Прокуратури, старшим слєдоватєлєм замєстітєля (Тітарєнко?) винєсєно постановлєніє о прєкращєніі уголовного дєла на основанії ст. 6 пункта 2. Поскольку в матеріалах дєла нєт свєдєній, указивающіх на налічіє дєйствій должностних ліц завода, ето … ООО, которому прінадлєжіт мєталлолом … а также отсутствія рєальной прічастності к поддєлкє товарно-транспортних накладних, то єсть, нє удалось доказать, что ето он конкрєтно поддєливал накладниє. Значіт, ми продолжаєм дєлом заніматься. Значіт, какіє-то у Шуби с Потебєнько Міхайлом Алєксєєвічєм нєформальниє отношенія і очєнь сєрьйозниє … арєсти … Орловского. Так поетому, єслі єго освобождают, то вот ето всьо становітся матєріалом, а єслі нєт, то … он же завтра арєстуєт, і в камєрє задушат, і вопрсов нікакіх нє будєт. Ето же єго ... опасно, я не говорю там … ночью ... чєпуха ... рєшеніє прінімать.

КУЧМА: Да, ну ладно, шо ще?

АЗАРОВ: Что єщьо, Леонід Даніловіч, с крупних такіх проблєм. Значіт, закончілі ми аналіз економічєского состоянія прєдпріятій, оборотних рєсурсов, коньюкторской, дебіторской заборгованості, а матеріал сєрьйозний, к сожалєнію, нєгатівная тенденція ... оборотних срєдств ... продолжаєтся, проаналізіровалі збиткові прєдпріятія ... солідний матєріал для вас посмотрєлі.

КУЧМА: Я … чісла буду виступать на УСПП.

АЗАРОВ: Да? Может бить, я на УСПП, ну вот скажем, смотрітє, структури джерел утворення оборотних коштів. За рахунок крєдіторской заборгованості інших прєдпріятій 64%. Вот і всьо … за рахунок бюджетной заборгованості 12%, то єсть бюджет і крєдіторская заборгованость прєдпріятій - ето 67%, за рахунок власних джерел всього 12% ... Тєпєрь, занімаємся ми Енергоатомом.

КУЧМА: Юля заставіла заплатіть всьо.

АЗАРОВ: Да, сєйчас ми ето дєло раскручіваєм … Тєпєрь, Леонід Даніловіч, с етім Нєфтєгазом. Я должен вам доложить, а там какоє ви рєшеніє прімєтє. Значіт, нахімічіл Бакай нємало і Діденко. Ну вот, скажем, прі Нєфтєгазє єсть УкрНДІгаз в Харьковє. Ну какіє-то 16 посрєдніков у нєго єсть. Значіт, еті посрєднікі он ... товаріщєству "Новиє мікротєхнологіі" м. Київ за 52 тисячі долларов ... Нафтогаз ... да потом пєрєпродал всьо ...

КУЧМА: Шо за фірма?

АЗАРОВ: Я нє знаю, шо за фірма зараз занімаєтся ... потом Нафтогаз ... пєрєкупаєт за 184 мілліона долларов і пєрєчісляєт платєжамі там на ... рахунки фірми (НДІ?), а она мгновєнно.

КУЧМА: За 184 мілліона долларов? Ой, бля.

АЗАРОВ: І она мгновєнно же ... в банк ... а там от 5 до 40 мілліонов платят за еті ... затєм єта фірма, затєм ета фірма ...

КУЧМА: Так шо, у ніх своєго інстітута нє моглі поінтєрєсоваться, і что ето за структура, разобраться.

АЗАРОВ: Со всємі там разбєрьомся. Значіт, ета фірма пєрєчісляєт, осущєствляєт, обналічіваєтся. Значіт, что ета фірма-двойнік дєлаєт, а ето тє же самиє схеми Бакая самі по сєбє.

КУЧМА: Ой-ой-ой!

АЗАРОВ: Я так дєлікатно с (Діденко?) поработал ... но на 22 марта то же самоє продолжаєтся, я сначала подумал, хотя (наші фірми?), всє іх я знаю, і вот за ето я абсолютно ... я в пєрвий раз слишу.

КУЧМА: І ... он на сєбя работал.

АЗАРОВ: Ето 100% на сєбя, потому что, ну вот то, что оні дєлают с "Украіной" ... пока ето нєофіціальниє матеріали, поетому смотрітє как?

КУЧМА: Діденко прігласі і скажи, тєбя же пока із тюрьми випустілі, пока условно, возвращай еті дєньгі.

АЗАРОВ: Вот ... (матеріали?) по Індустріальному Союзу Донбасса, там такіє сумми ...

КУЧМА: Ну кого-то вмєсто Діденко. Пустовойтенка? Поговорілі, поговорілі. Я ему сказал: Іван Степановіч, бросай партію і іді, а так, щоб фінансувати НДП, блядь, і на етом все спєкуліровали в Украінє, он нє хочєт просто, ну нє хочєт, а потом, способєн ли он разобраться с тєм бардаком?

АЗАРОВ: Бардак там, конєшно, капітальнєйший ... і утєчка інформаціі. Дєлают же абсолютно діко і глупо. Пєрєчісліть за какую-то хєрню такіє громадниє дєньгі, тут же пєрєчісліть на обналічіваємиє структури і тут же снять. І сідіт спокойно. Думаєт, что нікогда в жизні нє найдьот етот ... просто ідіот, по-другому я назвать нє могу. Ладно, я с Діденко ...

КУЧМА: Ти давай ... от сєбя.

АЗАРОВ: Ну ето нормальний чєловєк, он будєт пахать, он будєт заніматься тєм, чєм єму положено заніматься.

КУЧМА: А когда ето дєлалось?

АЗАРОВ: Ето дєлалось по … в послєднєє врємя … прічьом, ето 100% на сєбя, поетому что, когда ми с Алєксандром Міхайловічєм сєлі, то реально било на ізбіратєльную кампанію пєрєдано Бакаєм – ето составіло прімєрно половіну того, а ето нікак нє учітивалось. 184 мілліона даже Волкову нє (пєрєвєлі ?).

КУЧМА: Ну какіє же сумми …

АЗАРОВ: Конєшно, нєт, я просто знал, что ето жулік, і я єго давно знаю. В свойо врємя он попался по (Рєспублікє?). Оні так і вісят 70 мілліонов, пожалєлі єго ... я просто там нє разобрался ... в бюджетном комітєтє разбіралі єго вопрос тогда.

КУЧМА: Я же засєданіє Кабміна провьол. Марчука сдєлал прєдсєдатєлєм коміссіі, а он, бля, в восьмьорку скрутіл. Марчук, блядь.

АЗАРОВ: Ладно, Леонід Даніловіч, я буду думать, как із етой сітуаціі вийті.

КУЧМА: Я ему єдінствєнноє правільно прєдложил: єму уйті нахєр.

АЗАРОВ: Кому?

КУЧМА: Бакаю!

АЗАРОВ: А ето очєнь правільно, ето очєнь правільно, Лєонід Даніловіч. Єщьо такой вопрос. Значіт, подпісан закон. Прошол он мімо мєня. Значіт, називаєтся он, названіє інтересноє: "Про внесення змін до ... законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту та ... алкогольних та тютюнових виробів".

КУЧМА: Я нє помню, что я єго подпісивал.

АЗАРОВ: Єсть такая статья, я уже Владіміру Міхайловічу сказал, но я прошу, что касаєтся налоговой часті, ну проходілі ...

КУЧМА: Я же всєгда говорю, там, гдє єсть налогі бєз … нє подпісивать.

АЗАРОВ: Спєціально протащілі. Вот я зачітиваю 6-й пункт "Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню".

КУЧМА: Так я не підписував ето.

АЗАРОВ: Підписали.

КУЧМА: Да нє.

АЗАРОВ: Вот он. Уже поступіл і я оттуда узнал єго.

КУЧМА: Вчєра докладивал по етому вопрсу. Я нє подпісивал...

КУЧМА: (розмовляє з Литвином по телефону) Володимир Михайлович, а ну по цьому самому, ото шо ти мені вчора доповідав по цигаркам і горілкі, що ... Так я не пам'ятаю, що я його підписував ... так не було ж такого ... ну ладно (поклав трубку) ... Він каже: коли зателефонував Микола Янович, я кинувся ...

АЗАРОВ: А він уже пішов (закон ?).

КУЧМА: Пішов в Кабінет Міністрів.

АЗАРОВ: Навєрняка Соболєв ...

КУЧМА: Амеріканскіє трєбованія.

АЗАРОВ: ... 52 міліона на сєгодняшній день, оні ж на дорогє нє валяются. Значіт, в год ми дєлаєм примєрно 120 міліонов ... теперь, я не понимаю ... хотя би одін дурак, блядь, додумался: ну как іх знищувать? У нас шо єсть мощності по утілізаціі? У нас шо, єсть средства на хранєнія, транспортіровку? Вєдь ето ж десяткі міліонов бутилок в масштабах. 52 міліонов грівєн на сєгодняшній дєнь. Дєсяткі мілліонов бутилок і виконувати етот закон я, конєчно, нє буду.

КУЧМА: Нє виконуй да і всьо.

АЗАРОВ: Нє буду виконувати. Я знаю, кто ето провьол і зачєм.

КУЧМА: Кто ето, бля, протащіл?

АЗАРОВ: Да протащіл ето Гончарук, там оні - Сушко, Гончарук. Сушко - народний дєпутат, дірєктор лікьоро-водочного завода. Ім нє вигодно. Когда конфіскований алкоголь ... просто нє вигодно, а дєржавє, наоборот, вигодно, потому что вся стоімость ідьот в бюджет держави ... а от конфіскаціі всьо ідьот ... ето же конкурентная борьба ідьот.

КУЧМА: Подавал законопроект Кабінет Міністров?

АЗАРОВ: Подавал законопроект Кабінет Міністров, абсолютно не ізгладів нічєго вообщє, конєчно, я пєрєговорю ... абсолютно нічєго, я єго об одном спросіл: ну кто? ... ну кто ...

КУЧМА: ... подпісал ... сітуація ... в странє і... бюджет нє так ... Ющенко всьо так з ...

АЗАРОВ: Ну, расходамі ми не занімалісь ...

КУЧМА: Ну, доходи увєлічілісь за счьот того, что ... бюджет за етот самий фонд соціального страхованія. АЗАРОВ: ... ето всьо єрунда, ми ж фонд бюджетного страхованія ... нєт, конєшно ... 2,5 міліарда … ми впєрвиє виконуєм державний бюджет. Но говоріть, что ето уряд тітаніческую работу проводіт …

КУЧМА: Я знаю, що уряд нічого не робить взагалі, а Юля робить так, щоб завалити все.

АЗАРОВ: Значіт, показники доводятся.

КУЧМА: По … Юлю надо унічтожить.

АЗАРОВ: По Юлє ми занімаємся. Я дал команду, она же нє такая дура, она ето …

КУЧМА: Протів нєйо нужно уголовноє дєло і посадіть єйо на хуй.

АЗАРОВ: Поетому по ... доходам пусть он нічєго нє рассказиваєт. Ми нікакіє ні пєнсіонниє, ні соціальниє фонди нє счітаєм. Бюджетниє фонди нє пошлі нікуда, только в казначєйство і, кстаті, вот, смотрітє, все остальниє ... прєдставляют (7.4%?) от ... доходов.

КУЧМА: Нєт, ну подожді, я, я про охорону здоровья, про фінансування там на ... а ...податок на додану вартість, як ви...

АЗАРОВ: ... на 100% ... ми же увєлічілі відшкодування ... значіт ...

КУЧМА: Ну , на культуру виділили 13,4% ... на охорону здоровья 16.2%, на ... Національну Академію наук на 14.1%, програма "Селекція рослинництва і тваринництва" на 6.7%, тваринництва 17%, боротьби з шкідниками на ...

АЗАРОВ: Леонід Даніловіч, то контрольноє направлєніє ...

КУЧМА: Кто?

АЗАРОВ: Ну кто - уряд.

КУЧМА: Ну, оні взяли мілліард.

АЗАРОВ: Міліард облігаціями, да?

КУЧМА: Облігаціями. Ну і профіцит же, навєрное, пошол.

АЗАРОВ: Кстаті, вамі подпісан єщьо "Зміни до державного бюджету".

КУЧМА: Он нє пріходіт ...

АЗАРОВ: Єщьо нє пріходіт.

КУЧМА: Что оні там дєлают?

АЗАРОВ: Верховна Рада нє пріняла ні одного закона, направлєнного на збільшення дохода бюджета, вмєстє с тєм, ми спісалі заборгованость по сєлу ... прібєгаєт ко мнє, у Каті Ващук там сєкрєтарь коміссіі, показиваєт етот закон, я єго чітаю. Слушай, ти народний депутат, ну как ето понять, спісать всє податкі. Ну как ето понять, шо ето означаєт: спісать всє податкі в агропромисловом комплєксє.

КУЧМА: Ну, так я ж ... не подпісал.

АЗАРОВ: Да, тєпєрь шо он дєлал ... Іван Стєпанич ...

КУЧМА: Да он прішол сюди с законом: спісать всі податки.

АЗАРОВ: ... (сміх) Нєт, она нє такая ... закон етот ідіотскій. Попалі всє: і комерційні структури і ... 5.5 міліардів ... тєпєрь закон ... об експєрімєнтє в агропромисловом комплєксє. Какой експєрімєнт? Ну просто пєрєсталі брать налог на прібиль, вот і вєсь експєрімєнт. Тєпєрь спісалі тракторооборудованіє і далі, далі ... ето ж всьо ідьот на мінус дохода бюджета. Тєпєрь ... ми ідем с опєрєженієм виконання державного бюджета. Вот он державний бюджет.

КУЧМА: По Закарпатью как?

АЗАРОВ: Значіт, по Закарпатью ... я там замєніл начальніка налоговой міліціі.

КУЧМА: Я тебе ещьо раз говорю, должни бить твоі люді, а не чьї-то другіє.

АЗАРОВ: Значіт, у мєня єсть больниє такіє трі вопроса: я вам откровєнно говорю - ето Кієвская. Там начальнік налоговой міліціі Засухі. Как только я пошол єму навстрєчу, мнє надоєло с нім воєвать, просто с Засухой. Значіт, уже год я нє імєю сєрьйозних рєзонансних дєл по Кієвской області, рано ілі поздно я іх обоіх убєру.

КУЧМА: Ти іх прєдупрєді.

АЗАРОВ: Я іх прєдупрєждал. А лучше би, єслі б етого начальніка куда-нібудь на повишеніє забрать.

КУЧМА: Ето по Кієвской області?

АЗАРОВ: По Кієвской. Тєпєрь, Львовская область... стараєтся, нєт вопросов … но ета область тоже может прінєсті большиє нєпріятності ... но Вітя очєнь болєзнєнно воспрінімаєт на етот счьот. Он просто воспрінімаєт ето как ... і вот тєпєрь в Закарпатьі. Трі області, гдє у мєня плохо контроліруєтся сітуація. Закарпаття дєйствітєльно імєєт. Ето друг ... ото ж ви попросілі, то референдум, так далєє, так далєє. Послєдній раз (Гріша ? Міша ?) мне істєріку устроіл, когда уже указ подпісал. Вітя мнє з полчаса по тєлєфону закативал істєріку: как вот такого заслуженного генєрала, прєкрасного чєловєка … освобождая, ти ідьош на поводу у Мєдвєдчука, у ... і так далєє.

КУЧМА: У Мєдвєдчука?

АЗАРОВ: Да. І вот Лєонід Даніловіч нє в курсє дєла, там назрєваєт взрив. Там очєнь нєнормальная сітуація в Закарпатьі. Вот я прошу … і так далєє. За нім же ні одного дєла. Ну давай ми єго … от того, что он порядочний, хороший, твой сват, друг. Ну на мінуту отвлєчьомся, скажи, пожалуйста, хоть одно рєзонансноє дєло. Ето же граніца, там контрабанда.

КУЧМА: Там страшноє … і лєс вивозят со страшной сілой.

АЗАРОВ: Да, поетому я говорю: (Гріша ? Міша ?) нє настаівай. Ми с Волині взялі нормального хлопца ...

КУЧМА: Подожді, а ето самоє, а по Закарпаттю ...

АЗАРОВ: Он дайот за ...

КУЧМА: ... ти став туда … чєловєка і нє вздумай согласовивать с етім самим кадри.

АЗАРОВ: А я і нє думаю.

КУЧМА: Тєбє что порєкомєндовалі, кого туда ставіть?

АЗАРОВ: Значіт, ну, он порєкомєндовал ...

КУЧМА: (перебиває) С Волині взять?

АЗАРОВ: Нє с Волині, со Львова начальніка... (Ващук ?) нормальний он парєнь, єго можна ставіть, єслі б нє одно но: у нєго чьоткая рєпутація, что с Мєдвєдчуком і ... очєнь тєсно связан. Вот ето, а в прінціпє, он грамотний ініціатівний чєловєк. Мєня другоє удівіло, мєня удівіло, что ми с Віктором пєрєговорілі по тєлєфону, а на другой день мнє звоніт Ющенко і слово в слово пєредайот наш с нім разговор, і говоріт: что для вас мнєніє прємьєра на сороковом мєстє, а на п-пєрвом мєстє мнєніє соціал-дємократов? Ви что ... кадри по партійному спіску? Я єму ... я нє буду подпісивать ету постанову только, чтоб Віктора ... ну я ... что ето хєрня, я с Віктором договорілся ... Кого ставіть? Вот Вітя настаіваєт на етом львовском хлопце, в прінціпє, я отношусь к нєму очєнь нормально. Єслі б Вітя нє настаівал, я б єго поставіл. Оні пойдут к вам, будут убєждать.

КУЧМА: Оні мнє надоєлі по губернаторам. Дорвалісь уже так. Я ж нє могу, блядь, клан дєлать, понімаєш, із рєгіона.

АЗАРОВ: Вот сєйчас пока вродє Віктора ...

КУЧМА: Ну да, он на пару днєй уєхал в Швейцарію, там випускной бал у єго дочкі.

АЗАРОВ: Но он хлопєц настойчівий, вот єму когда что попадьот в голову ...

КУЧМА: Ну конєшно, чєрєз налоговую службу можна задавіть.

АЗАРОВ: А поетому, Леонід Даніловіч, я подумал і мнє нє хочєтся с нім цапаться. Сєйчас у мєня пока єсть алібі, что Ющенко сказал, что нє подпішет.

КУЧМА: Ну так Віктору скажи ...

АЗАРОВ: Леонід Даніловіч, что єщьо хочу вас попросіть, мнє надоєло, откровєнно говоря, в ногі кланяться етім Кірєєвим прідуркам, просто прідуркам. Вот, (прочтітє?) ... пішет ... постанову ... умєньшити ... суму видаток... і фінансовому ... Ющенко страшно обіжаєтся, когда ...

КУЧМА: Окей!

АЗАРОВ: Вот по НДСу. Да, Леонід Даніловіч, єщьо одін вопрс хотєл обсудіть. По Миколаєвскому глінозьомному. Я нє знаю, знаєте лі ви об етом ілі нєт, оні гдє-то порядка 250 тисяч тонн боксітов с (моб. рєсурсов?) взялі ... распоряженія Кабінєта міністров, так і за щьот етого, єстєствєнно, занізілі базу налогообложенія. Занізілі ні много, ні мало на 212 мілліонов грівєн.

КУЧМА: Взять за жопу.

АЗАРОВ: Єслі брать, то я даю команду ...

КУЧМА: Пусть дєньгі платят да і всьо.

АЗАРОВ: Значіт по полной прграммє. Хорошо. Значіт і по НДСу, какая сєйчас сітуація. Ну налог на добавочную стоімость - ето основной доход в Государствєнний бюджет. Основной. Значіт, нєсмотря на то что ... вот по ... комплєксу експєрімєнт, что он нам дал... (далі на протязі 47 сек. звучить критика дій Ющенка). Добілісь права рєалізаціі ... аукціона, подпісал Ющенко на аукціонє угля, газа. Казалось би, помогітє сєйчас развєрнуть ето дєло, ето же чістий доход в бюджет. Опір твориться неймовірний ... сдєлалі такім образом, что сама ідєя аукціона діскрідітіруєтся.

(На запитання Азарова відповідає Кучма в уривку розмови з Губернатором Донецької області Януковичем:

Я. 15% плюс за 5 мєсяцев. Но дальше пойдьот база с прошлого года. Више і пойдьот нємножко сніженіє, пойдьот сніженіє, хотя, как говорітся, уровєнь с начала года будєт расті, с начала года, із мєсяца в мєсяц уровєнь будєт расті. Завтра пєрвий день аукціона по коксующємуся углю. Начінаєтся ета ігра уже вот, ну посмотрім.

КУЧМА: Ну ми же договарівалісь, что ні одна, ні одін дірєктор шахти нє прієзжаєт для того, чтоби …)

Ну, єслі … кто будєт покупать. Єслі же чуть сніжать цени … тєпєрь на аукціонє формуєтся цена … 100% прєдоплата - лучше і прідумать нєвозможно. Да єщьо с етім Славянскім банком завязан … банк і Южкомбанк сєйчас … ми хотім вот какой ход. Прокуратура сопротівляєтся ... может ми вєрньомся к практікє: одін раз в мєсяц собіраться с сіловікамі?

КУЧМА: Хорошо!

АЗАРОВ: Трєбуєтся согласованноє решеніє. Вот, положим, сєйчас шо ми хотім імєть: желєзниє обвінєнія во взяткє. В чьом ета взятка виражалась: оні іспользовалі свойо служебноє положеніє, размєстілі своі ... тоєсть проценти 2000%, 2800%. Ето 100%, консультіровалісь у Маляренко - ето Верховний Суд, у спєціалістов Верховного Суда. 100% обвінєніє по взяткє проходіт. Наша геніальная Гєнєральная Прокуратура говоріт: нєт основаній ... Значіт, почєму ми хотім взять за взятку, потому что нєуплата налогов – трудно доказуємоє дєло, страшно трудно доказуємоє. Поетому, пока дойдьот дєло до суда, конєшно трудно, а взятку... закрить іх там і судєбний процес пойдьот, а вторим епізодом возьмьом ... Крим ... вот етого (Рудькова?) і всьо остальноє. Вот такая у нас задумка. Так что єслі ви добро дадітє, ми так і будем дєйствовать. Учітивая рєзонансность дєла, щоб говорілі … почалі арєстовивать банкіров.

КУЧМА: Я вот посмотрєл 100 россійскіх крупних банков, у ніх капітал 1 трілліон 200 мілліардов долларов.

АЗАРОВ: Да, а наши все за кордоном ховають... нормально прошла прєс-конфєрєнція. Освєщєніє било нормальноє. Ну нормально прошол, значіт ... тєпєрь, 23 состоялся арбітражний суд г. Кієва ... всьо абсолютно законно ... етому дураку тєпєрь...(мілліард?) ... ну на мєня ... Засуха мнє звоніт і говоріт: какоє ти імєл право (публіковать ?) в ... газєтє, а я ж ейо нє чітаю. (сміх)

КУЧМА: Да Засуху і Татьяну ...

АЗАРОВ: Я єйо не чітал.

КУЧМА: Оні мєня всю жизнь полівают, а тєпєрь ми … дєлаєм послє виборов. Єслі б до виборов, сказалі б політічєскіє.

АЗАРОВ: Тєпєрь, Леонід Даніловіч, по Донєцку. Значіт, (Роман ?) вчєра мнє звоніл. Ну там всьо ж такі надо то, что ми с вамі согласовалі, дєлать. Ну нахєра ідті на поводу у Януковіча по Богатирьовой етой.

КУЧМА: ... она ж бєзработная.

АЗАРОВ: Ну і хєр с нєй.

КУЧМА: Я же ...

АЗАРОВ: Ми же тогда, когда с вамі пєрєговорілі, я ж Рибаку сказал об етом, ми ж рєшилі єго двігать - сєрьйозний чєловєк.

КУЧМА: Пусть он ... в совєтє.

АЗАРОВ: В каком совєтє?

КУЧМА: В городском.

АЗАРОВ: Кто?

КУЧМА: Ну Рибак - замєстітєль ... замєстітєля направляєт.

АЗАРОВ: Та ні, ну (Бішулін?) - ето сєрьйозний чєловєк. Ну нахєра нам мусор в Вєрховной Радє по большому счьоту? Вот єслі б ми дєйствітєльно подбіралі народних дєпутатов болєє мєнєє … как і по етім...

КУЧМА: (перебиває) Я ж дал на нєйо согласіє, когда нє било твоєй кандідатури.

АЗАРОВ: Ну когда нашлі, как сказать ... шо ж ми ... всє остальниє партіі раскручівалісь, а ету похєрілі ... поетому ж прінялі, (Шорохан ?) ідьот, я с вамі посовєтовался, і прінялі. Он бивший главний інженєр Точмаша - сєрьйозноє прєдпріятіє, я єго знаю 15 лєт, больше скажу, порядочний чєловєк, дєйствітєльно порядочний.

КУЧМА: Ну прєкрасно, а главноє ... ну ладно, занімайтєсь, я нє думаю, что ...

АЗАРОВ: Етот же давіт єго, вот етот наш вєлікій.

КУЧМА: Януковіч?

АЗАРОВ: Да, бу-бу-бу. А Рибак дєйствітєльно ... (сміх)

КУЧМА: По Юлі, так сказать, собіраєшься розкрутіть?

АЗАРОВ: По Юлі шо надо ... уголовноє дєло возбуждать, у мєня основаній больше чєм достаточно.

КУЧМА: Там же в Росії, знаєш, открито уголовноє дєло по етому самому …

АЗАРОВ: У нас сєйчас послє рішення всєх арбітражних судов наліцо уклонєніє от уплати налогов. Сумма огромнєйшая. Шо нам єщьо надо: ваше добро і всьо.

КУЧМА: Приїхав Обіход з етого самого із Кіпра. Кіпр дав тільки за два года 96-й, 97-й, потому, что только с 96-го у ніх появілся закон об, как єго? Ну сєйчас оні прісоєдіняются к Європєйской …

АЗАРОВ: ... пока ...

КУЧМА: За еті два года пєрєвєдєни на счєта 325 мілліонов долларов.

КУЧМА: Так, Леонід Даніловіч, шоб ви зналі, ми с Кіпром же прєкратілі переговори о подпісаніі договора о двойном налогообложеніі. Єслі ми подпішем етот договор, то будут законни все еті пєречіслєнія.

КУЧМА: Да?

АЗАРОВ: Да, поетому я тормознул. Ми в прошлом году єщьо летом ето дєло тормознулі, нєсмотря на настойчівиє просьби. Тєперь, ми ж с Рігі прівєзлі по Фєльдману. Там значітєльниє сумми ... на (АСК ?) ... ну Латвійскій банк, а потом с Латвійского банка на офшори, трєбуєтся просто врємя ... там распєчаткі-простині ... гроши шлі на ... а потом дальше ... он на допросах - полноє молчаніє. На Юлю показаній нє дайот, а ми сєйчас ...

КУЧМА: Посаді єго к уголовнікам, пускай оні.

АЗАРОВ: Леонід Даніловіч, ну ви знаєте, шо значіт. Я вам нє рассказивал, по Запорожью так ... прапорщік, которий організовивал ... в одном СІЗО ... тєпєрь ми забіраєм єго сюда, потому что там сєйчас ... такоє у нас законодатєльство, і ні к какім єго уголовнікам нє посадім. Єслі ми хотім, чтоби суд прошол без сучка – задорінкі … і уголовнікам, кстаті сказать, сказано уже ... єго нє тронут, нікто єго нє посмєєт тронуть.

КУЧМА: А он сідіт в міліціі?

АЗАРОВ: Деркач прєдлагал к нєму ...

КУЧМА: Хорошо. Єслі ми сєйчас банк "Славянскій" отпустім, піздєц нам.

АЗАРОВ: Леонід Даніловіч, ну я вас понял, ми дєлаєм всьо, чтоби ...

КУЧМА: Будут над намі смєяться, больше нічєго.

АЗАРОВ: І, потом, вот еті все дєла, коториє я докладивал, ми продолжаєм. Приватбанк. Сєрйознєйший матеріал по Пріватбанку. Брокбізнесбанк - там тоже, а ... ми отпустілі, он доволєн. Зєвсбанк так ...

АЗАРОВ: Настолько всьо повязано, а на уровнє губєрнаторов вообщє.

ІНШЕ З МЕРЕЖІЗагрузка...

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

XS
SM
MD
LG