Доступність посилання

ТОП новини

Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 7


Фрагменти розмов Леоніда Кучми із записів, зроблених офіцером Миколою Мельниченком. Епізод 7

Епізод 7

Про газету «Сільські вісті» та низку інших питань

Леонідові Кучмі доповідає керівник Державної податкової адміністрації Микола Азаров

(Примітка: увесь текст діалогу подаємо українськими літерами майже так, як він сприймається на слух. Під позначкою (…), тобто три крапки в дужках - треба розуміти, що нерозбірливо звучить, скоріш за все, лише одне слово, а під позначкою … (три крапки без дужок) — звучить більше слів).

Азаров: Лєонід Даніловіч, так виходіт (…). Значіт, по «Сєльськім вєстям». Трєбуєтся просто ваша указівка, значіт. Етот же дурак Олєйнік. К нєму прішлі, спокойно єму говорят, што так і так, два мільйона ж должна ета «сєльськая жизнь». Ти о чьом пєчатаєш ? А нєкоториє (друковать ?) ето как (…). Єслі ти будєш продолжать пєчатать, так, ми ж значіт (звернемо ?) … всі ці (пі-сі ?). Порядок, такой закон! От.

Кучма: (Угу ?).

Азаров: Ну шо ти, припиняй! Тогда у нас всьо, вмєстє со своімі нє будєт. Ну (норманци ?). Я заходіл к Павловой. За чью та, Олєйнік, комуто єщьо.

Кучма: Олєйнік ?!!

Азаров: Да.

Кучма: Він шас у наших …(з деньгамі ?) находіт.

Азаров: Ну вот, я Владіміру Міхайловічу сказал: ти доложи вєрно презідєнту, штоб он знал. Вот такой он поганий чєловєк! Нормально (розмов.. ?). Оні насчьот всех іх долгов (покоїлись ?). Вот, ето.

Кучма: Ну, я там написав доручення в, значить, Жулінскому, хай.

Азаров: Да, ну то!

Кучма: Я ж думаю, що Жулінский, вистачить розуму.

Азаров: (перебиває Кучму) У мєня такоє прєдложеніє! Значіт, у нас же, уж єслі началі давіть, ми должни прідавіть!

Кучма: Я ж Жулін.., я Жулінскому чітко сказав.

Азаров: Шаг впєрьод, шаг назад, он просто, так сказать.

Кучма: Та ні! Ну його треба задушити в радє.

Азаров: (Возьмьом ?) такую лінію, значіт, (про Крим ?). (пауза) Лєонід Даніловіч, єсть собі бюджет, так. У мєня (всє іх ?) суперечкі ідут в таком планє. Значіт, у нас установлєн порядок фінансування в етом году, значіт, которий ставіт, наше фінансування завісіт от дохода в бюджет. Значіт (…), (он граєт ?), всьо должно бить, так сказать. Такім образом сдєлано, штоб ми ходілі і просілі. По чьєй то постоянно (ета ?) (крьопкуш ?). У нас же резолюціі єсть, (діректіви ?) діють і порядок фінансування. (пауза)

Кучма: (Пєтров ?).

Азаров: (…) завести діючий порядок фінансування. (пауза 25 сек.) Чєрєз п’ять мінут откриваєтся міровой чємпіонат молодьожи по кік-боксу, я там прєзідєнт, там же самоє, дєла

Кучма: Ето ж надо, шоб, ето самоє. (пауза) Значіт, тут же бланк єсть спеціальний.

Азаров: Ну, (…), он же вообщє, (відіш ?), дєла. (пауза) Тєпєрь, значіт, по слов’янству. У нас счас (Тімах ?) со Стельмахом договорілся. Што (іх ?) бєзпокоіт? Я єму сказал, давай ми с тобой расчітаємся счас с (Ковальчєнком ?).

Кучма: Вот ето самоє главноє!

Азаров: Да, (і тЕрмінал ?) прошу. Стельмах, от в єво каналє (рябошишов ?). (пауза 13 сек.)

Кучма: Я ж (дав ?) єму (Колоянич ?).

Азаров: (Да оні мнє сразу ?) (новодєльца ?). Я скажу, у мєня со (Стельмахом ? або Cпінахом ?) проблєм особих нєт.

Кучма: (Да ?), толковий. То, прошу забезпечити у каналі.

Азаров: Да. (пауза 4 сек.).

Кучма: (схоже на те, що Кучма пише і вголос повторює - «у каналі», далі шарудіння паперу і каже, нібито, (Драч ?))

Азаров: Тєпєрь же оні, значіт, вот (по окр ?) зовнішніх волн, так. Там сєрйозная справа і оні мнє єйо ламают, (пацани ?). Значіт, я нє очєнь хочу сорітся с (Уліним ? або Суліним ? чи Туліним ?). Нам надо постанову, которую ми прінялі — отмєніть! Потому што у нас всьо (видєлєно ?), (просто ?) (отдєлєніям ?) відповідать. Но я ж досконально разобрался с етім вопросом. І ета постанова, которую ми прінялі, я на всєх іх законно, я вам могу показать всє бумагі. (пауза) Іначє, ми іх (держав про нєво Зімов ?). Оні (на шею іх обвілі ?). Ющенко.

Кучма: (перебиває) Так давай я іх указамі звільню! А на тєх, (шо надо ?) (нє людьмі ?). Ну напішу Ющєнко, прошу задусить (щєнкамі ?). (пауза 7 сек.)

Азаров: (…) счас забірают (же ?) дєпозіти іхні - в валютє. Так, Віктор Андрєіч (нє пожалєл ?) (чь я то ?), шоб мнє (Виворяхін ?) сдєлал всьо, што я по тєлєфону. Оно вєдь, развє так (нєкоториє вєщі ?).

Кучма: Так! Єму контроль, якшо нєт, значіт. (пауза)

Хтось із них: (…) (пауза) (Пєтров ?) (далі шарудіння паперу)

Азаров: Тєпєрь ото, о чьом ми сєводня говорілі, Лєонід Даніловіч, по мазуту. Нас бєзпокоіт проблєма, в том чіслє і (Мазутнафт ?). Знаєтє, шо творітся, якшо срєдняя цена (ім таково розу ?) на митной тєріторіі Украіни промиваєтся (в інтервальний ?) мєньше п’ятсот, а тисячу (трісот ?) грівєнь за тону (…) (чєрєз маркі такіх по мазуту ?). По (пянрич ?) підприємству мазут (вирінулі ?) на украінской … (то Турція ?) (потєряєт ? або потєряла ?).

Кучма: (У хім ? або Юхім ?) хай йде!

Азаров: … (до ?) п’ятісот грівєнь за тону. Я просто, штоб ви далі указанія уряду, фондам доручіть факти (які сьогодні ?) … і так далєє. Ну, можно говоріть (на розглядах ?). Хай думають всьо-такі! (пауза 6 сек.)

Кучма: (притишеним голосом) Ющенко (прошу ?) вибачитись з ним.

Азаров: Да, пошол, договорілісь (всьо кого?). (пауза 5 сек.)

(далі чути голос когось третього: нерозбірливе коротке запитання, на що Кучма відповдає «Заходь!») (пауза 5 сек.)

Азаров: Лєонід Даніловіч.

Кучма: (перебиває) Только (наш ?), надо ж мій виступ, шоб вони не отдавали повністю (там ?) (пауза) і до тебе.

(знову звучить голос третьої особи, схоже на те, що президентові принесли на підпис якісь документи)

Кучма: Ну от, виступ там, коли з (енерго ?) (…) (чи що ?). Які моменти.

Азаров: Основні моменти.

Кучма: (…) І там, де я вже черезчюр на уряд наїжджав, по скромніше.

Азаров: Ну да. (далі знову звучить голос третьої особи, яка, очевидно, після підписання Кучмою паперів, виходить з кабінету)

Азаров: Лєонід Даніловіч, вот.

Кучма: Чьо?

Азаров: (Вот ?) етот хочєт со мной канєшно (с Уліним ? або Суліним ? чи Туліним ?) обслєдованія. Но, вот ета постанова уряду (одна тисяча сто дєсять), (под которой Махаял ?). (Значіт, ту котору ?) (про мєня ?) он разсказивал, как єйо (Смолєнко ?), хотя я єво нє знаю. (І ми єво ?) (…), когда тормознулі там, наложилі (в волотіморовє ?) рахунки. Ми виявілі схєму, по которой сгонялісь всє еті гроши. Сгонялісь оні чєрєз (сістєму півовєдов ?). (пауза) К сожалєнію, висвєтлілісь нє с лучшей сторони …

Кучма: (Она ж, она ж ?) свінья, блядь, ти же (…). (Дальший суд ?).

Азаров: Мільярд п’ятсот двадцать сємь. Я, шо ж ми ще з ними дораховуєм, взаіморасчьот суб’єктов государствєнново, вот етой (діяльності ?) (дип склади ?). (Лєкарствамі ?) (…) (расчітано ?) (…) насчітиваєт, там дєв’ятка і так далєє, і так дальше. Поетому, я думаю, шо надо відмєніть ету постанову. Я ім заслав офіціально нєдєлю тому назад. Вот! Значіт, (карусєль ?) (…) (зєльоная ?). Ну, я ж, с фактамі показиваю. (Шось встановою ?) по розпорядження уряда до двох тисячі столєтія надо відмєніть. (пауза 34 сек.)

Кучма: (схоже на читання) «Я пішла, (Піскун ?), прошу (додаткової)», значіт.

Азаров: Ну отож.

Кучма: А там він писав в бюро рахувань. (пауза 20 сек.)

Азаров: Лєонід Даніловіч. Єщьо такой вопрос. Значіт, (в сімєліри ?) прошол законопроект про (запобігання, так сказать ?) (противодію, значіт, діям ?) (організації відмивання ?) (…) шляхом учинення злочину … Я устанавіл (…), єсть указ прєзідєнта, так, которий опрєдєліл основниє (намрямкі ?), работалі там.

Кучма: Правільно!

Азаров: Так. Ми создалі соотвєтствующєє управлєніє, структури, коториє (пауза) для дознанія етіх вопросов (у нас тут ?) (…) (є тово ?). Пропонуєтся створіть (в сістєму ?) міністєрства … в міністєрствє фінансов спеціальний підрозділ. (пауза) Шо воно діється, для чєво.

Кучма: Нє торопісь!

Азаров: Вот. Нєт, так, завтра будєт … (раздвігатся ?) (…). Я прошу вас наложить на, рєзолюцію. (пауза) Там уже Ющєнко: прошу врахувати, ілі, шо там. Ну я напішу шо ето, нє доцільно.

Хтось із них: Єсть.

Азаров: Так ми подготовілі … вашего указа (закон соціальний ?), для чєво дєлать, нє додєлать, а. (пауза 15 сек.) Лєонід Даніловіч, значіт, што єщьо такоє, послєдній вопрос і я пошол. По второму вопросу я на слєдущій раз. (пауза) Значіт, я, к сожалєнію, должен вам ето говоріть, потому што (СєрЯда ?). Значіт, Бакай, по одной схемє і такіх фірм нє мало. Уже існує полгода. (…) (трідцаті мільйонов ?). То ім поставят. (нерозбірливо кілька слів).

Азаров: … (інтєрєсу ?) Украіна випускаєт (вєксєля ?) (…) Бєрьот іх (укр-радіо-лютич ?) (пауза) … добича, заключаєтся договор с (украінскім ?) целєвой на одново із, страховую компанію, которую возглавляєт там (Хрустовін ?) … (восємсот ?) сємдєсят мільйонов рублєй. Тє ім … процент должно, (отдайот вот еті ?) вєксєля под другую бумагу. Ета страховая компанія трідцать трі мільйона продайот (от ето ?) … структури, значіт, із контом восєм-сємь процентов. Чєтирі мільйона (у нас ?). За чєтирі мільйона вєксєля - продайот (за дєсять). Посколько всьо ето ідьот … (нерозбірливо 6 сек.) которим оні і продают еті вєксєля. Вот на етом етапє ідьот виємка живих дєнєг із-за торгового (…) Украіни.

Кучма: Чєрєз Укргаз?

Азаров: Чєрєз (Укргазплан ?), да! Укргазбанк платіт еті вєксєля, вєксєль (мнутся ?) по дев’ятнадцать мільйонов. (Ето Могіля ?), а тот Сорочєнко етому (арландай ?), значіт, (дватцать чєтирі ?). (Вікур ?) просіт п’ять мільйонов, а …

Кучма: (Вообщє ?), хуй на жопу блядєй.

Азаров: І такім образом … (кілька нерозбірливих слів)

Кучма: (перебиває) Слушай, бєрі за жопу блядєй.

Азаров: Значіт, Леонід Даніловіч, ето же блядство (блядноє ?).

Кучма: Кстаті, я етот банк, блядь, ето, он мнє ж, уже ж в (каталог ?) жаловался, блядь. Шоб туда чєрєз нєво пєрєчіслял деньгі в Туркмєнію, а он, блядь, ніхуя, (нє откажусь ?).

Азаров: Да. Поетому, єслі оно добро дайотся?

Кучма: Даю добро!

Азаров: А я бєз всяково шума начінаю, вот ето, всю кампанію. У мєня (сини ?) сжати ... (Тімчєнко ? або Чімченко ?).

Хтось із них: Вєдь єво син Паша в Совмінє (…).

Азаров: В прінципє, он прішол в Волгоград (позволілі єму ?) (… …). (пауза)

Кучма: Ну слушай. Придушилі єво. Ето ж чєловєк Бакая, кстаті.

Азаров: Совмін, да?

Кучма: Совмін!

Азаров: Ну я єво, (с нім ?) …

Кучма: … нєкій палєц, бля.

Азаров: (За намі ?) Волков, (…).

Кучма: Даві !!!

Азаров: Да, харашо. (пауза) Леонід Даніловіч, єщьо хочу отпросітся у вас. Возможно, мнє в п’ятніцу потрєбуєтся сьєздіть на Родіну на дєньок.

Кучма: Харашо!

Азаров: Я в п’ятніцу поєду, в воскрєсєньє вєрнусь.

(на цьому розмова завершується, Кучма і Азаров обмінюються ще кількома репліками, Азаров прощається і виходить з кабінету)

ІНШЕ З МЕРЕЖІЗагрузка...
XS
SM
MD
LG